869 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
176/TB-UBND 20/03/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
177/TB-UBND 20/03/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
178/TB-UBND 20/03/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
179/TB-UBND 20/03/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
367/UBND-VHTT 18/03/2019 V.v hướng dẫn 1 số nội dung hoạt động công tác gia đình năm 2019
367/UBND_KTHT 18/03/2019 V.v xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại thị trấn Quảng Xương huyện Quảng XƯơng
357/UBND-LĐTBXH 18/03/2019 Hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2019
545/QĐ-UBND 14/03/2019 Thành lập Hội đồng xác định giá đất cụ thể để tính tiền BT về đất khi nhà nước thu hồi đất và xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất
341/UBND-NV 14/03/2019 Hướng dẫn lập hồ sơ công nhận xã ATTP
156/KH-UBND 14/03/2019 Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững 3 tháng đầu năm 2019
335/UBND-KTHT 14/03/2019 Lập hồ sơ báo cáo KTKT và triển khai các công trình đăng ký hỗ trợ khuyến khích phát triển GTNT năm 2019
16/CT-UBND 14/03/2019 Tổ chức thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyên Quảng Xương
324/UBND-KTHT 13/03/2019 V.v triển khai thực hiện phương án quy hoạch, xây dựng và quản lý sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Xưởng tỉnh THanh Hóa
100/KH-UBND 25/02/2019 Thực hiện Chương trình việc làm, xuất khẩu lao động huyện QUảng Xương năm 2019
207/UBND-KTHT 20/02/2019 V.v thực hiện KL của Chủ tịch HĐND tỉnh v,v thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với CM về nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg của TTg
1 2 3 4 5 6