Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1438/UBND-NN
Ngày ban hành 10/10/2018
Trích yếu Báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 2018
Cơ quan ban hành Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống