Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 872/UBND-NN
Ngày ban hành 20/06/2019
Trích yếu Hướng dẫn một số biện pháp chống nóng cho vật nuôi
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống