Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 187/TB-UBND
Ngày ban hành 26/03/2019
Trích yếu V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương
Cơ quan ban hành Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống