Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1065/BC-UBND
Ngày ban hành 24/11/2020
Trích yếu Về việc Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTgNgày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống