Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018

Đăng ngày 19 - 01 - 2019
100%

Nội dung thông báo: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-01/e47a89c3c42f210dTB08%20H%C4%90XT.PDF

                                                         (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

<

Tin mới nhất