351 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
64/PA-UBND 01/12/2017 Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trạm Khuyến nông huyện.
715/TB-UBND 01/12/2017 Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trạm Khuyến nông huyện.
61/PA-UBND 30/11/2017 Xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính Phủ.
01/TB-HĐXLĐHĐ 30/11/2017 Xét lao động hợp đồng giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính Phủ.
2993/QĐ-UBND 21/11/2017 Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Quảng Xương
1536/UBND-LĐTBXH 21/11/2017 V.v thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo theo kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND huyện Quảng Xương
688/BC-UBND 20/11/2017 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2018
2925/QĐ-UBND 14/11/2017 Thành lập đoàn kiểm tra, nghiệm thu kết quả đầu tư xây dựng điểm trung chuyển tập kết rác thải sinh hoạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2017
664/TB-UBND 09/11/2017 Tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương
1460/UBND-TNMT 07/11/2017 Tăng cường tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện
1458/UBND-NV 07/11/2017 Chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017
1449/UBND-NN 06/11/2017 Chỉ đạo áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi
650/TB-UBND 03/11/2017 Cấp phát hóa chất thực hiện " Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2017"
1427/UBND-NN 02/11/2017 Thống kê các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện
1437/UBND-KTHT 02/11/2017 Về việc xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, vỉa hè, cây xanh tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
1 2 3 4 5 6