Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018

Đăng ngày 21 - 01 - 2019
100%

                                                            (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) 

Nội dung thông báo: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-01/bc7ad43034d9a6dTB04NV.PDF

<

Tin mới nhất