Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2268/UBND-NN
Ngày ban hành 24/11/2020
Trích yếu Về việc lựa chọn, bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo attp năm 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống