254 người đang online

LĐLĐ huyện tổ chức Đại hội công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022

Đăng ngày 28 - 08 - 2017
100%

Vừa qua, LĐLĐ huyện đã tổ chức Đại hội công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Thị Minh - Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh và các đồng chí đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Chính- TUV- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trần Văn Công - Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND-UBND, trưởng các phòng, ban, ngành ,đoàn thể cấp huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy 30 xã, thị trấn và 226 đại biểu chính thức đại diện cho hàng nghìn đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện.

       Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện luôn bám sát chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt chức năng, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức , lao động; luôn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công nhân, viên chức , lao động, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; công đoàn đã phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp trên, chế độ chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành, địa phương đến đông đảo người lao động; Phát động sâu rộng và triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa X về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, triển khai và tổ chức hiệu quả “ Tháng Công nhân” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động với nhiều nội dung và hoạt động phong phú tạo không khí thi đua sôi nổi trong CN-VC-LĐ; Phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong trong cán bộ, công nhân, viên chức người lao động đem lại hiệu quả thiết thực, các hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức thường xuyên, công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội được tăng cường, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền thường xuyên quan tâm; Phong trào thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được quan tâm chú trọng và tham gia tích cực. Chính vì vậy, hàng năm có  gần 68% công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh, 5 năm liên tục LĐLĐ huyện được xếp loại tốt, nhiều tập thể, cá nhân đã được LĐLĐ cấp trên tặng bằng khen, giấy khen … Các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp công đoàn vận động công nhân, viên chức,  lao động tích cực hưởng ứng. Trong 5 năm qua, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện đã ủng hộ “Quỹ mái ấm công đoàn” được gần 600 triệu đồng, ủng hộ các cuộc vận động từ thiện nhân đạo khác với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, bàn giao 15 nhà “mái ấm công đoàn”  cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với số tiền trên 600 triệu đồng, hỗ trợ cho 1.000 đoàn viên, con đoàn viên và học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng và nhiều hoạt động vì người nghèo khác.


        Với tinh thần đổi mới – dân chủ - đoàn kết – trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022  với các nội dung như: Công đoàn với công tác chăm lo bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công nhân, viên chức nhà trường; công đoàn cơ sở tham gia công tác xây dựng nông thôn mới; đổi mới nội dung hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…
Phát biểu chỉ đại Đại hội, đồng chí Lương Thị Minh- Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh và đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đáng phấn khởi của công đoàn huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới, công đoàn huyện cần tiếp tục phát huy những  thành tích đã đạt được như: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động; tập trung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công đoàn và giai cấp công nhân, đặc biệt là tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng lần thứ VI khóa X về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; Nghị quyết hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành

        Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay; Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về  tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2015 – 2020 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra. Gắn kết nhiệm vụ công đoàn với nhiệm vụ chính trị huyện nhà, đẩy mạnh, đổi mới hơn nữa việc phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, chủ động nghiên cứu và tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp được trí tuệ của các đoàn viên; tham mưu lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội xây dựng nông thôn mới của huyên, nhất là sáng kiến về vận động thành lập các doanh nghiệp, các HTX; nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, bảo vệ môi trường; phối hợp tốt giữa công đoàn với chính quyền, đoàn thể, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động trên địa bàn huyện; phối hợp với chuyên môn và người sử dụng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện phát huy tốt quy chế dân chủ; công đoàn cần sâu sát, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, vấn đề bức xúc của đoàn viên, nhất là những vấn đề nâng cao năng lực huyên môn cũng như chế độ; đẩy mạnh, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần động viên công  các công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng  đội ngũ CN,VC,LĐ huyện vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ IX đã đề ra, từng bước đưa tổ chức công  đoàn huyện phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH quê hương, Đất nước. Với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”…
        Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội công đoàn huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Công đoàn huyện lần thứ IX gồm 25 đồng chí và bầu 11 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

.

 

<

Tin mới nhất