Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1855/UBND-NN
Ngày ban hành 03/07/2022
Trích yếu V/v tập trung ứng phó với bão số 01 và mưa lũ.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm UBND-huyen(02.07.2022_17h42p47)_signed.pdf
o-voi-bao-so-01-va-mua-lu.(03.07.2022_11h39p21)_signed.pdf