Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 07 - 08 - 2020
100%

Trong 3 ngày 5,6,7/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức với phương châm “ Đoàn kết- dân chủ- kỷ cương- sáng tạo- phát triển”. Tham dự đại hội có các đồng chí: Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các đồng chí Nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 296 đại biểu đại diện cho gần 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Quảng Xương.

    Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Xương đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công, đạt và vượt kế hoạch 27/27 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra. Trong đó, nổi bật là: huyện Quảng Xương đã được công nhận đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2019; Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15,5%, đạt mục tiêu đại hội đề ra; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng.  Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được chăm lo, Công tác quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Toàn cảnh đại hội

 

  Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ tới, huyện Quảng Xương tập trung khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Phấn đấu xây dựng huyện Quảng Xương năm 2025 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; đến năm 2030 trở thành thị xã.

 

Đồng chí Lê Huy Kỳ - Quyền Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  phát biểu khai mạc Đại hội

  Để đạt được mục tiêu đó, huyện Quảng Xương tập trung thực hiện 4 chương trình lớn gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, hình thành các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chương trình phát triển đô thị gắn với đầu tư hạ tầng du lịch; Chương trình nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hai khâu đột phá cũng được thực hiện đó là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng; cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá là cơ sở để huyện Quảng Xương thực hiện 29 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 16% trở lên; trong đó: nông - lâm - thủy sản 3,2%, công nghiệp - xây dựng 19,4%, dịch vụ 18,2%Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75 triệu đồng trở lên...

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

 Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi và bổ sung nhiều ý kiến quan trọng vào Dự thảo báo cáo chính trị; phân tích, đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ qua; xác định rõ tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của huyện; trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu từ nay đến năm 2025. Đại hội cũng đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực, sâu sắc vào Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

  Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ huyện Quảng Xương đã đạt được trong nhiệm kỳ quaĐồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội sẽ quyết định: trước hết, huyện cần nghiên cứu kỹ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, để bổ sung điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương và các quy hoạch khác trên địa bàn huyện, bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với quy hoạch của tỉnh, tạo sự kết nối trong phát triển kinh tế - xã hội, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng hiện đại, bền vững gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái; tập trung thu hút các dự án công nghiệp để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, nhất là các dự án chế biến sản phẩm nông nghiệp, các dự án sử dụng nhiều lao động nhằm giải quyết việc làm; đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống; thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững thành tích trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh; đẩy mạnh đào tạo nghề, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho huyện và cho tỉnh; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông. Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội đã tiến hành bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.Trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí;  Đồng chí Trần Anh Chung, Phó Bí thư Huyện ủy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Lê Huy Kỳ, Hoàng Mai Tính được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy; Bầu 7 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Trịnh Thăng Sự được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy khóa 26 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau phiên thảo luận, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Trần Anh Chung, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 

 

  Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 27 chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16%/năm trở lên; Sản lượng lương thực bình quân hàng năm giữ ổn định 75 nghìn tấn; Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75 triệu đồng trở lên; Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 là 50% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 1,5%; Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu đến năm 2025 đạt 26% trở lên; Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT đến năm 2025 là 805 trở lên;  Tỷ lệ TCCS Đảng hoàn  thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 80% trở lên. Ngoài các chỉ tiêu chủ yếu, Đại hội cũng nhất trí thông qua 4 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội huyện một cách toàn diện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Phát biểu bế mạc Đại hội, Đồng chí Trần Anh Chung, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ huyện đã đề ra./.

                                         Hồng Nhung - TTVHTT-TTDL

Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội.

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025(07/08/2020 6:47 CH)

Tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện (01/07/2020 11:19 CH)

Kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2020(26/05/2020 8:32 SA)

Thông báo thay đổi địa điểm khai mạc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2020(15/05/2020 4:48 CH)

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) trên địa bàn tỉnh năm 2020(07/05/2020 2:13 CH)

Thông báo lịch kiểm tra sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương...(05/05/2020 10:14 SA)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (vòng 2), tuyển dụng viên chức...(04/05/2020 3:23 CH)

Thông báo kết quả các môn thi kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2018(30/09/2018 3:29 CH)