Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 02/BC-HĐGDPL
Ngày ban hành 21/11/2018
Trích yếu Kết quả công tác phổ biển giáo dục pháp luật năm 2018
Cơ quan ban hành Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện
Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống