Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 04/QĐ-HĐXT
Ngày ban hành 09/12/2019
Trích yếu Phê duyệt nội dung đề cương ôn ập tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2019
Cơ quan ban hành Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện
Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống