Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 07/CĐ-UBND
Ngày ban hành 02/04/2021
Trích yếu Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Công điện
Tài liệu đính kèm Tải xuống