1232 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
593/TB-UBND 18/10/2017 Phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện thực hiện tiêu chí môi trường huyện nông thôn mới
592/TB-UBND 18/10/2017 Về việc phát động ủng hộ đồng bào lũ lụt
1310/UBND-TNMT 13/10/2017 Về việc thống kê, báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất cơ sở tôn giáo-tín ngưỡng, cơ sở di tích lịch sử- văn hoa, đất danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện
1309/UBND-TNMT 13/10/2017 Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2017
2552/QĐ-UBND 13/10/2017 Kiện toàn Ban chỉ đạo xác nhận người có công huyện Quảng Xương
1501/SNV-XDCQ-CTTN 13/10/2017 Về việc công cấp tài liệu ôn tập thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017
2532/QĐ-UBND 12/10/2017 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổng vệ sinh môi trường, thực hiệ tiêu chí môi trường huyện Nông thôn mới; chỉnh trang khu dân cư, công sở, trụ sở làm việc năm 2017 tại UBND các xã, Thị trấn.
1296/UBND-LĐTBXH 11/10/2017 Tăng cường quản lý, bảo tồn, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi bẫy bắt, vận chuyển, buôn bán các loài chim hoang dã trái phép.
12 11/10/2017 Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Quảng Xương về việc ứng phó với mưa lũ sau áp thấp nhiệt đới
1273/UBND-LĐTBXH 06/10/2017 Hướng dẫn xây dựng địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng
1276/UBND-LĐTBXH 06/10/2017 Báo cáo tình trạng công dân sang lao động ở nước ngoài
1278/UBND-TNMT 06/10/2017 Thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện
1274/UBND-LĐTBXh 06/10/2017 Kiểm tra, xác minh vụ việc báo thanh niên phản ánh
1263/UBND-GDĐT 05/10/2017 Về việc tiếp tục chấn chỉnh lạm dụng thu trong trường học năm học 2017-2018
1264/UBND-VP 05/10/2017 Tăng cường chỉ đạo thực hiện mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT
1 2 3 4 5 6