Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018

Đăng ngày 21 - 12 - 2018
100%

                                                                       (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Nôi dung Thông báo http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-12/da480681ed12aeedTB787.PDF

<

Tin mới nhất