Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1802/UBND-NN
Ngày ban hành 29/06/2022
Trích yếu V/v chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm UBND-huyen(29.06.2022_07h20p26)_signed.pdf
-voi-vung-ap-thap-tren-bien-Dong.(29.06.2022_09h44p26)_signed.pdf