1181 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
150/TB-UBNd 21/03/2018 Cấp phát hóa chất thực hiện " tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2018"
305/UBND-NN 21/03/2018 Lùi thời gian tiêm vacxin phòng bệnh cho đàn trâu, bò đợt 1 năm 2018
306 21/03/2018 Thực hiện chế độ bảo trợ xã hội
151/KH-UBND 21/03/2018 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác lao động - BTXH các xã, thị trấn năm 2018
155/BC-UBND 21/03/2018 Tình hình triển khai công tác giảm nghèo năm 2018
444/QĐ-UBND 20/03/2018 Kiện toàn Văn phòng Điều phối Văn phòng Điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Quảng Xương
134/KH-UBND 16/03/2018 Triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và ngăn chặn hành vi xâm hại các loài chim hoang dã, chim di cư
271/UBND-NN 16/03/2018 Về việc đánh giá, xếp loại HTX nông nghiệp theo Thông tư số 9/2017/TT-BNNPTNT
135/BC-UBND 16/03/2018 Kết quả triển khai thực hiện Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2018
141/KH-UBND 16/03/2018 Thực hiện chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2018
139/KH-UBND 16/03/2018 Thực hiện chương trình việc làm huyện Quảng Xương năm 2018
436/QĐ-UBNd 16/03/2018 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tiêm phòng đợt 1/2018
129/KH-UBND 15/03/2018 Thực hiện chương trình công tác tư pháp năm 2018
268/UBND-KTHT 15/03/2018 Về việc hưởng chiến dịch " Giờ trái đất" năm 2018
131/BC-UBND 15/03/2018 Tổng kết kế hoạch số 749/KH-BCĐ ngày 19/12/2017 của Ban chỉ đạo 389 huyện Quảng Xương
1 2 3 4 5 6