Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Xương: họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2018

Đăng ngày 20 - 11 - 2018
100%

UBND huyện vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có các đồng chí ủy viên UBND huyện và lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, đơn vị cấp huyện.

        Theo dự thảo báo cáo do Văn phòng HĐND- UBND huyện trình bày, trong năm 2018 mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện ta vẫn cơ bản giữ vững ổn định và có bước phát triển, Quốc phòng - An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Toàn bộ 29 chỉ tiêu về phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018 đều hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 14,3%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện, tổng sản lượng lương thực ước đạt 80.174 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.800 tỷ đồng. Các ngành dịch vụ, thương mại duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.890 tỷ đồng, đạt 105,13 % kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 310.489 tỷ đồng, tổng huy động vốn chi đầu tư phát triển 234,600 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt nhiều kết quả.

          Tại phiên họp, các ngành đã tập trung thảo luận, đánh giá các kết quả đạt được, đồng thời làm rõ các tồn tại, hạn chế trong năm 2018 như: Đầu tư công của năm 2018 chậm tiến độ. Cần có cơ chế hợp đồng giáo viên dạy môn tin học tại các nhà trường, đẩy mạnh công tác sáp nhập thôn tại các xã, việc nhân rộng các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao còn chậm, chưa đáp ứng được so với yêu cầu. Công tác triển khai đề án phát triển đô thị chậm so với kế hoạch. Việc triển khai tổ chức thực hiện quyết định 488 của UBND tỉnh về ban hành tiêu chí công dân, gia đình, thôn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu chưa quyết liệt và hiệu quả. Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí đặc biệt tiêu chí BHYT, hộ nghèo ở một số xã đã đạt chuẩn NTM thiếu tích cực. Nguồn thu thuế ngoài quốc doanh còn thấp, dịch vụ vận tải tư nhân chưa được quản lý chặt chẽ...

           Về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019, UBND huyện đề ra các chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 14,5% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng, sản lượng lương thực có hạt đạt 85 nghìn tấn, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 25 triệu USD, tổng huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội đạt 4.200  tỷ đồng trở lên, giải quyết việc làm mới cho 5.200 lao động...

         Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Văn Công - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đáng giá cao và thống nhất với các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2018 của các ngành, các phòng, ban và các tổ chức đoàn thể. Đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị văn phòng và các phòng hoàn chỉnh số liệu, bổ sung tỷ lệ tăng trưởng của các ngành, rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế, công tác bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, để hoàn thiện vào báo cáo năm 2018. 

         Về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch ngay từ đầu năm như: Tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, đinh hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt chủ trương tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động đa dạng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng thời hạn, tăng cường quản lý trật tự xây dựng và quản lý hành lang ATGT. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội trong công tác bảo vệ môi trường và chỉnh trang NTM. Tăng cường đầu tư công, thanh quyết toán các dự án kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, củng cố Quốc phòng - An ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Cũng tại tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2019, các đại biểu đã được nghe: Dự thảo chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2019. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoa XX. Báo cáo tiến độ đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư công năm 2019. Báo cáo ước thực hiện thu NSNN chi ngân sách huyện năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thu, chi năm 2019. Dự thảo báo cáo phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018, chi ngân sách huyện năm 2019./. 

<

Tin mới nhất