892 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 01/TB-HDTDVC
Ngày ban hành 02/05/2018
Trích yếu Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện QUảng Xương năm 2018
Cơ quan ban hành Hội đồng tuyển dụng viên chức
Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống