CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO HUYỆN TẶNG QUÀ NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày TBLS 27/7, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với nước trên địa bàn huyện. Cùng đi với đoàn có Phòng lao động thương binh xã hội, MTTQ và các đoàn thể.

 

 

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày TBLS 27/7,  các đồng chí lãnh đạo huyện đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với nước trên địa bàn huyện. Cùng đi với đoàn có Phòng lao động thương binh xã hội, MTTQ và các đoàn thể.

Trong dịp này ngoài các suất quà của tỉnh, huyện đã trích ngân sách tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng trên 30 phần quà cho các đối tượng chính sách là mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh, binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng.

Tại các địa phương và trực tiếp những gia đình chính sách, các đồng chí lãnh đạo huyện, đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên chia sẻ với những khó khăn trong đời sống sinh hoạt của các đối tượng. Các đồng chí  bày tỏ mong muốn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đối tượng chính sách khác luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục động viên con cháu vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Các đồng chí khẳng định chính sách của Đảng, Nhà nước ta và đạo lý của dân tộc luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện có hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước được ghi trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

 

 

Hồng Nhung - ĐTTQX