2754 người đang online

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Xương.

Đăng ngày 26 - 12 - 2016
100%

Huyện ủy Quảng Xương vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ năm 2016; Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chính – TUV- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ; đồng chí Hoàng Mai Tính - Phó Bí thư Huyện ủy; Trần Văn Công – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Chính – tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị BCH đảng bộ huyện.

        Tại hội nghị các đại biểu được nghe các báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, mục tiêu, nhiệm và các giải pháp nam 2017; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016;  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, khắc phục yếu kém, khuyết điểm năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; Báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2016, kế hoạch đầu tư công năm 2017; Báo cáo tình hình sử dụng đất đai năm 2016, kế hoạch sử dụng đất đai năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2016 dự kiến phân bổ ngân sách năm 2017.

        Năm 2016 mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá; 26/28 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND huyện quyết nghị từ đầu năm đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,3%, tăng 0,3% so với KH; Tất cả các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,1%, công nghiệp – xây dựng tăng 17,6%, dịch vụ tăng  19,2%. Cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 28,9%; công nghiệp - xây dựng 32,8%; dịch vụ 38,3%. Nhiều dự án đầu tư  xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng, như  đường giao thông  Lĩnh – Trường, đường Lưu – Bình, đường Thái – Lợi, cầu sông Yên xã Q.Trung, âu thuyền tránh trú bão xã Q.Thạch, đê kè bờ tả sông Yên xã Q.Trung vv... ; xây dựng 5 hội trường, 7 trạm y tế, 4 công sở xã và hàng trăm km đường bê tông, kênh mương nội đồng ở các xã, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.350 tỷ đồng, bằng 103% KH; tổng giá trị khối lượng hoàn thành đạt 165 tỷ đồng.  Một số dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

         Chương trình xây dựng NTM được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp, cùng với sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, sự ủng hộ của các ban, ngành cấp tỉnh, đặc biệt là sự  nỗ lực, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, với quyết tâm chính trị cao, và quyết định sáng suốt, huyện Quảng Xương có thêm 11 xã hoàn thành xã nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch đề ra, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn huyên lên 24 xã vào cuối năm 2016, đạt tỷ lệ 83%. Huyện Quảng Xương tiếp tục tập trung  chỉ đạo 5 xã còn lại chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch, để được công nhân xã đạt chuẩn NTM, đồng thời huyện tập trung hoàn thiện các tiêu chí cấp huyện, để thực hiện mục tiêu hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2017.

          Về giáo dục, mũi nhọn đạt thành tích tốt; thể thao thành tích cao giữ vị trí tốp đầu của cả tỉnh. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các Nghị quyết chuyên đề. Xây dựng các chương trình, đề án nhằm cụ thể hoá, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

         Về kế hoạch năm 2017, báo cáo nêu rõ: Mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất  là 14%, thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 90 nghìn tấn trở lên; tổng huy động vốn đầu tư toàn huyện 1.400 tỷ đồng trở lên; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 15%; phấn đấu thành lập mới 50 doanh nghiệp trở lên ; kết nạp 220 đảng viên trở lên.

         Tại hội nghị các đại biểu  đã nghe báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2016; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục yếu kém khuyết điểm năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; báo cáo tóm tắt kế hoạch đầu tư công năm 2016, kế hoạch đầu tư công năm 2017; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016, kế hoạch sử dụng đất năm 2017; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2016, dự kiến phân bổ ngân sách năm 2017.

          Trước khi các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ, đồng chí Nguyễn Văn Chính - Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã gợi ý về những nội dung cần tập trung nghiên cứu, phân tích và thảo luận để từ đó làm rõ được nguyên nhân, các biện pháp khắc phục và đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả, xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế kéo dài, không để phát sinh thêm khuyết điểm, hạn chế mới nhằm đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2017.

         Trên cơ sở những báo cáo đã được trình bày, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016, đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là một số cơ chế thu hút vào khu quy hoạch Bắc Ghép, dự án bể bơi khu trung tâm huyện. Chỉ tiêu chủ yếu về tỷ lệ đô thị hóa và tỷ lệ hộ nghèo chưa đạt; các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn ít, quy mô nhỏ và chưa bền vững;  hiệu quả chỉ đạo, tiến độ xây dựng nông thôn mới một số xã còn chậm, chất lượng các tiêu chí chưa làm hài lòng người dân; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM chưa được quan tâm đúng mức…Với tinh thần không để phát sinh thêm yếu kém, khuyết điểm mới, dồn sức cho sự phát triển đi lên của huyện, đồng chí đề nghị, các đại biểu tập trung phân tích rõ nguyên nhân, bàn kỹ giải pháp khắc phục, cố gắng xử lý cho được những yếu kém đã tồn tại từ nhiều năm nay. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu dự kỳ họp  BCH Đảng bộ huyện khóa 25 đã chia làm 4 tổ để thảo luận về nội dung các báo cáo được trình bày tại phiên họp buổi sáng và những ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư huyện ủy. Bám sát vào các nội dung để thảo luận các vấn đề: Tăng cường hỗ trợ các xã về đích NTM trong năm 2016; Đẩy mạnh công tác VSMT trên địa bàn huyện; Nâng cấp hệ thống đường giao thông nhất là đường 4A, làm mới đường Ninh – Nhân – Hải; các tuyến đường Quảng Trường – Quảng Vọng; Tăng cường hỗ trợ cho các cán bộ làm công tác kiêm nhiệm thôn…

         Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chính – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện hoan nghênh và đánh cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao của các đại biểu, đồng chí Bí thư huyện uỷ nhấn mạnh: Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị BCH Đảng bộ huyện đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng tình với những nhận xét, đánh giá của các đại biểu về những kết quả khả quan và toàn diện mà huyện nhà đã đạt được trong năm 2016. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn huyện, tất cả các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất công nghiệp dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu đều đạt và vượt kế hoạch. Nhìn lại những kết quả trong năm 2016, đồng chí Bí thư Huyện uỷ khẳng định: huyện ta đã có sự đổi mới và chuyển biến rất rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm và những khuyết điểm mới phát sinh trong năm 2016 cần được khắc phục kịp thời. .

         Đồng chí Bí thư huyện uỷ yêu cầu, mỗi Đảng viên trong Đảng bộ phải xác định tinh thần, mục tiêu của đại hội để cùng quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu đưa Quảng Xương trở thành huyện NTM vào năm 2017. Đồng chí Bí thư huyện ủy thống nhất cao với các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cho được các cơ quan, đơn vị kiểu mẫu để nhân rộng, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh những nhiệm vụ cần phải tập trung cao độ để thực hiện trong năm 2017 là: Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đẩy mạnh phát triển kinh tế; tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh - xã hội; Bảo đảm Quốc phòng - An ninh và giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

         Về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Bí thư huyện uỷ yêu cầu tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đạt được trên lĩnh vực văn hoá – xã hội, nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao hơn. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo Quốc phòng – An ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương phải đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn, tập trung nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác dân vận để nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết cho thoả đáng. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh những vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết dứt điểm, không để kéo dài, tạo niềm tin trong nhân dân. Nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội cung chung tay xây dựng thành công 

<

Tin mới nhất