Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi cục thuế huyện tổng kết công tác ủy nhiệm thu thuế năm 2015 và triển khai nhiệm vụ ủy nhiệm thu thuế năm 2016

Đăng ngày 09 - 12 - 2015
100%

Sáng ngày 4/12/2015, Chi cục Thuế huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác ủy hiệm thu thuế năm 2015 và triển khai nhiệm vụ ủy nhiệm thu thuế năm 2016. Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Khả Hằng - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng đội trưởng, cán bộ công chức 2 đội thuế liên xã, chủ tịch HĐTV thuế, cán bộ ủy nhiệm thu thuế các xã, thị trấn.

Đ/c Mai Khả Hằng - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện công tác ủy nhiệm thu trong năm 2015 tổng thu và nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt trên 200 tỷ đồng, đạt 250% dự toán pháp lệnh, 182% dự toán phấn đấu, trong đó thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.084 triệu đồng, tiền phí và lệ phí thu 103 triệu đồng, đạt 22% dự toán, thuế môn bài đạt 586,5 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân đạt 1.920 triệu đồng..... Công tác quản lý, sử dụng, bảo quản biên lai ấn chỉ các xã đã thực hiện tốt, không để xảy ra tình trạng mất, gian lận trong việc quản lý và sử dụng biên lai, ấn chỉ thuế, có 26/36 đơn vị hoàn thành kế hoạch thu năm 2015, 18/36 đơn vị không có số nợ đọng thuế, 15 đơn vị đã viết và thanh toán biên lai với cơ quan thuế. Một số xã đã chấp hành tốt việc lập bộ, tổ chức thu nộp thuế vào NSNN như: Q.Văn, Q.Bình, Q.Ninh, Q.Ngọc, QKhê, Thị trấn, Q,Tân, Q.Yên, Q.Long, Q.Nham. Mặc dù các sắc thuế trên địa bàn huyện đã vượt kế hoạch được giao, nhưng công tác lập bộ, quản lý dữ liệu hồ sơ thuế sử dụng đất nông nghiệp nhiều xã còn chưa thực hiện đầy đủ, nhiều đơn vị chưa tổ chức tốt việc lập bộ, lập hồ sơ miễn giảm thuế, việc tổ chức thu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước nhiều đơn vị còn chậm, đến nay một số xã vẫn còn nợ đọng thuế lớn như : xã Q.Vinh, Q.Hùng, Q.Lộc, Q.Phong. Năm 2016, nhiệm vụ công tác của ủy nhiệm thu thuế: Tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm thuế môn bài cho nghề cá, đội thuê liên xã tổ chức triển khai việc lập bộ thuế khoán năm 2016 đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp thuế khoán, thực hiện thống kê diện hộ kinh doanh, đảm bảo 100% hộ có hoạt động SXKD trên địa bàn huyện phải được đưa vào danh bạ quản lý thuế. Đảm bảo nguyên tắc tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải được lập bộ quản lý thuế hàng tháng, mức doanh thu quản lý phải sát với thực tế kinh doanh, đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh trên địa bàn có cùng ngành nghề. Tổ chức thu gọn bộ thuế hàng quý nộp vào ngân sách nhà nước. Kiện toàn hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn. Chi cục thuế lập kế hoạch kiểm tra việc chấp hành thu nộp phí, lệ phí ở một số đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Mai Khẳ Hằng- Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương kết quả đạt được trong công tác ủy nhiệm thu của huyện trong năm 2015, đồng thời đề nghị chi cục thuế huyện thực hiện tốt công tác thu thuế trong năm 2016.  Chi cục thuế cần tổ chức hội nghị tập huấn về các luật thuế cho cán bộ ủy nhiệm thu các xã, thị trấn, chi cục thuế phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn rà soát lại các hộ kinh doanh để chống thất thu thuế, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người hiểu về các chính sách pháp lệnh về thuế. Tạo mọi điều kiện cho các hộ sản xuất kinh doanh thành lập các doanh nghiệp để phát triển. Thành lập tổ thu thuế cùng với các xã, thị trấn để lập bộ thuế khoán năm 2016, thu thuế, nộp thuế, thanh toán biên lai quản lý thuế phải kịp thời vào ngân sách nhà nước./.

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả các môn thi kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018(30/09/2018 3:29 CH)

Thông báo xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018(28/09/2018 5:44 CH)

Phương án xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện QUảng Xương năm 2018(28/09/2018 5:40 CH)

Quyết định về việc phê duyệt nội dung đề cương ôn tập các môn thi, kỳ thi tuyển dụng viên chức...(01/08/2018 4:37 CH)

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục(11/05/2018 5:02 CH)

Kế hoạch thi tuyển cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017(01/08/2017 10:18 SA)

Huyện Quảng Xương Tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu(28/07/2017 10:34 SA)

Hội thi kể chuyện với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” kỷ niệm 70 năm ngày thành lập thương binh liệt...(27/07/2017 9:26 SA)