Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 207/UBND-KTHT
Ngày ban hành 20/02/2019
Trích yếu V.v thực hiện KL của Chủ tịch HĐND tỉnh v,v thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với CM về nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg của TTg
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống