UBND huyện Quảng Xương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày 12 - 01 - 2024
100%

 Toàn cảnh hội nghị

Sáng ngày 11/01/2024,UBND huyện Quảng Xương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Huy Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Phó Trưởng Ban và thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện; Huyện đoàn; Đại diện lãnh đạo: VNPT Thanh Hóa, VNPT Quảng Xương, Viettel Thanh Hóa, Viettel Quảng Xương, Bưu điện, Điện lực Quảng Xương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Thanh Hóa; Chủ tịch UBND, Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực Văn hóa và Thông tin; Công chức Văn phòng - Thống kê; Bí thư đoàn TNCS, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện trình bày báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2023; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả khả quan; nhận thức về chuyển đổi số của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 theo chỉ tiêu được giao trên địa bàn huyện Quảng Xương đã cơ bản hoàn thành. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường. 

 Đồng chí Bùi Xuân Tiến - Phó phòng Văn hóa và Thông tin huyện trình bày báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi đổi số năm 2023

Trong năm,  huyện đã ban hành được 182 văn bản về chuyển đổi số, nổi bật là: Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 về việc ban hành Đề án chuyển đổi số huyện Quảng Xương đến năm 2030; Nghị quyết số 287/NQ-HĐND ngày 17/4/2023 về chủ trương đầu tư Dự án: Lắp đặt Camera tại nhiều điểm tập trung đông du khách để kịp thời xử lý và chấn chỉnh những hành vi vi phạm trong hoạt động du lịch của người dân và du khách; Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 17/4/2023 về chủ trương đầu tư Dự án: xây dựng Trang thông tin điện tử quảng bá du lịch huyện Quảng Xương; Kế hoạch chuyển đổi số huyện Quảng Xương năm 2023; Kế hoạch triển khai giải pháp thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, siêu thị, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện; Kế hoạch triển khai Mô hình “ 3 Không”; Kế hoạch triển khai thúc đẩy phát triển thương mại điện tử dựa trên nền tảng sàn thương mại điện tử; kế hoạch tập huấn nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số...; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức được hàng chục lớp tập huấn, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số cho cán bộ, công chức, viên chức, tổ công nghệ số cộng đồng, doanh nghiệp và người dân. Hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đầu tư: Huyện đã đầu tư lắp đặt thêm 01 phòng họp trực tuyến tại Cơ quan chính quyền huyện; toàn huyện hiện có 28 phòng họp trực tuyến, gồm 02 phòng cấp huyện và 26 phòng cấp xã; có 5 phòng họp không giấy tờ (2 phòng cấp huyện và 03 phòng cấp xã), xây dựng 25 mô hình Camera an ninh với tổng số 1.060 camera; xây dựng Website quảng bá du lịch huyện Quảng Xương; có 04 đơn vị đầu tư lắp đặt Đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông; trên 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; tỷ lệ người dân sử dụng đện thoại thông minh trên 80%; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số tăng cao như: sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, ký số điện tử, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ tư vấn khám sức khỏe từ xa, sử dụng hợp đồng và hóa đơn điện tử...;  Các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho chính quyền số được đẩy mạnh triển khai đồng bộ, đến thời điểm hiện tại trên 99% dân số trên đia bàn huyện được cấp căn cước công dân gắn chíp. Đã cấp được trên 45.798 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân, cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử được trên 12.857 thẻ. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng hiệu quả, sâu rộng. Huyện Quảng Xương cung cấp 255 dịch vụ công trực tuyến trong đó: số dịch vụ công trực tuyến một phần là 125, số dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 128 để phục vụ các cá nhân, tổ chức thực hiện các TTHC nhanh chóng và thuận tiện; việc phát triển kinh tế số, xã hội số được quan tâm, nhiều doanh nghiệp tích cực tham gia Chuyển đổi số. Thuế điện tử, hóa đơn điện tử được phổ cập. Tỉ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 98%. Người dân tích cực sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trong các hoạt động kinh tế, xã hội. Năm 2023, huyện đã có 05 xã, thị trấn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hoàn thành chuyển đổi số năm 2022, hiện nay 06 xã được giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số năm 2023 đã hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận kết quả chuyển đổi số năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hồng Anh - Bí thư Huyện đoàn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương đã trao đổi những nội dung chuyển đổi số thực hiện trong năm 2023; chỉ ra khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong năm 2024.

 Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, cùng những thành tích mà Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện và các tập thể, cá nhân đã đạt được trong công tác chuyển đổi số năm 2023. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn trong năm 2024, tổ chức quán triệt Đề án, Kế hoạch chuyển đổi số đã được UBND huyện ban hành; Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 theo Quyết định 1829/QĐ-UBND của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền rộng rãi trên sóng phát thanh, trang thông tin điện tử về các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án, Kế hoạch chuyển đổi số để nâng cao hiểu biết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện; từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thấy được trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2024 của ngành, đơn vị, địa phương, gắn với xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ công tác chuyển đổi số thuộc lĩnh vực chuyên môn được phụ trách, phân công; phấn đấu trong năm 2024 có ít nhất 7 xã được công nhận hoàn thành chuyển đổi số; các cấp, các ngành phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo quyết liệt với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên với các giải pháp phù hợp thực tiễn, huy động và tranh thủ tối đa các nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả chuyển đổi số theo ngành, lĩnh vực đơn vị được giao chỉ đạo, phụ trách.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Phòng Tài chính – Kế hoạch căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách huyện để tham mưu, báo cáo UBND huyện, HĐND huyện ưu tiên các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Huyện đoàn, MTTQ, các hội, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác chuyển đổi số trên địa bàn, góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2024 và những năm tiếp theo. Hội Doanh nghiệp huyện phát huy vai trò là đơn vị đầu mối, tích cực phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương để vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, có ý thức xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số trong chính doanh nghiệp mình; chuyển đổi phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ từ truyền thống sang sử dụng các nền tảng số, tận dụng lợi thế của thương mại điện tử; trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế; từ đó vươn lên làm giàu cho doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chuyển đổi số của huyện và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các doanh nghiệp viễn thông, các chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ hỗ trợ các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng các nền tảng số, các phần mềm ứng dụng phục vụ chuyển đổi số được triển khai trên địa bàn huyện. Tiếp tục quan tâm, tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã hội các cấp trong công tác xã hội hóa, tạo nguồn lực thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số, đặc biệt là hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ số./.

<

Tin mới nhất

Quảng Chính tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho cánbộ, công chức xã và cán bộ thôn trên...(10/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2024(25/03/2024 9:45 SA)

Lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa...(24/03/2024 10:10 SA)

Năm 2024, huyện Quảng Xương phấn đấu 7 xã được công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số...(23/03/2024 9:09 SA)

Huyện đoàn Quảng Xương phối hợp với Trung tâm tư vấn Thanh niên TW Hội LHTN Việt Nam và Vietel...(22/01/2024 10:43 SA)

Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong mùa nắng nóng(22/04/2024 2:12 CH)

Huyện đoàn Quảng Xương phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (Liên doanh Việt - Nga...(22/04/2024 9:02 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp...(22/04/2024 7:55 SA)

Gặp mặt tình nguyện viên hiến máu tình nguyện (21/04/2024 8:14 SA)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Chính về thực hiện xây dựng NTM nâng cao...(19/04/2024 8:21 SA)

HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 (kỳ họp...(17/04/2024 5:32 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban...(17/04/2024 5:23 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam...(16/04/2024 4:16 CH)

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện...(16/04/2024 8:58 SA)

Quảng Xương hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029(13/04/2024 10:12 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 47(13/04/2024 10:03 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II...(12/04/2024 4:19 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Hợp về thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm...(10/04/2024 3:40 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương tổ chức thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết...(10/04/2024 3:32 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(09/04/2024 8:56 SA)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện(09/04/2024 8:50 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận năm 2024 tại huyện Quảng Xương(08/04/2024 4:32 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Trường về một số nội dung thực hiện xây dựng NTM kiểu...(05/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN trực tuyến toàn tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai...(03/04/2024 3:01 CH)

Huyện Quảng Xương tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023; triển khai phương...(02/04/2024 10:15 SA)

UBND huyện Quảng Xương họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(02/04/2024 9:16 SA)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

Xã Quảng Văn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(29/03/2024 10:06 SA)

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đại hội MTTQ xã Quảng Lưu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029(29/03/2024 9:35 SA)

Xã Quảng Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(26/03/2024 2:45 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 (Phiên thứ 46)(26/03/2024 2:20 CH)

Huyện Quảng Xương tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029 tại các xã,...(26/03/2024 10:17 SA)

°
1093 người đang online