Huyện Quảng Xương tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Huyện Quảng Xương hiện có trên 246 ngàn trẻ em từ 0-16 tuổi; trong đó có gần 14 nghìn trẻ em dưới 6 tuổi; 515 trẻ em sống trong gia đình nghèo; 181 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; hơn 100 trẻ em khuyết tật các loại cần được chăm sóc…

Để làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND huyện xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa, phát hiện sớm tình trạng xâm hại trẻ em, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Các xã, thị trấn đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được BHXH cấp thẻ BHYT kịp thời. Trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em khuyết tật đều được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo quy định. Các nhà trường đã phát động phong trào xây dựng trường học thân thiện, xây dựng quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi. Ngoài ra, trẻ em được thực hiện 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở), không phải nghỉ học giữa chừng do gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các địa phương luôn quan tâm chăm lo về điều kiện vật chất, tinh thần cho trẻ em, đảm bảo mọi trẻ em được vui chơi lành mạnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song nhiều năm qua các xã, thị trấn trong huyện đã ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, thu hút và tập hợp phần đông trẻ em tham gia các hoạt động xã hội, giúp các em có cơ hội phát triển hoàn thiện về thể chất và tinh thần, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn huyện./.

Thanh Hải - ĐTT Quảng Xương