Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Huyện Quảng Xương xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2018: Mẫu hồ sơ.

Đăng ngày 01 - 10 - 2018
100%

                                  (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018:

Bìa hồ sơ: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/van-ban/v.aspx?uid=1041

Đơn xin dự tuyển: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/van-ban/v.aspx?uid=1044

Mẫu sơ yếu lí lịch:  http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/van-ban/v.aspx?uid=1045

 

<

Tin mới nhất