HĐND huyện Quảng Xương: Tiến hành kỳ họp thứ 8 khóa XX

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX đã thành công tốt đẹp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Chính, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trần Văn Công -Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Minh- Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện; Nguyễn Đình Cường - Phó chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí trong ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, MTTQ huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các đại biểu HĐND huyện khóa XX. Đồng chí Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

              Tại kỳ họp HĐND huyện đã nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN; năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Thông báo của UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX; Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện năm 2018. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; Báo cáo và các tờ trình về dự toán phân bổ, thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huện năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, tờ trình và kế hoạch đầu tư công năm 2019; Báo cáo tình hình kế hoach sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 ; Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo trả lời theo các nội dung chất vấn; Báo cáo và tờ trình của HĐND huyện. Ngoài ra các đại biểu tham dự kỳ họp còn được nghe  báo cáo của Tòa án nhân dân huyện, của Viện Kiểm sát nhân dân và thi hành án dân sự.

              Sau khi nghe các báo cáo trình trước kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận, nhằm đánh giá đúng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã giánh được trong năm 2018; Đồng thời thảo luận để xây dựng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho năm 2019.   

              Các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu đều tập trung vào cáo báo cáo của UBND huyện, các ngành trình tại kỳ họp. Thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế khuyết điểm trong công tác điều hành của Thường trực HĐND, của UBND, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ và các Nghị quyết của HĐND huyện. Bên cạnh đó, Kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn đối với thành viên UBND huyện về các vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm như: Đất giao trái thẩm quyền, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, hiệu quả cơ chế hỗ trợ sản xuất , phát triển kinh tế xã hội.... Đại diện các ngành: Phòng Nông nghiệp, Phòng tài nguyên môi trường, Phòng kinh tế hạ tầng, lãnh đạo UBND huyện đã trả lời chất vấn của các địa biểu HĐND huyện. Các nội dung đã đi thẳng vào những vấn đề được đưa ra chất vấn, bám sát thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm của các thành viên UBND huyện tại kỳ họp.

               Các đại biểu đã thống nhất và quyết nghị 13 Nghị quyết về:  phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2019; các Tờ trình về cơ chế hỗ trợ thực hiện các đề án, mô hình phát triển KT, văn hóa-xã hội, và về tổ chức bộ máy; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với 21 người giữ các chức vụ do HĐND huyện bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND huyện đã phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Qua việc lấy phiếu tín nhiệm lần này, các vị được HĐND huyện bầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân trong huyện.

               Đồng chí Nguyễn Văn Chính - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng, theo thẩm quyền, chủ động, kịp thời đưa Nghị quyết của HĐND huyện đi vào thực hiện. Có kế hoạch cụ thể, đề ra  giải pháp khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian các mục tiêu của năm 2019 mà Nghị quyết HĐND huyện đã quyết nghị.

              Ngay sau kỳ họp, cùng với việc thực hiện các công việc cuối cùng để thẩm định công nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. các xã, thị trấn cần đặc biệt tập trung vào việc phổ biến và triển khai các Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ của HĐND huyện; rà soát chấn chỉnh thực chất kỷ cương hành chính; làm chuyển biến nếp nếp, thái độ và trách nhiệm chính công vụ từ huyện đến xã; tiếp tục tập trung giải quyết những tồn đọng về đất đai, các dự án; xử lý nghiêm, công khai và kịp thời các vi phạm ANTT, ATGT, vi phạm trong quản lý quy hoạch và xây dựng; vi phạm về môi trường. Chỉ đạo tích cực và có hiệu quả việc mở rộng, phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết; mô hình sản xuất quy mô lớn, năng xuất, chất lượng và thương hiệu; có giải pháp kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, du lịch dịch vụ... tạo nhiều công ăn, việc làm cho nhân dân, hướng tới các tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao.

         Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa 20 đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là thời điểm cuối năm các ngành, các cấp tập trung cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ để kết thúc năm 2018, giành kết quả cao nhất ở tất cả các lĩnh vực và chăm lo mọi mặt để nhân dân trong huyện đón Xuân Kỷ Hợi thật sự vui tươi, an toàn và tiết kiệm./.

Hồng Nhung - Đài TTQX