Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình KT-XH, QP-AN tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2014

Đăng ngày 19 - 02 - 2014
100%

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
 
 
   

 

        Số:       /BC-UBND                              Quảng Xương, ngày 18  tháng 01 năm 2014

    

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KT-XH, QP-AN

tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2014

 
 

 

I  - HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

 

          1. Những hoạt động nổi bật của Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

Từ ngày 01/01 đến ngày 18/01/2014, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì 25 hội nghị chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

          Một số hội nghị và hoạt động nổi bật của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện:

          - Ngày 06/1/2014, Chủ tịch UBND huyện Vũ Khoa Việt chủ trì Hội nghị triển khai công tác xây dựng chợ trên địa bàn huyện.

- Ngày 07/1/2014, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Công chủ trì Hội nghị về công tác triển khai thi công dự án tuyến đường Quảng Chính – Quảng Thạch (đoạn từ Quốc lộ 1A đến cống Ngọc Giáp).

- Ngày 8/1/2014, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị học tập Nghị quyết lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI và nghị quyết 09/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

- Ngày 9/1/2014, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thế Lưu dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết học kỳ I của ngành GD&ĐT.

- Ngày 10/1/2014, Chủ tịch UBND huyện Vũ Khoa Việt chủ trì Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

- Ngày 14/1/2014, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị thăm quan đầu bờ mô hình ớt xuất khẩu vụ Đông năm 2013-2014.

- Ngày 16/1/2014, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013; triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

2. Ban hành văn bản của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

Từ ngày 19/12/2013 - 18/01/2014, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 548 văn bản, trong đó có 108 Quyết định; 26 báo cáo, thông báo, kế hoạch; 50 công văn; 05 phương án, đề án, kết luận; 01 chỉ thị và 06 văn bản hành chính khác.

Một số văn bản trọng tâm là:

- Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 10/01/2014 v/v tổ chức đón tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014;

- Đề án 01/ĐA-UBND ngày 03/01/2014 v/v phát triển vùng nguyên liệu cói huyện Quảng Xương giai đoạn 2014-2015 tầm nhìn đến 2020;

- Phương án 02/PA-BCĐ ngày 09/01/2014 về giữ vững ổn định an ninh rừng và quản lý chặt chẽ nguồn lâm sản trên địa bàn huyện Quảng Xương;

- Hướng dẫn 01/HD-UBND ngày 07/01/2014 về phân bổ thu chi ngân sách ngành giáo dục. Hướng dẫn 03/HD-UBND ngày 10/01/2014 v/v sát nhập, đổi tên phố trên địa bàn huyện;

- Quyết định 16/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 v/v kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2010-2015. Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 v/v kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2012 – 2016 huyện Quảng Xương;

- Công văn 01/UBND-YT ngày 02/01/2014 tăng cường công tác phòng chống dịch và đảm bảo chất lượng ATTP trong dịp tết Giáp Ngọ. Công văn 11/ UBND-NN 06/01/2014 v/v tăng cường chỉ đạo lịch thời vụ vụ xuân năm 2014. Công văn số 19/UBND-CT ngày 07/01/2014 v/v tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trước và sau tết Giáp Ngọ năm 2014. Công văn số 20/UBND-NV ngày 07/01/2014 v/v Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Công văn số 40/UBND-TNTM ngày 14/01/2014 phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện dịp tết Giáp Ngọ. Công văn số 43/UBND-TBXH ngày 15/01/2014 tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Công văn số 50/UBND-NN ngày 16/01/2014 Tổ chức “tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp tết Xuân Giáp Ngọ năm 2014”.

- Kế hoạch 12/KH-UBND ngày 06/01/2014 v/v đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên Đán Giáp Ngọ 2014. Kế hoạch số 23/KH-BCĐ VSATTP ngày 13/01/ 2014 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2014; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 14/01/2014 v/v bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn huyện năm 2014.

- Báo cáo 23/BC-BCĐ ngày 13/01/2014 về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014.

 


II - TÌNH HÌNH KT- XH, QP-AN THÁNG 1 NĂM 2014

1.     Về phát triển kinh tế:

- Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt cơ cấu giống, lịch thời vụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân; đẩy mạnh sản xuất rau màu, hoa quả, cây cảnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, khai thác và nuôi trồng thủy sản; kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh giết mổ động vật; tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, chống rét và phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, tạo nguồn cung hàng hóa bảo đảm an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trong dịp Tết.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tăng cường kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ 2014. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình: Trạm y tế Quảng Bình, trạm y tế Quảng Vọng, trạm y tế Quảng Lợi, trạm y tế Quảng Yên, trạm y tế Quảng Tân, công sở xã Quảng Đại, nhà hiệu bộ trường THCS Quảng Lợi, nhà hiệu bộ trường tiểu học Quảng Ngọc, sân vận động Quảng Tân, sân vận động Quảng Hợp và các công trình giao thông trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra, cấp giấy phép xây dựng; tăng cường hoạt động của Đội quy tắc xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phối hợp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB Quốc lộ 1A, bàn giao tiếp 800m còn lại tại xã Quảng Chính cho chủ đầu tư.

- Trong tháng, đã cấp được 581 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đăng ký thế chấp bảo lãnh cho 33 trường hợp; chỉ đạo các xã, thị trấn nhận hồ sơ lưới địa chính để phục vụ việc đo đạc năm 2014; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện thực hiện tốt công tác tổng vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ.

- Phê duyệt phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; chỉ đạo quyết liệt  thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm. Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm.

2. Về Lĩnh vực Văn hoá - xã hội:

- Ngành Văn hoá - thông tin tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi, trò diển trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014; chuẩn bị kế hoạch khai trương phòng đọc báo xuân và phối hợp tổ chức ngày hội thư pháp đầu xuân năm 2014; chỉ đạo các đơn vị đảm bảo tốt công tác thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn theo chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng, dạy học bám sát đối tượng; chỉ đạo nhà trường tập trung ôn tập cho các đội tuyển học sinh giỏi; đã tổ chức thi olimpic toán tuổi thơ cấp huyện lần thứ nhất tại 5 cụm chuyên môn: Q. Thái, Q. Ngọc, Q. Bình, Q. Đại, Q. Tân; tham gia kỳ thi học sinh giỏi TDTT đoàn học sinh Quảng Xương xếp thứ 4 toàn tỉnh; chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2014 tại 11 trường. Chỉ đạo các đơn vị nhà trường thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trước, trong và sau tết, công tác đảm bảo ATGT trong dịp Tết Giáp Ngọ.

 - Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai thực hiện thanh, kiểm tra VSATTP các đơn vị chế biến, buôn bán thực phẩm trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ.

  - Kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đã kịp thời cấp chế độ lương, trợ cấp, quà tết cho các đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị, tổ chức đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo,...

- Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện; tăng cường công tác cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước; tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng các quy định pháp luật. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, công tác thanh tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

          3. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh:

Đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống pháo nổ đến cán bộ chủ chốt toàn huyện và cán bộ quản lý các nhà trường, phân công cán bộ lãnh đạo của huyện trực tiếp xuống chỉ đạo tại các xã, thị trấn. Tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm; triệt phá các ổ nhóm tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự; thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và thả đèn trời. Ban chỉ huy Quân sự huyện đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch Quân sự - Quốc phòng năm 2014; khai mạc lớp tập huấn cán bộ quân sự, chính trị 6 tháng đầu năm 2014.

III - TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN THÁNG 2 NĂM 2014.

1. Tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống, chăm sóc và điều tiết nước cho lúa mới cấy; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, quản lý chặt chẽ công tác giết mổ; chỉ đạo tốt công tác NTTS vụ xuân ở các xã vùng triều; tích cực chuẩn bị vật tư nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, bảo đảm các điều kiện cho sản xuất vụ chiêm xuân năm 2014 dành thắng lợi. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Chỉ đạo bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ, tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng; tiếp tục chỉ đạo triển khai lập dự án đầu tư và quy hoạch các chợ trong năm 2014; đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường GPMB Quốc lộ 1A. Khởi công xây dựng công trình đường giao thông, vỉa hè, cây xanh tuyến đường phía Nam UBND huyện, đường phía Đông sân vận động huyện. Tăng cường kiểm tra cấp phép xây dựng và hoạt động của đội quy tắc các xã, thị trấn. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

3. Chỉ đạo UBND các xã lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch; tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc lập hồ sơ cấp GCN cho các tổ chức, trường học, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức tôn giáo...; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện.

4. Tổ chức thẩm định quyết toán ngân sách năm 2013; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, nhất là lĩnh vực cấp quyền sử dụng đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế doanh nghiệp...; khẩn trương hoàn thành hồ sơ, tổ chức đấu giá các mặt bằng qui hoạch đã được phê duyệt; thẩm đinh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở các công trình do huyện làm chủ đầu tư đã hoàn thành; giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2014 cho các đơn vị;  tăng cường kiểm tra việc quản lý sử dụng ngân sách ở các đơn vị theo hướng tiết kiệm, điều hành ngân sách theo kế hoạch đã phân bổ. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các nhà trường, các đơn vị phải thực hiện đúng  quy định của nhà nước trong việc thu, huy động các khoản đóng góp từ nhân dân, từ học sinh, phụ huynh học sinh và từ các nguồn xã hội hóa khác.

5. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân; tuyên truyền về bảo đảm ANTT, ATGT, phòng chống pháo nổ và thả đèn trời trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014; Ngành văn hóa, thông tin phối hợp với Đoàn thanh niên chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi lành mạnh cho nhân dân  trong dịp Tết; tăng cường kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện.

6. Ngành Giáo dục tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn ngành Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI của Đảng về "đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo", đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các nhà trường thực hiện đúng các quy định về nghỉ Tết Giáp Ngọ; phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

7. Tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch; tăng cường công tác thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ; tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giao chỉ tiêu xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế năm 2014.

8. Tiếp tục thực hiện kịp thời các chính sách của nhà nước đối với các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết; quan tâm thăm hỏi, động viên các hộ gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Đài tưởng niệm liệt sỹ trong dịp Tết.

9. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức tại bộ phận một cửa, các phòng chuyên môn trong việc giải quyết công việc cho tổ chức, nhân dân; tiếp tục xây dựng quy trình xử lý công việc, đưa vào áp dụng quản lý hệ thống chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 tại cơ quan UBND huyện. Tăng cường công tác tiếp dân, tập trung tham mưu giải quyết các đơn thư tồn đọng phức tạp, kéo dài, đặc biệt trong lĩnh vực chanh trấp về đất đai, bồi thường GPMB, quản lý tài chính, tài sản ở các cơ quan, đơn vị.

10. Tăng cường lực lượng, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ATGT, an ninh tuyến biển; trọng tâm vào các đối tượng có tiền án, tiền sự, tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, lô đề, cá cược, cho vay nặng lãi.... Thực hiện triệt để việc cấm buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ, thả đền trời trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Ban chỉ huy Quân sự huyện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, trực cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ; nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý tốt tình huống không để bị động, bất ngờ xảy ra; hoàn thành tốt lớp tập huấn cán bộ đầu năm.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trên đây, các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt, tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014./.

 

Nơi nhận:                                                                                 KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo);                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                                

- UBND các xã, thị trấn;                                                                  (đã ký)

- Lưu: VT.

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Trần Thế Lưu

<

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh...(21/04/2016 10:32 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh quí...(22/03/2016 2:55 CH)

Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình KT-XH, QP-AN tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm...(19/10/2015 9:27 CH)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXV, nhiệm...(19/10/2015 9:27 CH)

Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2015 và xây dựng Chương trình công tác năm 2016(19/10/2015 9:27 CH)