Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1367/UBND-TCKH
Ngày ban hành 30/07/2020
Trích yếu về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống