Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1432/UBND-NN
Ngày ban hành 09/10/2018
Trích yếu Về việc hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống