Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX

 

Sau hơn một ngày làm việc, cuối buổi sáng ngày 04/01/2012, kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XIX đã thành công tốt đẹp. Cổng thông tin điện tử huyện Quảng Xương xin trân trọng gửi đến bạn đọc toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XIX của đồng chí Nguyễn Đức Xuân, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.

 

Thưa các vị đại biểu HĐND và các đại biểu tham dự kỳ họp,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XIX, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong huyện, HĐND huyện đã xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; báo cáo hoạt động của HĐND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện; báo cáo giám sát, thẩm tra của Thường trực HĐND và các ban của HĐND huyện; nghe Ủy ban MTTQ huyện báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền; nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá XVI; thảo luận và thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế  - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của huyện năm 2012 và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác; đồng thời, HĐND huyện đã dành thời gian thỏa đáng để đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp phát biểu ý kiến, nghe Chủ tịch UBND huyện báo cáo giải trình, phát biểu một số nội dung chính, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và những nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo, điều hành trong năm 2012.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung nghe, thảo luận sôi nổi và thống nhất cao với các báo cáo trình bày tại kỳ họp. Về đánh giá tình hình, kết quả việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2011, hầu hết các đại biểu đã khẳng định năm 2011 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do thiên nhiên gây ra và tác động lớn của tình hình thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện, sát sao của BCH Đảng bộ huyện, sự quản lý, điều hành linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền; sự nỗ lực cố gắng vươn lên của nhân dân trong huyện, huyện Quảng Xương đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế đạt 17%, là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay; thu nhập bình quân đầu người đạt 14,5 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; sự nghiệp văn hóa – thể thao - giáo dục – y tế tiếp tục có bước phát triển; bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội – an ninh nông thôn được bảo đảm. Hoạt động của HĐND từ huyện đến xã tiếp tục đổi mới, chất lượng các kỳ họp được nâng lên; hoạt động giám sát các Ban của HĐND huyện được thực hiện theo kế hoạch; các đại biểu HĐND huyện, xã tăng cường tiếp xúc cử tri, nâng cao trách nhiệm người đại biểu của dân. Công tác quản lý, điều hành của UBND huyện và UBND xã có những tiến bộ mới, cải cách hành chính được tăng cường, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, các đại biểu dự kỳ họp cũng nhất trí với những yếu kém của huyện trong năm là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhưng chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng còn hạn chế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; phát triển trồng trọt, chăn nuôi được quan tâm nhưng kết quả còn hạn chế, sản lượng lương thực không đạt kế hoạch đề ra; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm, dịch vụ thương mại phát triển nhỏ lẻ; tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp.

Về việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2012. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức; HĐND huyện thống nhất quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2012 là: "Khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phát huy lợi thế, tiềm năng của huyện, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, tạo bước phát triển mới cao hơn, bền vững hơn; nỗ lực phấn đấu giành những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hoàn thành kế hoạch đổi điền dồn thửa; xây dựng được một số cơ sở sản xuất công nghiệp, một số làng nghề, một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, xây dựng khu du lịch thương mại, có những việc làm cụ thể để thúc đẩy sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đẩy mạng xã hội hoá và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá; tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội". HĐND huyện thống nhất cao với 14 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp, đồng thời bổ sung thêm chỉ tiêu: 100% các xã, thị trấn bảo đảm an ninh trật tự và hoàn thành nhiệm vụ quân sự địa phương.

Kính thưa các vị đại biểu.

Trong điều kiện khó khăn về tài chính và nguồn huy động cho sự phát triển, cần phải phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, trong việc phát huy vai trò tự chủ, sự đóng góp của nhân dân để tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ. Cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa công tác xã hội hóa để đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu về chuẩn hóa các trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa thôn, từng bước chỉnh trang nông thôn. Phải làm mạnh mẽ hơn, quyết liệt và hiệu quả hơn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, thiết lập trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, các tệ nạn xã hội. Phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng – An ninh, tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2012 và những năm tới. Chúng ta cần đầu tư và có những biện pháp tích cực cho việc nâng cao ý thức trách nhiệm công dân. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, quyết định sự thành công của việc xây dựng xã hội phát triển văn minh và xây dựng con người mới.

HĐND huyện là cơ quan quyền lực cao nhất của huyện cần phải tích cực đổi mới, thể hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình, thường trực HĐND, các ban của HĐND, các thành viên của HĐND huyện phải thực sự cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp chuẩn bị kết thúc năm 2011 và đón chào năm mới 2012, xin chúc các vị đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện sức khỏe, hạnh phúc. Năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX.

Xin trân trọng cảm ơn!