Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1066/BC-UBND
Ngày ban hành 24/11/2020
Trích yếu Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2020; mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống