Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014

    UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

       Số: 418  /BC-UBND                              Quảng Xương, ngày 16 tháng 9  năm 2014

         

 

BÁO CÁO

Thực hiện nhiệm vụ  Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh

9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014

 

 


Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI,

 QUỐC PHÒNG - AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

 

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014 trong điều kiện nền kinh tế Thế giới và trong nước phục hồi chậm, nguồn thu ngân sách còn nhiều khó khăn, những tháng đầu năm thời tiết mưa nhiều và rét đậm kéo dài, vụ thu mùa sâu cuốn lá phát triển trên diện rộng. Song được sự giúp đỡ của UBND và các ngành cấp tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự cố gắng, nổ lực của các ngành, đoàn thể và nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống của nhân dân được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả đạt được chủ yếu như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Về phát triển kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt 14,8%. Trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 6,8%, công nghiệp – xây dựng tăng 16%, dịch vụ tăng 20,2%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 31,9%, giảm 2%; công nghiệp – xây dựng chiếm 31,8%, tăng 0,9%; dịch vụ chiếm 36,3%, tăng 1,1%.

1.1. Phát triển nông, lâm, thủy sản:

       Tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn về thời tiết, sâu bệnh, đặc biệt là sâu cuốn lá, rầy nâu..., đảm bảo gieo cấy đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống; tăng cường chỉ đạo việc đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào địa bàn. Tổng diện tích gieo trồng 22.700ha, đạt 100% KH. Trong đó: Diện tích lúa xuân:  8.198ha, năng suất 68tạ/ha, sản lượng 55.746 tấn; diện tích lúa mùa 8.250ha, năng suất ước đạt 59 tạ/ha, sản lượng 48.675 tấn; diện tích ngô 1.246,2ha, năng suất 43 tạ/ha, sản lượng ước đạt 5.358 tấn (giảm 4,2% so CK, đạt 83,1% KH). Diện tích lạc 533ha, năng suất 24 tạ/ha, sản lượng 1.280 tấn. Diện tích cói 1.050ha, năng suất 69tạ/ha, sản lượng ước đạt 7.245 tấn. Diện tích rau màu 2580ha, diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao (thuốc lào, ớt xuất khẩu…) là 715ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 109.779 tấn, đạt 102,1% KH; các mô hình khảo nghiệm giống lúa mới, mô hình cơ giới hóa đồng bộ mạ khay, máy cấy tiếp tục được duy trì và nhân ra diện rộng; mô hình trồng ớt xuất khẩu bước đầu có kết quả tốt.

       Công tác trồng cây và bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo, diện tích rừng phòng hộ, cây lâm nghiệp ổn định và phát triển.

       Tiếp tục chỉ đạo phát triển chăn nuôi, trong đó tập trung chỉ đạo phát triển trang trại, phát triển đàn lợn ngoại và cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò: đã đưa vào nuôi mới 250 con lợn ngoại, truyền tinh nhân tạo cho 3000 con bò; xây dựng được 6 trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung theo tiêu chí của tỉnh (Q. Phong, Q. Phúc, Q. Ninh, Q. Vọng, Quảng Thái ), đạt 75%  KH. Tổng đàn gia súc 65.555 con, tăng 0,53% so với CK, tổng đàn gia cầm 1.143 nghìn con, tăng 5,35% so với CK. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh thú y được tăng cường chỉ đạo; tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ cao (tiêm phòng chó dại đạt 100%, tiêm phòng đàn trâu bò, lợn, gia cầm đạt trên 80%).

Tổng diện tích NTTS 1361,8ha, số lượng tôm sú đưa vào nuôi thả vụ xuân hè 50 triệu con, tôm thẻ chân trắng 15 triệu con. Tổng sản lượng NTTS ước đạt 4.221 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 106% KH. Tổng sản lượng khai thác ước đạt 13.314 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ, bằng 83% KH; sản lượng chế biến đông lạnh trên 100.000 tấn, nước mắm 1150 nghìn lít, sản phẩm dạng mắm 700 tấn.

       Triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2014, giao chỉ tiêu vật tư phòng chống lụt bão cho các xã, đơn vị trên địa bàn huyện; các địa phương, đặc biệt là các xã ven biển, vùng triều đã chuẩn bị khá tốt vật tư, thiết bị phòng chống bão và tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h khi có bão và áp thấp nhiệt đới xảy ra; đầu tư sửa chữa, nạo vét các hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp.

1.2. Công tác xây dựng Nông thôn mới.

Xây dựng, triển khai và tập trung sự chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Quảng Xương đạt huyện nông thôn mới năm 2016; hiện tại bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí; tiếp tục chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí đăng ký năm 2014, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành trong năm 2013 tại 6 xã nằm trong KH hoàn thành 19/19 tiêu chí năm 2014 (Quảng Văn, Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Thái, Quảng Bình, Quảng Yên). Các tổ công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng cùng với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện chỉ đạo 6 xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND và các ngành cấp tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2014.

1.3. Phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ-thương mại.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất ước đạt 315,32 tỷ đồng, đạt 74% KH, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Các nghề tiểu thủ công nghiệp như: mây tre đan, dệt chiếu cói, gò hàn cơ khí, mộc dân dụng...tiếp tục có bước phát triển tốt, đã đưa thêm 66 máy dệt chiếu, nâng tổng số máy dệt chiếu trên địa bàn lên 408 máy. Có 9 doanh nghiệp thành lập mới, đến nay có 210 doanh nghiệp đang hoạt động,  các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, đảm bảo tiền lương, tiền công cho người lao động.

Giá trị xây dựng toàn xã hội trên địa bàn huyện ước thực hiện 754,56 tỷ đồng, đạt 68,7% KH, tăng 16,6% so với CK. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình như: Nhà kỹ thuật Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế huyện; Trạm y tế các xã: Quảng Lợi, Quảng Vọng, Quảng Tân, Quảng Bình, Quảng Yên; trụ sở làm việc xã Quảng Phong, hội trường xã Quảng Trung...; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án các công trình: Nhà thi đấu thể thao huyện; hội trường xã Quảng Phong, Quảng Lĩnh, Quảng Bình, Quảng Văn, Quảng Thọ; nhà đa năng xã Quảng Thái, trường tiểu học Quảng Giao, nhà hiệu bộ trường THCS Quảng Yên và các công trình xây dựng nông thôn mới, công trình xây dựng thuộc chương trình 257. Xã Quảng Lợi được công nhận đô thị loại V và hoàn thành hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ  lập quy hoạch điều chỉnh mở rộng thị trấn Quảng Xương, quy hoạch đô thị Cống Trúc. Tăng cường kiểm tra cấp phép xây dựng, đã cấp được 323 giấy phép (nhà ở dân cư 320, công trình khác 03); chỉ đạo đội quy tắc xây dựng nông thôn mới các xã, thị trấn tăng cường hoạt động.

Tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ vẫn duy trì ở mức khá (dịch vụ bán lẻ, dịch vụ vận tải…); tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1489,5 tỷ đồng (trong đó ngành du lịch ước đạt 25 tỷ đồng), bằng 79% KH, tăng 20,2% so với CK; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 7,5 triệu USD, đạt 68,2% KH, giảm 1,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu ngành bưu chính đạt 3,015 tỷ đồng, tăng 63% so CK, bằng 76% KH; doanh thu ngành viễn thông đạt 97,5 tỷ đồng, tăng 54% so CK, bằng 72% KH.

Chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện như: dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ 1A, đường Ba voi – Sầm Sơn, khu du lịch biển Tiên Trang. Đến nay, công tác GPMB dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A cơ bản hoàn thành.

1.4. Công tác Tài nguyên - Môi trường.

Hoàn thành xây dựng trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 và xây dựng bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện công tác giao đất, thu hồi đất, giải quyết tồn đọng về đất đai tại các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật. Đã thẩm định và cấp được 3456 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đạt 69,1% so với KH, tăng 8% so với CK; đăng ký thế chấp bảo lãnh cho 927 trường hợp; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện thực hiện tốt công tác tổng vệ sinh môi trường. Đến nay tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 97%; tỷ lệ chất thải rắn, chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 68%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt 96%.

1.5. Công tác Tài chính – Kế hoạch, tín dụng, ngân hàng.

 Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế, phí, lệ phí, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; nuôi dưỡng, khai thác tốt các nguồn thu; chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được giao; quản lý, kiểm tra việc sử dụng NSNN đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 505,13 tỷ đồng, đạt 88,7% so với dự toán, trong đó: Thu bổ sung từ NS cấp trên 320 tỷ đồng, đạt 72% dự toán giao; thu nội địa 93,276 tỷ đồng, đạt 72% dự toán; thu chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014 10,4 tỷ đồng, thu đóng góp tự nguyện tại xã và thu khác ngân sách 4,35tỷ đồng. Chi NSĐP 548,7 tỷ đồng, đạt 99% so với dự toán giao, trong đó: chi đầu tư phát triển 35,13 tỷ đồng; chi thường xuyên 271,85 tỷ đồng; chi bổ sung NS cấp xã 95,86 tỷ đồng.

         Thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các mặt bằng đã quy hoạch trên địa bàn huyện đúng quy định; cấp 540 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ trên địa bàn; đã thẩm định, trình phê duyệt quyết toán 81 công trình XDCB. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển KT-XH, QP-AN huyện đến năm 2025.

       Dư nợ Ngân hàng chính sách xã hội đạt 394 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2013 và đạt 98% so KH; dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đạt 405 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2013 và đạt 105% so với KH.

2. Về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:

2.1. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông.

Công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện được thực hiện tốt.  Đã kẻ vẽ được hơn 800 khẩu hiệu tường, treo gần 1500 lượt băngzon,  quản lý và khai thác hiệu quả trên 500 pano và các cụm tuyên truyền, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Tổ chức khai trương hoạt động nhà Văn hóa giáo dục truyền thống huyện, đến nay đã có khoảng 3.500 lượt giáo viên, học sinh các trường học và du khách đến tham quan, học tập. Tổ chức thành công 02 giải thể thao cấp huyện: giải bóng đá nam toàn huyện với 14 đội bóng của các xã, thị trấn tham gia và giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt cho cán bộ chủ chốt toàn huyện. Tham gia thi đấu các môn TDTT tại  Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII đoàn Quảng Xương xếp thứ 3 với 19 HCV, 15 HCB, 30 HCĐ; Đồng thời tham gia thi đấu 03 giải thể thao cấp tỉnh: giải hè Sầm Sơn 2014, giải gia đình thể thao và giải bóng đá tranh cúp Halida đạt cúp bạc. Tham gia hội thi thông tin toàn tỉnh chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đạt giải nhất. Đăng cai tổ chức thành công liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, cụm số 2 với 7 huyện tham gia, đoàn Quảng Xương đạt giải nhất; phối hợp tổ chức vòng loại giải bóng đá tranh cúp Halida vòng bảng đảm bảo an toàn, chất lượng tại sân vận động huyện.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; số thôn, cơ quan được công nhận văn hóa là 23 thôn (tăng 130% so CK), 15 cơ quan (bằng 100% so CK) , Chỉ đạo công tác trùng tu, tôn tạo các di tích đền thờ Hoàng Bùi Hoàn xã Quảng Trạch, di tích cách mạng nhà ông Nguyễn Đức Thuần xã Quảng Khê, đền Sòng xã Quảng Long. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện, chỉ đạo ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc và đảm bảo tốt công tác thông tin liên lạc trên địa bàn huyện.

2.2. Công tác Giáo dục - Đào tạo.

Đã duy trì và nâng cao kết quả hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới công tác quản lý và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ GV và CBQL; chấn chỉnh công tác dạy thêm – học thêm, phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HSG theo đúng quy định; tăng cường công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Năm học 2013-2014 số giáo viên đạt giỏi cấp tỉnh, cấp huyện đều tăng so với năm học trước; đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 99,9%. Tham gia các kỳ thi HSG các cấp đạt kết quả cao: trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên có 01 HS đạt giải nhì Quốc gia môn Lịch sử; đội tuyển HSG trường THPT Quảng Xương 1 xếp thứ nhì toàn tỉnh (sau trường THPT chuyên Lam Sơn); thi Olympic toán tuổi thơ toàn quốc có 12 HS đạt huy chương (01 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ), đồng đội đạt cúp bạc; thi HSG lớp 9 cấp tỉnh có 61/90 HS đạt giải; thi giải toán bằng máy tính casio có 9/10 HS đạt giải. Chất lượng học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 tăng điểm bình quân 3 môn 0,6 điểm; có 2 học sinh đậu thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2014;

Chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp; chất lượng đại trà tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Đã tổ chức tổng kết năm học 2013-2014 và chỉ đạo các nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2014-2015 theo đúng kế hoạch.

Công tác khuyến học thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 57 hội cơ sở , với 38.415 hội viên; năm học 2013-2014toàn hội đã trao thưởng khuyến học cho 17.500 học sinh với số tiền 345 triệu đồng; hội khuyến học huyện phát học bổng cho 165 em là sinh viên, học sinh cấp 1,2 3 có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 125 triệu đồng. Phòng Giáo dục – đào tạo phối hợp với công đoàn giáo dục huyện đã tổ chức tốt đợt phát động quyên góp ủng hộ chiến sỹ Hoàng Sa, Trường Sa và tổ chức gặp mặt mẹ, vợ chiến sỹ Hoàng sa, trường Sa đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà.

2.3. Công tác Y tế, Dân số KHH gia đình.

Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất y tế, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch, đặc biệt là dịch sởi, dịch tiêu chảy cấp, cúm A H5N1, virus Ebola....; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ 75%, tăng 5% so với CK; công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng tổng số xã đạt chuẩn y tế lên 14 xã (chiếm 39%). Tổng số lượt khám chữa bệnh 147.256 người (tại bệnh viện 55.107 người, tại trạm y tế 92.149 người), giảm 1073 người so với CK; tổng số bệnh nhân được điều trị 79.472 người (tại bệnh viện 13.844 người, tại trạm y tế 65.628 người), tăng 818 người so với CK. Đã tổ chức thành công lễ hiến máu tình nguyện năm 2014, kết quả có 600 lượt người tham gia, thu được 468 đơn vị máu, đạt 105% KH tỉnh giao.

Công tác DS - KHH gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm chỉ đạo, tổng sinh trong 9 tháng đầu năm 2576 người, tốc độ tăng dân số tự nhiên 0,67%, giảm 0,21% so với CK; số người sinh con thứ 3 trở lên 345 người, chiếm tỷ lệ 13,39%, tăng 1,59% so với cùng kỳ.

          2.4. Công tác Lao động - Thương binh và xã hội.

  Đời sống nhân dân tiếp tục được ổn định và cải thiện; đã giải quyết cứu trợ  60,450 tấn gạo cho các hộ khó khăn, tặng 11.272 suất quà, trị giá 1,9 tỷ đồng cho các đối tượng trong dịp tết Nguyên đán và 3.999 đối tượng người cao tuổi với số tiền 543 triệu đồng. Tổ chức tốt lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2014 tại xã Quảng Phong và tết trung thu tại xã Quảng Vọng. Thực hiện kịp thời các chính sách của nhà nước đối với các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; đã chi trả chế độ cho 55.663 lượt đối tượng người có công với tổng kinh phí 83 tỷ đồng, chi trả chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng, đồng thời cấp 62.442 thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được hưởng theo quy định; hoàn thành tốt kế hoạch tổng rà soát chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng người lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Trong 9 tháng đầu năm số lao động xuất khẩu đi nước ngoài 175 người, giảm 8% so với cùng kỳ, đạt 43,75% KH; tỷ lệ lao động được đào tạo 37%, tăng 1,75% so CK; số lượt lao động được giải quyết việc làm 3.321 người, bằng 72,2% KH; chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đại biểu thành lập hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019; triển khai thực hiện đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ năm 2014.

2.5.  Công tác Nội vụ, Tư pháp, thi hành án và Thanh tra:

       Chỉ đạo thực hiện giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển CB, CC được quan tâm chỉ đạo: đã quyết định bổ nhiệm 01 trưởng công an và 4 phó công an xã, miễn nhiệm 03 phó công an xã; bầu bổ sung ủy viên UBND xã Quảng Hải, Quảng Giao; phê chuẩn việc miễn nhiệm, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch UBND Thị trấn; luân chuyển 10 CB, CC, VC, quyết định cử đi học cho 16 CB, CC, VC; bổ nhiệm kế toán trưởng cho 96 người, rà soát bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ quản lý trường học năm học 2014-2015; mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN cho hơn 300 trưởng thôn và CB,CC cấp xã. Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại UBND các xã trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; hoàn thành hồ sơ, thủ tục về điều chỉnh địa giới hành chính đối với 6 xã về thị xã Sầm Sơn. Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định, không có vấn đề bất thường xảy ra. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện.

       Đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đúng kế hoạch: tập huấn triển khai Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật hòa giải ở cơ sở, Luật đất đai 2013, Luật tiếp công dân, Luật phòng cháy chữa cháy,. .. cho lãnh đạo huyện, đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo xã, thị trấn và công chức có liên quan. Đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2014; thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực theo đúng quy định của pháp luật. Tổng số vụ việc thi hành án dân sự 822 vụ việc. Trong đó: số vụ thụ lý mới năm 2014 là 484 vụ, số vụ việc có điều kiện thi hành 623, số việc đã thi hành xong 466, đạt 74%.

Đã thành lập Ban tiếp công dân và bố trí trụ sở tiếp công dân theo luật định, 9 tháng đầu năm đã tiếp công dân 85 lượt với số lượng 253 người; nhận 94 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo với 54 vụ việc. Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện giải quyết 80 đơn, với 36 vụ việc, đã giải quyết xong 33 vụ việc, còn 3 vụ đang trong quá trình xác minh. Tất cả các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đều được giải quyết kịp thời, dứt điểm nên không phát sinh những điểm nóng. Đã thực hiện 4 cuộc thanh tra tại 7 xã và 8 trường học trên địa bàn huyện.

 3. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỹ thuật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2014, tiễn đưa 270 nam thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo đúng chỉ tiêu theo quy định. Đã tổ chức huấn luyện cho 2.275 chiến sỹ DQTV cơ sở, đạt tỷ lệ 93,2%, kết quả 100% đạt yêu cầu, 76% khá, giỏi; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 1076 đối tượng 4; chỉ đạo các xã, thị trấn mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 2920 đồng chí thuộc đối tượng 5. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình quân nhân đang công tác tại Trường Sa, Hoàng Sa. Phối hợp với Bệnh viện 354 quân đội khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 1200 đối tượng chính sách, người nghèo thuộc xã Quảng Nham và Quảng Thạch. Tổ chức diễn tập CH-TM 1 bên 1 cấp trên bản đồ, ngoài thực địa và diễn tập chiến đấu trị an cho cụm 4 đảm bảo đúng nội dung, thời gian và yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị.

Tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, chính trị và an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và thả đèn trời; tình hình an ninh tuyến biển, an ninh trên các lĩnh vực được đảm bảo ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm hoạt động manh động gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch của giám đốc công an tỉnh về thực hiện 2 tháng cao điểm xây dựng khu dân cư xã, phường an toàn về ANTT; kiện toàn BCĐ về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện và 15 BCĐ của các xã, thị trấn; tổ chức ra mắt 8 mô hình tự quản (dòng họ tự quản, bến thuyền tự quản, công trường tự quản) về ANTT ở các xã Q. Lưu, Q. Ngọc, Q. Thạch, Q. Nham, Trường THPT Q. Xương 2, THPT Quảng Xương 4...; đã tổ chức đưa đi tập huấn nghiệp vụ cho 108 đồng chí trong thành phần BCĐ ANTT các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND, trưởng công an) theo quy định của tỉnh; tổ chức triển khai đạt kết quả và tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các quy chế phối hợp với các ngành, đoàn thể về đảm bảo nhiệm vụ công tác ANTT.

Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội: Xảy ra 137 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tăng 8 vụ so với CK; phát hiện và bắt giữ 20 vụ đánh bạc; 18 vụ với 27 đối tượng mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại xã Quảng Lộc, Quảng Nham; điều tra khám phá 2 vụ cướp xe ôm tại xã Quảng Hợp và Quảng Yên thu hồi xe máy trả cho người bị hại. 01 trường hợp vi phạm về tem nhãn, 4 trường hợp về các hành vi mua bán, tàng trữ pháo, đồ chơi nguy hiểm, 3 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Về trật tự an toàn giao thông: xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm 22 người chết, bị thương 12 người, giảm 01 vụ, 01 người chết và tăng 01 người bị thương so với CK; va chạm giao thông xảy ra 124 vụ, làm bị thương 143 người. Xảy ra 3 vụ cháy tại Quảng Ninh, Quảng Nham và Quảng Minh làm bị thương 01 người, thiệt hại tài sản trên 600 triệu đồng.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM.

1. Công tác chuyển dịch và đưa các loại cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao còn hạn chế, sản xuất vụ động không đạt kế hoạch diện tích giao; thực hiện một số chính sách phát triển nông nghiệp còn chậm và chưa phát huy hiệu quả.

2. Một số xã nợ đọng tiền cấp quyền sử dụng đất lớn, nhưng chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả; công tác thu tại các xã, thị trấn đạt thấp; công tác quản lý thu, chi ngân sách của một số xã, trường học chưa đảm bảo quy định; cá biệt có một số đơn vị vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế tài chính.

3. Quản lý trật tự xây dựng, giao thông ở một số địa phương chưa được quan tâm, nhiều nơi còn để tình trạng vi phạm trật tự xây dựng (Quảng Giao, Quảng Tân, Quảng Chính, Quảng Trung..). Hoạt động của đội quy tắc từ huyện đến cơ sở còn yếu, chỉ đạo công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông chưa hiệu quả, có nơi làm hình thức.

4. Công tác QLNN về đất đai ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, để xảy ra nhiều sai phạm và đơn thư khiếu kiện kéo dài (Quảng Hùng, Quảng Châu, Quảng Chính,...); nhận thức và phương pháp giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực đất đai ở một số đơn vị còn yếu.

5. Chất lượng xây dựng làng văn hóa ở một số đơn vị còn hạn chế; tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm so với yêu cầu. Việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số trường vẫn còn tồn tại; công tác QLNN về hành nghề y dược tư nhân còn nhiều bất cập; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng tăng cao. Tình trạng lao động thiếu việc làm, tổ chức đào tạo nghề cho lao động còn gặp nhiều khó khăn.

6.  Thực hiện công việc theo cơ chế "một cửa" tại UBND các  xã, thị trấn vẫn còn hạn chế, đặc biệt là cơ sở vật chất không đảm bảo, hiệu quả giải quyết công việc thấp, chậm trả kết quả cho tổ chức, công dân (xã Quảng Nham, Quảng Vọng...).

7. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở một số xã chưa chặt chẽ, việc chấp hành quy định hội nghị chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng đi họp chậm, vắng hội nghị không có lý do. Một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo quy định và chất lượng báo cáo hạn chế (Quảng Nham, Quảng Tân, Quảng Vinh, Quảng Lưu, Quảng Minh...). 

8. Công tác QLNN về ANTT ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; kết quả công tác phối hợp hoạt động giữa các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn thấp; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2014

 

 

Để khắc phục khó khăn, tranh thủ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2014, các cấp, các ngành, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thu hoạch nhanh, gọn lúa mùa để phòng tránh ảnh hưởng do mưa bão gây ra; chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông 2014, đặc biệt là diện tích ngô đông theo KH hỗ trợ của tỉnh; triển khai thực hiện đề án sản xuất rau an toàn, đề án trồng cây thanh long ruột đỏ và kế hoạch trồng ớt xuất khẩu. Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, chỉ đạo thực hiện công tác TTNT cho đàn bò, phát triển chăn nuôi lợn ngoại đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống lụt bão; triển khai thực hiện kế hoạch làm thủy lợi mùa khô năm 2014. Chỉ đạo các xã tăng cường quản lý và chăm sóc ao nuôi; đẩy mạnh phát triển các loại phương tiện có công suất trên 90CV để đảm bảo vươn khơi và khai thác quanh năm theo mùa vụ.

2. Các phòng, ban, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các xã thiết lập, hoàn thiện hồ sơ công nhận những tiêu chí đã hoàn thành. Chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại 6 xã xây dựng NTM trong kế hoạch năm 2014, đồng thời chỉ đạo việc lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận theo đúng tiến độ thời gian quy định trong năm 2014. Các xã còn lại nỗ lực phấn đấu hoàn thành thêm các tiêu chí theo mục tiêu kế hoạch đề ra, phấn đấu đến cuối năm 2014 bình quân mỗi xã đạt 16,5 tiêu chí.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi; tiếp tục chỉ đạo phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm như: nhà thi đấu TDTT huyện, công sở các xã...; kiểm tra, rà soát lại các tuyến đường giao thông đã xuống cấp và xây dựng kế hoạch để duy tu, bão dưỡng; triển khai nhanh các công trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới; hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án, chương trình 257 tại các xã; đôn đốc các đơn vị hoàn thành hồ sơ, trình duyệt quyết toán công trình; tập trung thẩm định các dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra cấp phép xây dựng, chỉ đạo đội quy tắc xây dựng nông thôn mới các xã tập trung kiểm tra trật tự xây dựng, giải phóng hành lang an toàn giao thông. Chỉ đạo hoàn thành công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Quảng Xương đến năm 2030, quy hoạch đô thị Cống Trúc và lập kế hoạch phát triển đô thị Tiên Trang xã Quảng Lợi. Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác GPMB Quốc lộ 1A. Làm tốt công tác lập kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2015 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

4. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch; tập trung giải quyết tồn đọng về đất đai tại 6 xã thuộc đề án mở rộng Sầm Sơn; thẩm định, lập hồ sơ xét hợp pháp hóa cho các trường hợp giao đất trái thẩm quyền; thực hiện công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp cho các xã đã hoàn thành đo đạc địa chính; tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc lập hồ sơ cấp GCN cho các tổ chức, trường học, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức tôn giáo...; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện.

5. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, nhất là lĩnh vực cấp quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh...; kiểm tra việc quản lý sử dụng ngân sách ở các đơn vị, điều hành ngân sách theo kế hoạch đã phân bổ; đẩy mạnh công tác đấu giá đất tại các xã, thị trấn, đặc biệt là các xã trong kế hoạch hoàn thành xây dựng nông  thôn mới; thẩm định quyết toán vốn đầu tư các công trình XDCB. Hoàn thành việc xây dựng báo cáo quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2025 và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP năm 2015.

6. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội trên địa bàn huyện; tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 9, BCH TW (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; chỉ đạo, kiểm tra thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xây dựng thôn văn hóa. Tiếp tục thực hiện các dự án về trùng tu, tôn tạo, xếp hạng di tích, đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chỉ đạo nâng cao chất lượng các làng văn hóa sau khai trương; tổ chức các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2015 được tổ chức tại Thanh Hóa; hoàn thành kế hoạch lắp biển chỉ dẫn đến các khu di tích, danh thắng trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động về kinh doanh các dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện; ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và triển khai thực hiện mô hình “một cửa” điện tử liên thông tại cơ quan UBND huyện.

7. Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện; tập trung rà soát xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nhiệm vụ năm học đến tất cả các cấp học, ngành học. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các nhà trường thực hiện đúng các quy chế chuyên môn, thực hiện các khoản thu theo quy định; đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại các đơn vị theo đúng tiến độ và đạt kế hoạch. Hoàn thiện đề án xây dựng trường THCS Nguyễn Du thành trường trọng điểm chất lượng cao.

8. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát dịch, quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vacxin sởi – Rubella cho trẻ từ 01 -14 tuổi đảm bảo an toàn, đạt tỷ lệ cao. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân; tăng cường chỉ đạo công tác DS-KHH gia đình, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 xuống dưới 10%, quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Triển khai thực hiện các chương trình y tế quốc gia theo kế hoạch; tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT, nhất là đối tượng hộ cận nghèo và đối tượng học sinh; chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế năm 2014.

9. Thực hiện chi trả kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước đối với các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Hoàn thành chương trình, kế hoạch tổng rà soát chế độ chính sách đối với đối tượng người có công trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, kiểm tra tình hình cai nghiện tại hộ gia đình và cộng đồng; tổ chức đại hội đại biểu thành lập hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ.

10. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với CB,CC,VC trên địa bàn huyện; tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch và thực hiện quy trình bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại CBQL trường học năm học 2014-2015; tiếp tục tổ chức kiểm tra chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; chuẩn bị tốt các hồ sơ có liên quan, bàn giao 6 xã về thị xã Sầm Sơn theo quy định; phối hợp triển khai thực hiện tốt dự án “một cửa” điện tử liên thông hiện đại tại UBND huyện. Thường xuyên nắm bắt, quản lý tốt tình hình hoạt động tôn giáo. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, công tác chứng thực, đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tiếp công dân, thực hiện tốt công tác thanh tra; tập trung tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

11. Duy trì và thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện quân sự; chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không theo quy định. Tăng cường lực lượng, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa,  đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra những vụ việc phức tạp trên địa bàn.

 

 

Phần thứ ba

 MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

      

       Dự báo năm 2015 tình hình kinh tế trong nước trên đà phục hồi do tác động tích cực từ nền kinh tế thế giới; một số dự án lớn của tỉnh đang được triển khai đầu tư, cùng với một số dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2014 sẽ có sức thu hút đầu tư lớn và nhu cầu lao động cao; trong huyện, dự án nâng cấp mở rộng QL 1A hoàn thành có tác động thúc đẩy thương mại phát triển. Tuy nhiên, kinh tế phục hồi còn chậm, thị trường bất động sản trầm lắng, doanh nghiệp đang còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh có thể xảy ra sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của huyện nhà.

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung phát triển du lịch, từng bước xây dựng Quảng Xương phát triển thành khu vực dịch vụ hậu cần cho các khu vực xung quanh; đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo; cũng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

2.1. Về kinh tế:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15%, trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 5,1%, công nghiệp – xây dựng tăng 17,4%, dịch vụ tăng  20,1%;

(2) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản 30,4%; công nghiệp - xây dựng 32,4%; dịch vụ 37,2%;

(3) Tổng sản lượng lương thực có hạt là: 105 nghìn tấn;

(4) Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng;

(5)- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.145 tỷ đồng;

       (6)- Giá trị hàng hóa tham xuất khẩu 11 triệu USD;

       (7)- Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 5% so với kế hoạch tỉnh giao, chi ngân sách địa phương đảm bảo kế hoạch;

(8)- Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên địa bàn 2.205 tỷ đồng;

2.2.Các chỉ tiêu về xã hội:

(9)- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%; mức giảm sinh 0.3%o;

(10)- Tỷ lệ trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế  63,3%;

(11)- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 15,5%;

(12)- Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 65%;

(13) – Số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới  02 xã trở lên;

(14) – Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 77% trở lên;

(15) – Tỷ lệ gia đình thể thao đạt 23,5% trở lên;

(16) – Công nhận thêm 12 thôn, 10 đơn vị văn hóa trở lên;

(17)- Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm trên 2-3% so với năm 2014;

(18)- Giải quyết việc làm cho khoảng 3.850 người, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 300 người;

(19)- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40% trở lên;

(20)- Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh  ≥ 98%;

(21)- Tỷ lệ chất thải rắn, chất thải y tế được thu gom xử lý ≥ 75%.

(22)- 100% số xã, thị trấn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.

Trên cơ sở các kết quả đạt được 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014 và mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng  năm 2014; xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                     KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo);                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                                         

- UBND các xã, thị trấn;                                                                    

- Lưu: VT.                                                                           

                                                                                        Trần Thế Lưu                                                                                                                                                                                             

    

     

 

  

 

Đỗ Trí Hòa - Phó CVP