259 người đang online

BHXH huyện Quảng Xương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam cho các đơn vị sử dụng lao động.

Đăng ngày 25 - 08 - 2017
100%

Ngày 17/8/2017 taị Trung tâm hội nghị huyện Quảng Xương, Bảo hiểm Xã hội huyện phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện Quảng Xương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và quy định về giao dịch hồ sơ điện tử theo Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho đại diện Lãnh đạo và người trực tiếp theo dõi công tác BHXH, BHYT của 245 đơn vị sử dụng lao động và Đại lý thu của các xã, thị trấn.

      Ngày 17/8/2017 taị Trung tâm hội nghị huyện Quảng Xương, Bảo hiểm Xã hội huyện phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện Quảng Xương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và quy định về giao dịch hồ sơ điện tử theo Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho đại diện Lãnh đạo và người trực tiếp theo dõi công tác BHXH, BHYT của 245 đơn vị sử dụng lao động và Đại lý thu của các xã, thị trấn.

        Tiếp sau phần thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo BHXH huyện đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi của các đại biểu đã nêu  và thông tin về kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 7 tháng đầu năm 2017 đến toàn thể Hội nghị; đồng chí Giám đốc BHXH huyện đã đánh giá cao kết quả phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động trong thời gian qua; đồng thời cũng thẳng thắn nêu lên những hạn chế cần khắc phục, đó là: Tỷ lệ nợ đọng tiền trích nộp BHXH, BHYT còn ở mức cao (6,5%) so với kế hoạch, hiện có 74 đơn vị còn nợ từ 03 tháng trở lên với số tiền 6,4 tỷ đồng, vẫn còn nhiều lao động trong các doanh nghiệp chưa được đăng ký tham gia BHXH, BHYT; tiến độ triển khai rà soát sổ BHXH để bàn giao cho người lao động còn chậm so với kế hoạch đề ra; hiện có 194/245 đơn vị SDLĐ đăng ký giao dịch hồ sơ điện tử, còn 51 đơn vị chưa đăng ký giao dịch hồ sơ điện tử; tỷ lệ người dân tham gia BHYT của huyện Quảng Xương còn thấp (72,2%) so với bình quân chung toàn tỉnh(82,5%),… 

       Kết luận hội nghị đồng chí Giám đốc BHXH huyện đề nghị các đại biểu của các đơn vị sử dụng lao động sau tập huấn về phải dành sự quan tâm chỉ đạo nhiều hơn nữa đến việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định của nhà nước về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến người lao động trong phạm vi quản lý và nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo và thực hiện trích nộp đầy đủ kịp thời số tiền BHXH, BHYT cho người lao động; tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát sổ BHXH và chuyển hồ sơ sau rà soát về cơ quan BHXH huyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Viễn thông Vinaphone Quảng Xương và cán bộ chuyên quản BHXH huyện để thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử,…nhằm kịp thời triển khai và thực hiện đúng các quy định của pháp luật nhà nước về BHXH, BHYT góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

<

Tin mới nhất