UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tháng 01 năm 2024

Đăng ngày 01 - 02 - 2024
100%

Toàn cảnh hội nghị

        Chiều ngày 31/1/2024, UBND huyện tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tháng 01/2024 nhằm thông tin tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023; kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024, đồng thời lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí  Nguyễn Đình Dự – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hà Thế Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban có liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trịnh Thị Nguyên, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch  báo cáo tình hình kế tế năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp năm 2024

          Tại hội nghị gặp mặt, đồng chí Trịnh Thị Nguyên – Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch đã thông qua những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN năm 2023; kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024. Theo đó, trong năm 2023 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 của huyện trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển, như: Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 3,73%, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tăng 4%; công nghiệp – xây dựng ước tăng 0,94%; dịch vụ ước tăng 7,9%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 63,13 triệu đồng/năm, tăng 10,4% so với CK; công nhận thêm 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 500% chỉ tiêu tỉnh giao; 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 200% chỉ tiêu tỉnh giao; 25 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, đạt 100% KH; văn hoá - xã hội tiếp tục có tiến bộ và đạt nhiều kết quả nổi bật; an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, Tính đến hết năm 2023, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện có khoảng 600 doanh nghiệp; trong đó, năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới là 116 doanh nghiệp, tăng 16% so với KH huyện đặt ra và tăng 28,8% so với chỉ tiêu tỉnh giao, với tổng vốn đăng ký 773,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp trên địa bàn đã có đóng góp lớn không chỉ vào nguồn thu ngân sách của huyện, các doanh nhân, doanh nghiệp còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Doanh nghiệp huyện cũng đã tích cực tham gia cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

 Ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện phát biểu ý kiến

        Tại hội nghị, đại diện các Hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện đã có những ý kiến tâm huyết, những kiến nghị gửi tới UBND huyện trong phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động đem lại lợi ích cho địa phương.

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, đặc biệt là trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng chí cũng ghi nhận sự phát triển ngày càng lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của huyện; đồng thời, khẳng định sự đóng góp quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của huyện Quảng Xương. Với nỗ lực bền bỉ, cùng với doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Xương đã không ngừng phấn đấu vươn lên, dũng cảm đương đầu với khó khăn, thách thức, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm; đồng thời tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

        Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong huyện cần tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức quản trị doanh nghiệp; đề cao ý thức công dân, xây dựng đạo đức, văn hóa trong kinh doanh, tạo dựng và giữ gìn chữ tín, thương hiệu của doanh nghiệp. Chấp hành pháp luật, nhất là pháp luật về thuế và bảo vệ quyền lợi người lao động, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường,….; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn,…Chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện; đồng thời, tranh thủ tối đa thời cơ, vận hội, nhất là khi nhiều dự án lớn, trọng điểm, công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng của huyện được đưa vào khai thác, sử dụng. Đoàn kết, trao đổi thông tin, chia sẽ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển; tăng cường liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, tạo thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ là tổ chức đại diện, cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước; khơi dậy, động viên, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nhân, nhất là các doanh nhân trẻ tiếp cận các nguồn lực, liên kết sản xuất, tham gia chuỗi giá trị, xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thu sản phẩm. Làm tốt công tác nắm thông tin, kịp thời phản ánh, kiến nghị, đối thoại với người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân. Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân; làm tốt chức năng tham mưu định hướng, cải cách hành chính công, tạo địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp trong đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc thực hiện chính sách, xây dựng cơ chế phù hợp; giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao kỷ luật công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng nền hành chính phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân; hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành sứ mệnh làm giàu cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và cho quê hương, đất nước. Tăng cường cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về quy hoạch xây dựng, đất đai và tình hình kinh tế, giá cả, thị trường; tiếp tục thực hiện hiệu quả định kỳ tổ chức đối thoại để nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

        Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cam kết sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đảm bảo sự ổn định của các quy hoạch, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

<

Tin mới nhất

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam...(16/04/2024 4:16 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký nhu cầu hỗ trợ tư vấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá(30/03/2024 10:00 SA)

Thông báo tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024(24/03/2024 10:20 SA)

Hội Doanh nghiệp huyện Quảng Xương tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện(18/03/2024 2:27 CH)

Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong mùa nắng nóng(22/04/2024 2:12 CH)

Huyện đoàn Quảng Xương phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (Liên doanh Việt - Nga...(22/04/2024 9:02 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp...(22/04/2024 7:55 SA)

Gặp mặt tình nguyện viên hiến máu tình nguyện (21/04/2024 8:14 SA)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Chính về thực hiện xây dựng NTM nâng cao...(19/04/2024 8:21 SA)

HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 (kỳ họp...(17/04/2024 5:32 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban...(17/04/2024 5:23 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam...(16/04/2024 4:16 CH)

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện...(16/04/2024 8:58 SA)

Quảng Xương hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029(13/04/2024 10:12 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 47(13/04/2024 10:03 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II...(12/04/2024 4:19 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Hợp về thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm...(10/04/2024 3:40 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương tổ chức thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết...(10/04/2024 3:32 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(09/04/2024 8:56 SA)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện(09/04/2024 8:50 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận năm 2024 tại huyện Quảng Xương(08/04/2024 4:32 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Trường về một số nội dung thực hiện xây dựng NTM kiểu...(05/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN trực tuyến toàn tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai...(03/04/2024 3:01 CH)

Huyện Quảng Xương tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023; triển khai phương...(02/04/2024 10:15 SA)

UBND huyện Quảng Xương họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(02/04/2024 9:16 SA)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

Xã Quảng Văn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(29/03/2024 10:06 SA)

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đại hội MTTQ xã Quảng Lưu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029(29/03/2024 9:35 SA)

Xã Quảng Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(26/03/2024 2:45 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 (Phiên thứ 46)(26/03/2024 2:20 CH)

Huyện Quảng Xương tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029 tại các xã,...(26/03/2024 10:17 SA)

°
953 người đang online