2826 người đang online

BHXH huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2018

Đăng ngày 02 - 07 - 2018
100%

Vừa qua, BHXH huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH-BHYT năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thế Lưu - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí là đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan và có quy chế phối hợp về thực hiện chính sách BHXH-BHYT với cơ quan BHXH huyện.

Trong năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của các đơn vị sử dụng lao động và người lao động, tập thể công chức, viên chức BHXH huyện đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo của cơ quan BHXH huyện, tính đến ngày 01/12/2017 số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện là gần 9.000 người, đạt 106% so với cùng kỳ năm 2016; tổng thu BHXH, BHYT là trên 184 tỷ đồng bằng 117% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 85% kế hoạch BHXH tỉnh giao; tổng nợ BHXH là trên 5 tỷ đồng, bằng 109% so với cùng kỳ, nợ BHYT là 14.530 triệu đồng. Việc cấp sổ BHXH, thẻ BHTY được thực hiện kịp thời, đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT. Từ đầu năm đến nay có trên 2.000 người lao động được cấp sổ BHXH; hướng dẫn kịp thời các đơn vị SDLĐ, đơn vị quản lý đối tượng hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục và cấp thẻ BHYT cho đối tượng, tính đến ngày 01/12/2017 toàn huyện có trên 141 nghìn thẻ BHYT đang còn hạn sử dụng; công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện đúng quy định, tính đến hết tháng 11/2017 đã chi trên 300 tỷ đồng lương hưu và trợ cấp BHXH, bình quân mỗi tháng chi trả gần 27,6 tỷ đồng cho trên 49 nghìn lượt người. Hiện nay, huyện ta có 4 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. Từ đầu năm đến nay, đã có trên 15 nghìn lượt người khám, chữa bệnh BHYT, trong đó, có gần 14 nghìn lượt ngoại trú và gần 1.500 lượt nội trú, số lượt người đi khám, chữa bệnh BHYT và số tiền chi từ quỹ BHYT tăng cao so với cùng kỳ năm 2016.

Trong năm 2017, việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền, công khai. Về công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT được các cấp, các ngành phối hợp triển khai tuyên truyền dưới nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể giúp nhân dân hiểu được ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm triển khai nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý, điều hành và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan BHXH.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp thực hiện thời gian qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn trong quá trình thực hiện về BHXH, BHYT, đặc biệt là thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; trách nhiệm giữa các đơn vị phối hợp trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Năm 2018, BHXH huyện tiếp tục nổ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do BHXH tỉnh giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, BHXH huyện chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan và có cơ chế phối hợp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT để tuyên truyền, vận động các đơn vị sử dụng lao động, người lao động, người dân đăng ký tham gia BHXH, BHYT với phương châm “ Tuyên truyền đi đôi với vận động đăng ký”. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT và trạm y tế các xã, thị trấn; thực hiện đúng quy trình giám định KCB BHYT, kịp thời ngăn ngừa những hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; Thực hiện tốt công tác cấp, quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH; rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo kế hoạch của BHXH Việt Nam…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thế Lưu - Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận sự nổ lực của các cấp, các ngành,  các cơ quan, đơn vị và đánh giá cao kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong năm 2017. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, giữa BHXH huyện với các với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trong thời gian qua. Qua đó, năm 2018 đề nghị các cấp, các ngành, phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền mở rộng đối tượng, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, xử lý nợ đọng; thực hiện tốt công tác cấp, quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH; kịp thời giải quyết đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng được thụ hưởng. Các đơn vị có cơ chế phối hợp cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi bổ sung, Luật việc làm, Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan BHXH và các ngành có liên quan để thực hiện đúng chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Ngành thuế cần phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục rà soát, khắc phục một bộ phận doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện không tham gia đóng BHXH; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác BHXH, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ BHXH để nâng cao năng lực phục vụ nhân dân; chọn nhiệm vụ trọng tâm để có biện pháp tập trung thực hiện; BHXH cần quản lý quỹ BHXH chặt chẽ và phát huy được lợi ích phục vụ cho người dân, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để có biện pháp chỉ đạo, khắc phục kịp thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao trong năm 2018.

Thay mặt cơ quan BHXH huyện và lãnh đạo các đơn vị tham dự hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Dũng - Giám đốc BHXH huyện đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thế Lưu - Phó Chủ tịch UBND huyện để  đưa vào triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp. Tăng cường quản lý, hiệu quả công tác giám định BHYT trên tinh thần đảm bảo chi đúng, chi đủ, kịp thời; phát huy hiệu quả công tác phối hợp, vai trò, trách nhiệm của các ngành có liên quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới.

<

Tin mới nhất