Đăng ngày 20 - 11 - 2018
100%

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2019 và kế hoạch làm thủy lợi mùa khô năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Công - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thủ trưởng các phòng, ban và các đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND, cán bộ nông nghiệp các xã, thị trấn. Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp; Lãnh đạo công ty An Việt, công ty Giống cây trồng TW... Đồng chí Nguyễn Đình Dự - ủy viên ban thường vụ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

            Thực hiện kế hoạch sản xuất, trồng trọt năm 2018, dưới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, toàn huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 18.000 ha, sản lượng lương thực ước đạt hơn 85.000 tấn. Công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được tăng cường, chất lượng dịch vụ sản xuất ngày một cao. Thực hiện mô hình liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất và bao tiêu sản phẩm thông qua hợp đồng như: sản xuất khoai tây Marabel vụ động với công ty Quốc tế An Việt, quy mô 120 ha; Mô hình liên kết sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao Bắc Thịnh, lúa Bắc Hương 9 gắn với tiêu thụ sản phẩm với công ty TNHH Bắc Trung Bộ và công ty TNHH nông sản An Thành Phong tại 2 xã Quảng Văn và Quảng Hòa với quy mô 85ha; Mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ rau của HTX rau an toàn Quảng Lưu…

           Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 ngành sản xuất trồng trọt trên địa bàn huyện phấn đấu đạt tổng diện tích 19.750 ha, trong đó vụ đông 2.000 ha, vụ chiêm xuân 8.900 và vụ thu - mùa 8.850 ha, sản lượng lương thực 85.000 tấn trở lên. Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện, trong đó: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng mùa vụ. Tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp, quản lý chặt chẽ chất lượng giống, hàng hóa vật tư nông nghiệp và triển khai thực hiện đầy đủ các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất trồng trọt.

            Tại hội nghị các đại biểu thống nhất cao với kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2019, chỉ ra khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện tại cơ sở như: Tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng các mô hình  nông nghiệp theo hướng hiệu quả kinh tế cao, bền vững, tăng cường tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn; đồng thời thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo phòng trừ sâu bệnh hại. UBND huyện cũng đã triển khai công tác làm thủy lợi mùa khô năm 2018. Theo kế hoạch trong chiến dịch ra quân làm thủy lợi mùa khô, toàn huyện phấn đấu nạo vét, đào đắp với tổng khối lượng là 13.295m3, Trong đó tuyến kênh liên xã có tổng chiều dài 7.415m, kênh tưới tiêu nội đồng tổng chiều dài 10.670 m, bờ vùng, bờ thửa tổng chiều dài 8.830 m với hơn 7.200 ngày công. Thời gian toàn huyện đồng loạt ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2018 bất đầu vào ngày 21/11 tới.

             Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đ/c Trần Văn Công - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện biểu dương kết quả ngành trồng trọt đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cũng đề nghị các cấp các ngành bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2019 để triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng chủ lực, mỗi xã lựa chọn một mô hình mới của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với một thương hiệu của sản phẩm. Tăng cường sự chỉ đạo của của Đảng, phát huy vai trò của HTX.  Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư nâng tỷ lệ cơ giới hóa trong nông nghiệp, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về hệ thống dịch vụ, giá dịch vụ như: máy làm đất, máy gặt đập, phục vụ nhu cầu của   bà con nông dân. Khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về chất lương vật tư nông nghiệp như: Giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…để nhân dân yên tâm sản xuất góp phần hoàn thành chỉ tiêu diện tích, sản lượng đã đề ra. Tiếp tục quan tâm rà soát lại các công trình thủy lợi đã xuống cấp, để tiến hành kiểm tra, nâng cấp, tu sửa phục vụ sản xuất. Các xã  thực hiện nghiêm túc kế hoạch làm  thủy lợi mùa khô năm 2018, phải tổ chức ra quân làm thực chất, tránh hình thức, đồng thời khẩn trương rà soát lại toàn bộ hệ thống thủy lợi của địa phương mình để tổ chức làm có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hệ thống kênh mương tưới tiêu nội đồng đều được nâng cấp, khơi thông dòng chảy, đảm bảo đủ nguồn nước tưới một cách chủ động, hiệu quả, quan tâm, chú ý đến chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã đối với sản xuất nông nghiệp, góp phần phục vụ sản xuất ngành trồng trọt năm 2019 giành thắng lợi cao nhất ./.

<

Tin mới nhất