1296 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
581/BC-UBND 19/09/2018 Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2017-2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2018-2019
578/KH-UBND 18/09/2018 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn huyện
576/KH-UBND 18/09/2018 Tổ chức Tết Trung thu năm 2018
1318/UBND-NN 18/09/2018 Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ mùa và gieo trồng cây vụ Đông 2018-2019
1290/UBND-NN 14/09/2018 Xây dựng kế hoạch các dự án phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019
1282/UBND-GDĐT 14/09/2018 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về nhiệm vụ chủ yếu của ngành GD&ĐT năm học 2018-2019
1283/UBND-GDĐT 14/09/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình vệ sinh, cấp nước sạch trong các trường học
1276/UBND-NN 12/09/2018 Báo cáo kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân vốn chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
564/BC-UBND 11/09/2018 Sơ kết thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân"giai đoạn 2009-2019
563/BC-UBND 10/09/2018 Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
1262/UBND-NN 10/09/2018 Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn, phòng, chống dịch bệnh động vật và tập trung chỉ đạo tiêm phòng đợt 2 năm 2018
2291/QĐ-UBND 10/09/2018 Thành lập Ban lễ tang "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" Lê Thị Ngân
1261/UBND-KTHT 10/09/2018 Đề nghị thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp và sản xuất gia công cơ khí tại xã Quảng Lĩnh của công ty TNHH lắp đặt bảo ôn Hoa Năng
1256/UBND-NN 07/09/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 09/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT
1249/UBND-KTHT 06/09/2018 Tham gia ý kiến vào dự thảo đồ án quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035
1 2 3 4 5 6