Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 276/UBND-VHTT
Ngày ban hành 08/02/2021
Trích yếu Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid trong các hoạt động văn hóa, thể thao và trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống