Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018

Nội dung thông báo: http://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-01/e47a89c3c42f210dTB08%20H%C4%90XT.PDF

                                                         (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)