Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 764/BC-UBND
Ngày ban hành 28/11/2018
Trích yếu Kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện phục hồi, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh năm 2018
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống