Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018

Đăng ngày 21 - 01 - 2019
100%

                                                            (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) 

Nội dung thông báo: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-01/bc7ad43034d9a6dTB04NV.PDF

<

Tin mới nhất