Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 33/CV-BCĐ
Ngày ban hành 26/04/2019
Trích yếu Về việc công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ Đình, Quảng Lộc
Cơ quan ban hành Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống