Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018

Đăng ngày 21 - 12 - 2018
100%

                                                                       (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Nôi dung Thông báo http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-12/da480681ed12aeedTB787.PDF

<

Tin mới nhất