Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1668/UBND-TP
Ngày ban hành 23/11/2018
Trích yếu Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống