Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)

Đăng ngày 02 - 04 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại...(08/04/2021 5:01 CH)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại...(02/04/2021 4:32 CH)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại...(02/04/2021 4:31 CH)

Thông báo dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Lưu(31/03/2021 10:13 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại...(25/03/2021 9:05 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSD đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (QSD đất ở tại...(25/03/2021 9:04 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương(23/03/2021 4:29 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương(23/03/2021 4:17 CH)