Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1105/QĐ-UBND 14/05/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương
1092/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc công bố dịch tả lợn châu Phi
303/KH-UBNd 14/05/2019 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày gia đình Việt Nam 28/6 và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019
301/BC-UBND 14/05/2019 Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 25/12/2014 của thủ tướng chính phủ và đề xuất xây dựng Chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
639/UBND-TCKH 14/05/2019 Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2018
1106/QĐ-UBND 14/05/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Cảnh, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương
62/TB-PNV 14/05/2019 Thông báo v,v ký hợp đồng làm việc đối với thí sinh trúng tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2019
106/QĐ-UBND 09/05/2019 Công nhận quy ước văn hóa thôn Đa Phú, xã Quảng Trạch
924/QĐ-UBNd 06/05/2019 Thành lập Ban chỉ đạo chống và dập dịch tả lợn Châu Phi trên đia bàn huyện Quảng Xương
926/QĐ-UBND 06/05/2019 Về việc công bố dịch bệnh Tả lợn Châu Phi
33/CV-BCĐ 26/04/2019 Về việc công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ Đình, Quảng Lộc
831/QĐ-UBNd 23/04/2019 Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đình, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương
244/TB-UBNd 18/04/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương
242/TB-UBND 18/04/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương
243/TB-UBNd 18/04/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương
1 2 3 4 5 6