Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Lịch ôn tập, khai mạc, kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018

Đăng ngày 10 - 12 - 2018
100%

Nội dung thông báo: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-12/69816ed330ef665dTB01%20H%C4%90XT.PDF

 

                                                                              (hình ảnh mang tính chất minh họa)

<

Tin mới nhất