Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

   UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

       Số: 284 /BC-UBND                              Quảng Xương, ngày 18 tháng 6  năm 2014

         

 

BÁO CÁO

Thực hiện nhiệm vụ  Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh

6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

 

 


Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI,

 QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

 

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014 gặp một số khó khăn do thời tiết mưa nhiều và rét đậm kéo dài, dịch cúm gia cầm bùng phát tại một số huyện lân cận, nguồn thu ngân sách còn khó khăn. Song được sự giúp đỡ của UBND và các ngành cấp tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống của nhân dân được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo khí thế quyết tâm giành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014. Những kết quả đạt được chủ yếu như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Về phát triển kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 14,7%. Trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 6,8%, công nghiệp – xây dựng tăng 15,8%, dịch vụ tăng 20,4%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 32,3%, giảm 0,7%; công nghiệp – xây dựng chiếm 31,6%, tăng 0,1%; dịch vụ chiếm 36,1%, tăng 0,6%.

1.1. Phát triển nông, lâm, thủy sản:

       Tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn về thời tiết, sâu bệnh, đảm bảo gieo cấy đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống; tăng cường chỉ đạo việc đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào địa bàn; tiếp tục chỉ đạo cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng 12.655,3ha, đạt 55,5% KH. Trong đó: Diện tích lúa xuân: 8.198ha, năng suất 68tạ/ha, sản lượng 55.746 tấn; diện tích ngô vụ đông xuân 1008,6ha, giảm 162,7ha so CK,  năng suất 45 tạ/ha (tăng 2tạ/ha so CK), sản lượng ước đạt 4.539 tấn. Diện tích lạc 433ha, năng suất 22 tạ/ha, sản lượng 953,3 tấn. Diện tích cói 507,2ha, năng suất 68,5tạ/ha, sản lượng ước đạt 3474 tấn. Diện tích rau màu và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao (thuốc lào, ớt xuất khẩu…) là 2683ha. Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân ước đạt 60.285 tấn, đạt 55,2% KH. Mô hình khảo nghiệm giống mới, mô hình cơ giới đồng bộ mạ khay, máy cấy tiếp tục được duy trì và nhân ra diện rộng; mô hình trồng ớt xuất khẩu bước đầu có kết quả tốt.  

       Tổ chức Lễ phát động tết trồng cây và chỉ đạo các xã trồng cây đầu Xuân Giáp Ngọ, toàn huyện đã trồng được 100.000 cây phân tán. Tiếp tục chỉ đạo công tác chăm sóc và bảo vệ rừng.

       Chỉ đạo phòng chống rét và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ cao (tiêm phòng chó dại đạt 100%, tiêm phòng đàn trâu bò, lợn, gia cầm đạt trên 80%). Đưa vào nuôi mới 205 con lợn ngoại, truyền tinh nhân tạo cho 2.300 con bò; xây dựng được 6 trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung theo tiêu chí của tỉnh (Q. Phong, Q. Phúc, Q. Ninh, Q. Vọng, Quảng Thái ), đạt 75%  KH năm và xây dựng được 120 công trình khí sinh học Bioga.

Tổng diện tích NTTS 1361,8ha, số lượng tôm sú đưa vào nuôi thả vụ xuân hè 46,2 triệu con, tôm thẻ chân trắng 15 triệu con. Tổng sản lượng NTTS ước đạt 2.367 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 56,4% KH. Tổng sản lượng khai thác ước đạt 8749 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ, bằng 52,1% KH; sản lượng chế biến đông lạnh 90.000 tấn, sản phẩm khô 7.500 tấn, nước mắm 8.400 lít, sản phẩm dạng mắm 700 tấn.

       Triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2014, đồng thời giao chỉ tiêu vật tư phòng chống lụt bão cho các xã, đơn vị trên địa bàn huyện. Sửa chữa, nạo vét các hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp.

1.2. Công tác xây dựng Nông thôn mới.

Xây dựng, triển khai và tập trung sự chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Quảng Xương đạt huyện nông thôn mới năm 2016; hiện tại bình quân mỗi xã đạt 15,3 tiêu chí; tiếp tục chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí đăng ký năm 2014, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành trong năm 2013 tại 6 xã nằm trong KH hoàn thành 19/19 tiêu chí năm 2014 (Quảng Văn, Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Thái, Quảng Bình, Quảng Yên). Ban chỉ đạo xây dựng chương trình NTM huyện thành lập các tổ công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng và phân công mỗi tổ phụ trách một xã, đồng chí tổ trưởng trực tiếp cùng với các đồng chí thuộc các lĩnh vực chuyên môn chỉ đạo theo từng tiêu chí cụ thể.

1.3. Phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ-thương mại.

Sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất ước đạt 195,21 tỷ đồng, đạt 45,9% KH, tăng 14,65% so với cùng kỳ. Các nghề tiểu thủ công nghiệp như: mây tre đan, dệt chiếu cói, gò hàn cơ khí, mộc dân dụng...tiếp tục có bước phát triển tốt, đã đưa thêm 36 máy dệt chiếu, nâng tổng số máy dệt chiếu trên địa bàn lên 376 máy. Có 9 doanh nghiệp thành lập mới, các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, đmr bảo tiền lương, tiền công cho người lao động, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động 196 doanh nghiệp.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 416,5 tỷ đồng, đạt 42,5% KH, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình như: Nhà kỹ thuật Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế huyện; Trạm y tế các xã: Quảng Lợi, Quảng Vọng, Quảng Tân, Quảng Bình, Quảng Yên. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án các công trình chợ xã Quảng Bình, Quảng Đức, Quảng Lưu, Quảng Long; trụ sở các xã Quảng Đức, Quảng Khê, Quảng Chính; nhà hiệu bộ trường THCS Quảng Hợp, Trạm y tế Quảng Trạch, tuyến đường Quảng Chính - Quảng Thạch; các công trình xây dựng nông thôn mới, công trình xây dựng thuộc chương trình 257. Trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt đề án xây dựng xã Quảng Lợi đạt đô thị loại V và xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch mở rộng thị trấn Quảng Xương. Tăng cường kiểm tra cấp phép xây dựng, đã cấp được 255 giấy phép (nhà ở dân cư 252, công trình khác 03); chỉ đạo đội quy tắc xây dựng nông thôn mới các xã, thị trấn tăng cường hoạt động.

Tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vẫn duy trì ở mức khá (dịch vụ bán lẻ, dịch vụ vận tải…); tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 775 tỷ đồng, bằng 41,2% KH, tăng 10% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 4,27 triệu USD, đạt 39% KH, giảm 15,6% so với cùng kỳ.

Chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB Quốc lộ 1A; tập trung kiểm tra, giải quyết và trả lời các khiếu nại có liên quan, thường xuyên giao ban nắm tình hình, phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo tại các xã, đặc biệt là xã Quảng Chính, nơi có nhiều vướng mắc về công tác GPMB; chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng với chủ đầu tư và các nhà thầu giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong mặt bằng thi công đảm bảo thi công liên tục. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Đến nay, công tác GPMB quốc lộ 1A cơ bản hoàn thành.

1.4. Công tác Tài nguyên - Môi trường.

 Đã thẩm định và cấp được 2519 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đạt 50,4% so với KH, tăng 5% so với CK; đăng ký thế chấp bảo lãnh cho 517 trường hợp; chỉ đạo các xã, thị trấn nhận hồ sơ lưới địa chính để phục vụ việc đo đạc năm 2014; thực hiện xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện thực hiện tốt công tác tổng vệ sinh môi trường, chỉ đạo đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác thải BD anpha tại xã Quảng Tân. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 97%; tỷ lệ chất thải rắn, chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 67%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt 96%.

1.5. Công tác Tài chính – Kế hoạch.

 Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế, phí, lệ phí, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; nuôi dưỡng, khai thác tốt các nguồn thu; chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được giao; quản lý, kiểm tra việc sử dụng NSNN đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 334 tỷ đồng, đạt 58% so với dự toán, trong đó: Thu bổ sung từ NS cấp trên 245 tỷ đồng, đạt 55% dự toán giao; thu nội địa 76,8 tỷ đồng, đạt 59% dự toán; thu chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014 10,4 tỷ đồng, thu đóng góp tự nguyện tại xã và thu khác ngân sách 2 tỷ đồng. Chi NSĐP 337,3 tỷ đồng, đạt 59% so với dự toán giao, trong đó: chi đầu tư phát triển 72 tỷ đồng; chi thường xuyên 212,6 tỷ đồng; chi bổ sung NS cấp xã 52,8 tỷ đồng.

       Tích cực thực hiện công tác đấu giá các mặt bằng đất đã quy hoạch trên địa bàn huyện; cấp 340 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ trên địa bàn; đã thẩm định, trình phê duyệt quyết toán 40 công trình XDCB. Cùng với đơn vị tư vấn hoàn thành dự thảo chi tiết quy hoạch phát triển KT-XH, QP-AN huyện Quảng Xương đến năm 2025.

 2. Về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:

2.1. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông.

Công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện được thực hiện tốt.  Đã kẻ vẽ được hơn 750 khẩu hiệu tường, treo gần 1000 lượt băngzon, lắp đặt mới gần 200 pano, quản lý và khai thác hiệu quả trên 450 pano và các cụm tuyên truyền, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Tổ chức khai trương hoạt động nhà Văn hóa giáo dục truyền thống huyện, đến nay đã có khoảng 3.500 lượt giáo viên, học sinh các trường học và du khách đến tham quan, học tập. Tổ chức thành công giải bóng đá nam toàn huyện với 14 đội bóng của các xã, thị trấn tham gia. Tham gia thi đấu các môn TDTT tại  Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII đoàn Quảng Xương xếp thứ 3 với 19 HCV, 15 HCB, 30 HCĐ. Tham gia hội thi thông tin toàn tỉnh chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đạt giải nhất.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đã hoàn thành việc phê duyệt quy ước văn hóa cho 4 thôn và 4 cơ quan, đơn vị, nâng tổng số thôn khai trương xây dựng thôn văn hóa lên 304, số đơn vị khai trương xây dựng đơn vị văn hóa lên 104. Chỉ đạo công tác trùng tu, tôn tạo các di tích đền thờ Hoàng Bùi Hoàn xã Quảng Trạch, di tích cách mạng nhà ông Nguyễn Đức Thuần xã Quảng Khê, đền Sòng xã Quảng Long. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện, chỉ đạo ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc và đảm bảo tốt công tác thông tin liên lạc trên địa bàn huyện.

2.2. Công tác Giáo dục - Đào tạo.

Đã thực hiện đúng kế hoạch phát triển quy mô trường lớp, duy trì và nâng cao kết quả hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Thường xuyên chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy cho đội ngũ GV và CBQL. Thường xuyên kiểm tra về công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nề nếp chuyên môn, công tác dạy thêm – học thêm, phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HSG; chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tại các trường trong kế hoạch năm 2014.

Năm học 2013-2014 có 1 giáo viên đạt GV giỏi Quốc gia, 16 GV đạt GV viết chữ đẹp cấp tỉnh, 3 CBQL trường học đạt danh hiệu CBQL giỏi cấp tỉnh, 3 GV đạt danh hiệu tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh; 39 GV Mầm non, 48 GV Tiểu học, 51 GV THCS đạt danh hiệu GV giỏi cấp huyện. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 99,9%. Tham gia các kỳ thi HSG các cấp đạt kết quả cao: trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên có 01 HS đạt giải nhì Quốc gia môn Lịch sử; trường THPT Quảng Xương1 có đội tuyển HSG xếp thứ nhì toàn tỉnh (sau trường THPT chuyên Lam Sơn); đăng cai tổ chức thành công Olympic toán tuổi thơ khu vực đồng bằng ven biển, thị xã, thành phố, đội tuyển HSG lớp 5 của huyện đạt 01 cúp vàng, 01 cúp bạc về đồng đội, 10 huy chương về cá nhân; thi Olympic toán tuổi thơ toàn quốc có 12 HS đạt huy chương (01 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ), đồng đội đạt cúp bạc; thi HSG lớp 9 cấp tỉnh có 61/90 HS đạt giải; thi giải toán bằng máy tính casio có 9/10 HS đạt giải.

Công tác khuyến học thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; 6 tháng đầu năm đã phát triển thêm được 12 hội và chi hội cơ quan với gần 500 hội viên, nâng tổng số hội cơ sở trên địa bàn toàn huyện lên 57 hội, với 38.415 hội viên. Đã tổ chức tốt Đại hội thi đua khuyến học toàn huyện lần thứ 2, giai đoạn 2009-2013; trong đó đã biểu dương 60 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học thời gian qua.

2.3. Công tác Y tế, Dân số KHH gia đình.

Đã huy động tốt các nguồn lực tài trợ đầu tư về cơ sở vật chất, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch, đặc biệt là dịch sởi, dịch tiêu chảy cấp, dịch tay chân miệng, cúm A H5N1...,  có 24 ca mắc bệnh sởi đã chữa trị kịp thời nên không có trường hợp tử vong. Tốc độ tăng dân số tự nhiên 0,7%, giảm 0,18% so với cùng kỳ; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ 75%, tăng 5% so với cùng kỳ; tỷ lệ trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế 33,3%, tăng 11,1% so với cùng kỳ và đạt 75% KH. Tổng số lượt khám chữa bệnh 103.583 người (tại bệnh viện 34.725 người, tại trạm y tế 68.258 người), tăng khoảng 4 nghìn người so với cùng kỳ; tổng số bệnh nhân được điều trị 60.912 người (tại bệnh viện 8.820 người, tại trạm y tế 52.092 người), tăng khoảng 1 nghìn người so với cùng kỳ. Đã tổ chức thành công lễ hiến máu tình nguyện năm 2014, kết quả có 600 lượt người tham gia, thu được 468 đơn vị máu, đạt 105% KH tỉnh giao.

Công tác DS - KHH gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm chỉ đạo, tổng sinh trong 6 tháng đầu năm 1537 người, số người sinh con thứ 3 trở lên 191người, chiếm tỷ lệ 12,4%, tăng 1,1% so với cùng kỳ.

          2.4. Công tác Lao động - Thương binh và xã hội.

  Thường xuyên kiểm tra nắm chắc tình hình đời sống nhân dân đặc biệt các hộ nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, các đối tượng bảo trợ xã hội; đã giải quyết cứu trợ  60,450 tấn gạo cho các hộ khó khăn và tổ chức tặng 11.272 suất quà, trị giá 1,9 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Thực hiện kịp thời các chính sách của nhà nước đối với các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; đã chi trả chế độ cho 5916 đối tượng người có công với tổng kinh phí trên 61 tỷ đồng, chi trả chế độ cho 14.354 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng, đồng thời cấp 59.775 thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được hưởng theo quy định; triển khai thực hiện kế hoạch tổng rà soát chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công trên địa bàn huyện. Số lao động xuất khẩu đi nước ngoài 120 người, giảm 30 người so với cùng kỳ, đạt 30% KH; chỉ đạo, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng người lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; triển khai thực hiện đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ năm 2014.

2.5.  Công tác Nội vụ, Tư pháp và Thanh tra:

       Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện; đã quyết định bổ nhiệm 01 trưởng công an và 4 phó công an xã, miễn nhiệm 03 phó công an xã; bầu bổ sung ủy viên UBND xã Quảng Hải, Quảng Giao; phê chuẩn việc miễn nhiệm, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch UBND Thị trấn; luân chuyển 10 CB, CC, VC, quyết định cử đi học cho 6 CB, CC, VC; bổ nhiệm kế toán trưởng cho 57 người, Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại UBND các xã trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; hoàn thành hồ sơ, thủ tục về điều chỉnh địa giới hành chính đối với 6 xã về thị xã Sầm Sơn. Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định, không có vấn đề bất thường xảy ra. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ đề nghị khen thưởng, đã phối hợp tổ chức tốt lễ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2013-2014 với số tiền thưởng 178 triệu đồng.

       Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013, Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật hòa giải ở cơ sở cho lãnh đạo UBND, cán bộ tư pháp – hộ tịch và trưởng các đoàn thể chính trị các xã, thị trấn. Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2014; thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đặc biệt là khiếu nại về công tác bồi thường GPMB quốc lộ 1A, thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện; trong 6 tháng đầu năm đã tiếp công dân 56 lượt với số lượng 223 người, nhận 87 đơn khiếu nại và 4 đơn tố cáo với 47 vụ việc. Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện là 34; trong đó: đã giải quyết bằng quyết định giải quyết KN và tố cáo là 21 vụ việc; số vụ việc còn lại thanh tra huyện phối hợp với các ngành và Hội đồng GPMB trực tiếp giải quyết.

  3. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỹ thuật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân đợt 2 năm 2014 trên địa bàn toàn huyện. Đã tổ chức huấn luyện cho 2.275 chiến sỹ DQTV cơ sở, đạt tỷ lệ 93,2%, kết quả 100% đạt yêu cầu, 76% khá, giỏi; triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3, đối tượng 4; chỉ đạo các xã, thị trấn mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 2920 đồng chí thuộc đối tượng 5.

Tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, chính trị và an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và thả đèn trời; tình hình an ninh tuyến biển, an ninh trên các lĩnh vực ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm hoạt động manh động gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, một số loại tội phạm giảm, kết quả điều tra phá án đạt tỷ lệ cao (81,7%), trọng án đạt 100%.

Tình hình tội phạm về tệ nạn xã hội: Xảy ra 71 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự, giảm 3 vụ so với cùng kỳ; phát hiện và bắt giữ 20 vụ đánh bạc, tăng 4 vụ so với cùng kỳ; phát hiện, bắt giữ 13 vụ với 20 đối tượng mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, giảm 1 vụ, tăng 3 đối tượng so với cùng kỳ. Tổng số đối tượng nghiện trên địa bàn 333 (giảm 29 đối tượng) và 287 đối tượng nghi nghiện (giảm 34 đối tượng) so với cùng kỳ. Phát hiện 1 trường hợp vi phạm về tem nhãn, 4 trường hợp về các hành vi mua bán, tàng trữ pháo, đồ chơi nguy hiểm, 3 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Về trật tự an toàn giao thông: xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm 11 người chết, bị thương 9 người, giảm 2 vụ, 3 người chết và tăng 2 người bị thương so với cùng kỳ. Xảy ra 2 vụ cháy tại Quảng Ninh và Quảng Nham làm bị thương 01 người, thiệt hại tài sản trên 600 triệu đồng.

 II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM.

1. Về phát triển kinh tế.

- Việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; tình trạng nông dân bỏ ruộng vẫn còn diễn ra tại một số xã (Quảng Châu, Quảng Vinh, Quảng Thọ); diện tích và sản lượng vụ đông đạt thấp so với KH.

- Tiến độ triển khai thực hiện các công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình 257 tại một số xã còn chậm. Quản lý trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa được quan tâm, còn buông lỏng quản lý để tình trạng xây dựng không phép diễn ra (Quảng Giao, Quảng Tân, Quảng Chính..), việc lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi tập kết vật liệu, đặt biển quảng cáo bán hàng, trồng rau màu trên lề đường còn diễn ra.

- Hoạt động của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đã có 14 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động.

- Đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB Quốc lộ 1A nhưng tiến độ chậm so với yêu cầu của tỉnh.

- Việc giải quyết tồn đọng về đất ở chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác quản lý nhà nước về môi trường ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức. Cán bộ địa chính – môi trường tuy được tăng cường về số lượng, nhưng chất lượng chưa đồng đều, một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Một số xã nợ đọng tiền cấp quyền sử dụng đất phục vụ tái định cư lớn, nhưng chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả; công tác triển khai, khai thác các nguồn thu còn hạn chế; công tác quản lý thu, chi ngân sách của một số xã, trường học chưa đảm bảo quy định. Việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm.

2. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội.

- Công tác thông tin, tuyên truyền, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý nhà nước về kinh doanh các dịch vụ lưu trú, Karaoke, Internet, cầm đồ...tại một số đơn vị còn buông lỏng; chất lượng xây dựng làng văn hóa ở một số đơn vị còn hạn chế; tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm so với yêu cầu; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng. Tình trạng lao động thiếu việc làm, lao động sang nước ngoài trái phép còn nhiều và giải quyết còn khó khăn, hạn chế.

-  Thực hiện công việc theo cơ chế "một cửa" tại UBND các  xã, thị trấn vẫn còn hạn chế, đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ công tác “một cửa” chưa đảm bảo theo đúng quy định, hiệu quả giải quyết công việc ở một số đơn vị chưa cao, chậm trả kết quả cho tổ chức, công dân (xã Quảng Nham, Quảng Vọng...).

- Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở một số xã chưa chặt chẽ, việc chấp hành ý thức, tổ chức kỷ luật hội nghị chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng đi họp chậm, vắng hội nghị không có lý do. Một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo quy định và chất lượng báo cáo chưa cao (Quảng Nham, Quảng Tân, Quảng Hùng, Quảng Minh...). 

3. Công tác đảm bảo Quốc phòng – an ninh:

Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT có lúc chưa chặt chẽ; vai trò quản lý nhà nước về ANTT ở một số cơ sở còn yếu. Tổ bảo vệ ANTT và tổ ANXH ở một số xã hoạt động hiệu quả thấp và còn mang tính hình thức .

 

Phần thứ hai

KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

           

I. NHỮNG ƯU ĐIỂM.

1. Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện luôn bám sát các chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy - HĐND huyện, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, điều hành; cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch thực hiện; trong quá trình chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác giao ban nắm tình hình, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm đảm bảo tiến độ, nâng cao hiệu quả công việc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng vào các lĩnh vực: Nông nghiệp, giải phóng mặt bằng, giáo dục-đào tạo, văn hóa – thông tin – TDTT, đất đai, xây dựng cơ bản, an ninh trật tự.

Chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các công việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong 6 tháng đầu năm UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho huyện 31 văn bản yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Trong đó: 14 văn bản có thời gian, 17 văn bản không hạn thời gian. Số nhiệm vụ đã thực hiện và báo cáo 14, số nhiệm vụ đang thực hiện là 17 nhiệm vụ.

2. Các ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao: Chỉ đạo quyết liệt cơ cấu cây trồng, lịch thời vụ, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các nhà thầu khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình, gắn với tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng công trình; điều hành quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt là dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A; tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo thực hiện đề án xử lý rác thải tại hộ gia đình; tăng cường khai thác các nguồn thu, kiểm soát công tác chi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế; xây dựng trường chuẩn quốc gia, xã chuẩn quốc gia về y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo ổn định về quốc phòng - an ninh.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM.

          Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014 đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần rút kinh nghiệm để khắc phục, đó là:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành trên một số lĩnh vực kết quả còn hạn chế như: công tác cải cách hành chính ở cơ sở, kỷ cương kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ ở một bộ phận cán bộ, công chức thực hiện chưa nghiêm. Kết quả chỉ đạo công tác xuất khẩu lao động, ngăn chặn tình trạng lao động xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc còn hạn chế.

          2. Phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành của một số ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã tuy được đổi mới nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; trách nhiệm trong phối hợp giải quyết công việc giữa các ngành, đơn vị chưa cao, hiệu quả thấp. Chất lượng tham mưu của một số cơ quan chuyên môn còn hạn chế, thiếu chủ động. Một số cá nhân, đơn vị có lúc thực hiện chưa nghiêm quy chế làm việc và chương trình công tác của UBND huyện. Năng lực chỉ đạo Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A ở một  số xã còn yếu và thiếu tính chủ động giải quyết.

 

 

Phần thứ ba

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

 

 

Trong những tháng cuối năm dự báo sẽ có nhiều khó khăn do tình hình biển Đông ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa; điều kiện thời tiết diễn biến khó lường, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng…ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

 Để khắc phục khó khăn, tranh thủ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2014, các cấp, các ngành, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung thu hoạch nhanh các loại cây trồng vụ xuân, chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng thời vụ. Chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh trên lúa và các cây rau màu khác; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2014; chủ động nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, chỉ đạo thực hiện công tác TTNT cho đàn bò, phát triển chăn nuôi lợn ngoại đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Chỉ đạo các xã quản lý và chăm sóc ao nuôi; đẩy mạnh phát triển các loại phương tiện có công suất trên 90CV để đảm bảo khai thác quanh năm theo mùa vụ.

2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại 6 xã trong kế hoạch năm 2014, đồng thời chỉ đạo việc lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận theo đúng tiến độ thời gian quy định trong năm 2014.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ  việc buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2015; tiếp tục chỉ đạo phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình; triển khai nhanh các công trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 257 tại các xã; đôn đốc các đơn vị hoàn thành hồ sơ, trình duyệt quyết toán công trình; tập trung thẩm định các dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Triển khai các công trình giao thông và sửa chữa các tuyến đường trước mùa mưa bão; tăng cường kiểm tra cấp phép xây dựng, chỉ đạo đội quy tắc xây dựng nông thôn mới các xã tập trung kiểm tra trật tự xây dựng, giải phóng hành lang an toàn giao thông. Chỉ đạo hoàn thành công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Quảng Xương đến năm 2030 và lập kế hoạch phát triển đô thị Tiên Trang xã Quảng Lợi sau khi được UBND tỉnh công nhận là đô thị loại V. Tiếp tục tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB Quốc lộ 1A.

4. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch; thẩm định, lập hồ sơ xét hợp pháp hóa cho các trường hợp giao đất trái thẩm quyền; hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015;  điều chỉnh giấy chứng nhận QSD đất cho các xã đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa; tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc lập hồ sơ cấp GCN cho các tổ chức, trường học, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức tôn giáo...; khảo sát, xây dựng bảng giá đất năm 2015, chỉ đạo xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện.

5. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, nhất là lĩnh vực cấp quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh...; thường xuyên kiểm tra việc quản lý sử dụng ngân sách ở các đơn vị, điều hành ngân sách theo kế hoạch đã phân bổ; hoàn thành báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2013 với HĐND huyện; xây dựng kế hoạch, dự toán thu chi năm 2015; đẩy mạnh công tác đấu giá đất tại các xã, thị trấn, đặc biệt là các xã trong kế hoạch hoàn thành xây dựng nông thôn mới; thẩm định quyết toán vốn đầu tư các công trình XDCB; rà soát lại các chính sách hỗ trợ trên địa bàn huyện. Hoàn thành việc xây dựng báo cáo quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2025.

6. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện các dự án về trùng tu, tôn tạo, xếp hạng di tích, đẩy mạnh thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chỉ đạo nâng cao chất lượng các làng văn hóa sau khai trương; tổ chức giải bóng bàn, cầu lông đối tượng cán bộ chủ chốt toàn huyện vào dịp kỷ niệm 19/8 và 2/9; tham gia đạt kết quả cao tại liên hoan văn hóa các dân tộc Thanh Hóa lần thứ XV; quan tâm phát triển du lịch, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Trang. Tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động về kinh doanh các dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện; chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chỉ tiêu nhà nước về xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xây dựng thôn văn hóa. Chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm hoàn thiện trưng bày nội thất Nhà Truyền thống huyện.

 

7. Chỉ đạo thực hiện an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế các kỳ thi và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Tổ chức tổng kết năm học 2013-2014, chỉ đạo khai giảng năm học 2014-2015 đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; tập trung rà soát xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nhiệm vụ năm học đến tất cả các cấp học, ngành học. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các nhà trường thực hiện đúng các quy chế chuyên môn; đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại các đơn vị theo đúng tiến độ và đạt kế hoạch. Hoàn thiện đề án xây dựng trường THCS Nguyễn Du thành trường trọng điểm chất lượng cao.

8. Chủ động trong công tác phòng chống dịch; tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao công tác khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Triển khai thực hiện các chương trình y tế quốc gia theo kế hoạch; tổ chức kế hoạch thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế.

9. Thực hiện chi trả kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước đối với các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Hoàn thành chương trình, kế hoạch tổng rà soát chế độ chính sách đối với đối tượng người có công trên địa bàn huyện; tăng cường biện pháp ngăn chặn tình trạng lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Triển khai công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo kế hoạch; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, kiểm tra tình hình cai nghiện tại hộ gia đình và cộng đồng; tổ chức thực hiện kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ năm 2014.

10. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với CB,CC,VC trên địa bàn huyện; tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch và thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL trường học; tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các xã và trường học trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện quyết định số 488/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định tiêu chí kiểu mẫu và thủ tục xét, công nhận danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Bác Hồ giai đoạn 2014-2020. Thường xuyên nắm bắt, quản lý tốt tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện; tổng hợp hồ sơ, tổ chức xét duyệt, khen thưởng tổng kết năm 2014. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, công tác chứng thực, đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tiếp dân, thực hiện tốt công tác thanh tra; tập trung tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

11. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và tổ chức tốt công tác giao nhận quân đợt 2 năm 2014. Duy trì và thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện quân sự, hoàn thành chỉ tiêu giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng 3, 4 và 5 trên địa bàn toàn huyện; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không theo quy định. Tăng cường lực lượng, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ATGT, an ninh tuyến biển; tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn các loại đối tượng hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, các tình huống, không để bị động bất ngờ xảy ra; tăng cường công tác tuần tra vũ trang bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Trên cơ sở các kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014, các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                     KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo);                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                                         

- UBND các xã, thị trấn;                                                                     

- Lưu: VT.                                                                       

    

      Trần Thế Lưu