Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 202/UBND-KTHT
Ngày ban hành 20/02/2019
Trích yếu Đề xuất danh mục các dự án chuyển đổi mô hình, quản lý,kinh doanh, khai tác chợ theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống