Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1448/UBND-KTHT
Ngày ban hành 10/10/2018
Trích yếu Về việc đăng ký kế hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã, thị trấn ATTP thuộc lĩnh vực quản lý ngành công thương
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống