2768 người đang online

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII

Đăng ngày 22 - 02 - 2018
100%

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Uy- Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chính- TUV- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Lê Huy Kỳ- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Trần Văn Công- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thượng vụ Huyện ủy- Thường trực HĐND- UBND, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ huyện khóa XXV, trưởng, phó ban, phòng, đoàn thể cấp huyện; trưởng, phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, các đồng chí đảng viên đảng bộ cơ quan huyện ủy; bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch các xã, thị trấn.

        Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

          Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã triển khai kế hoạch học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Theo đó, sau hội nghị cấp huyện, các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập Nghị quyết, nhằm nâng cao nhận thức về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống.

<

Tin mới nhất