Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

HĐND huyện Quảng Xương tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 25 - 07 - 2021
100%

Ngày 23-7, HĐND huyện Quảng Xương đã tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Anh Chung – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Đại biểu HĐND tỉnh khóa 18; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Quảng Xương; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa XXI .

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND huyện khóa XX và HĐND huyện khóa XXI; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND huyện khóa XXI; thảo luận các báo cáo, biểu quyết thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND và UBND và các nội dung quan trọng khác.

Đ/C Nguyễn Đình Dự - UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế  -xã hội,

quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh phải chịu những tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của huyện Quảng Xương tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 8.557 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ; trong đó ngành nông, lâm, thuỷ sản tăng 6%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 19%; các ngành dịch vụ tăng 16,8% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm, thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất ước đạt 1.835 tỷ đồng, đạt 51,56% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 44.578 tấn, bằng 59,4% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ước đạt 494,4 tỷ đồng; các xã Quảng Bình, Quảng Lưu và Tiên Trang được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sản xuất công nghiệp, xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.338 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 3.384 tỷ đồng, đạt 49,11% kế hoạch. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, các cấp, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

ĐC Nguyễn Thị Sơn - Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung phân tích, thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND tỉnh đã phát biểu tiếp thu các ý kiến tham gia tại kỳ họp, làm rõ thêm các nội dung đại biểu nêu tại kỳ họp và các ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND huyện sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tại kỳ họp với tinh thần quyết liệt, đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

ĐC Nguyễn Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện tiếp thu và giải trình các ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 2

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XXI đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 6 Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội không chỉ trong 6 tháng cuối năm 2021 mà còn cho cả những năm tiếp theo đó là: Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa 21; Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình giám sát của HĐND, các ban của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022, Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, nghị quyết về đề án đề nghị công nhận xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Đc Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát

biểu bế mạc kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức và chỉ rõ những  hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới đó là: tiếp tục thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng cuối năm  đạt 16,2% trở lên.

Tập trung lãnh đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Đẩy mạnh thu hút đầu tư; chỉ đạo sản xuất, kinh doanh ở mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế, trong đó có một số lĩnh vực cần quan tâm thực hiện, đó là lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, quản lý đất đai - tài nguyên môi trường, tăng cường thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu... quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu mà huyện đã đề ra trong năm 2021. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Củng cố quốc phòng - an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ở mức cao nhất.

Thường trực HĐND huyện ký kết Quy chế phối hợp công tác với UBND huyện

và Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong khuôn khổ kỳ họp, Thường trực HĐND huyện ký kết Quy chế phối hợp công tác với UBND huyện và Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026./.

<

Tin mới nhất

Đồng bào Công giáo toàn huyện hăng hái đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng...(22/05/2022 8:53 SA)

Ngành Giáo dục huyện Quảng Xương tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt mục tiêu...(12/05/2022 3:53 CH)

Huyện Quảng Xương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông(24/09/2021 4:52 CH)

Niềm vui của người dân và nhịp sống bình thường trở lại sau giãn cách xã hội phòng,...(24/09/2021 4:21 CH)

Huyện Quảng Xương thực hiện áp dung một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (23/09/2021 3:54 CH)