BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

    UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

       Số:  250 /BC-UBND                              Quảng Xương, ngày 18  tháng 6  năm 2015BÁO CÁO

Thực hiện nhiệm vụ  Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh

6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

 

 


Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI,

 QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

 

         Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 trong điều kiện có nhiều thuận lợi do tình hình kinh tế trong nước và trong tỉnh đang trên đà phục hồi, thị trường bất động sản có dấu hiệu chuyển biến tích cực; một số dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai thực hiện, thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất vụ chiêm xuân; tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn gặp một số khó khăn như: số doanh nghiệp dừng hoạt động và giá cả đầu vào sản xuất nông nhiệp gia tăng, nắng hạn kéo dài ở cuối vụ ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất và đời sống nhân dân. Song được sự giúp đỡ của UBND và các ngành cấp tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở; tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống của nhân dân được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo khí thế quyết tâm giành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Những kết quả đạt được chủ yếu như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 14,9%. Trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 4,9%, công nghiệp – xây dựng tăng 18,4%, dịch vụ tăng 19,4%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 31,2%, giảm 0,3%; công nghiệp – xây dựng chiếm 32,1%, tăng 0,1%; dịch vụ chiếm 36,7%, tăng 0,2%; thu ngân sách vượt dự toán được giao.

1. Về phát triển kinh tế

  1.1. Phát triển nông, lâm, thủy sản

         Tập trung chỉ đạo đảm bảo gieo cấy đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống; tăng cường chỉ đạo việc đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào địa bàn, tiếp tục chỉ đạo cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân 10.187ha, đạt 45% KH năm (Trong đó: Diện tích lúa xuân 8.198ha, ngô đông 350ha, lạc 300ha, thuốc lào 639ha, rau màu và các loại cây trồng  khác 700ha); năng suất lúa đạt 66 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân ước đạt 58.322 tấn, đạt 55,5% KH. Cây thuốc lào và một số cây trồng khác tiếp tục cho giá trị, hiệu quả cao; diện tích cây cói 510ha, năng suất 69 tạ/ha, sản lượng 3.519 tấn. Mô hình khảo nghiệm giống mới, mô hình cơ giới đồng bộ mạ khay, máy cấy tiếp tục được duy trì và nhân ra diện rộng, toàn huyện có 20 máy cấy, số mạ khay sản xuất được trong vụ xuân 30.000 khay, diện tích cấy máy 195ha, tập trung tại các xã: Q. Văn, Q. Hợp, Q. Hòa, Q. Phong, Q. Ngọc...Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và  triển khai đề án sản xuất tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap giai đoạn 2015-2020 và đề án xây dựng cánh đồng mẫu hợp tác liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa đồng bộ.

          Sau khi thu hoạch vụ chiêm xuân, đã kịp thời triển khai sản xuất vụ thu mùa, đã chỉ đạo quyết liệt công tác chống hạn phục vụ sản xuất vụ mùa, đến ngày 30/6 hoàn thành việc gieo cấy lúa mùa.

        Tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, phát triển đàn lợn ngoại và cải tạo tầm vóc đàn bò; đã TTNT cho 1.500 con bò (trong đó giống bò BBB truyền tinh được 20 con, có chửa 12 con), đưa vào nuôi mới 150 con lợn ngoại, đạt 38% KH. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh thú y, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn.

  Tổng sản lượng khai thác hải sản ước đạt 8.785 tấn, tăng 1,6% so với CK, đạt 55% KH Tổng diện tích NTTS 1.361,8ha, số lượng tôm sú đưa vào nuôi thả vụ xuân hè 47 triệu con, tôm thẻ chân trắng 15 triệu con; sản lượng NTTS ước đạt 2.576 tấn, tăng 8% so với CK, đạt 64,4% KH. Chỉ đạo đóng mới được 3 tàu có công suất 150CV trở lên tại xã Quảng Nham theo Nghị quyết của HĐND huyện.

         Triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2015, đồng thời giao chỉ tiêu vật tư phòng chống lụt bão cho các xã, đơn vị trên địa bàn huyện. Sửa chữa, nạo vét các hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp.

  1.2. Công tác xây dựng Nông thôn mới

  Tổ chức tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo các xã rà soát báo cáo kết quả đạt được các tiêu chí năm 2014, đăng ký hoàn thành các tiêu chí năm 2015; thành lập 9 tổ công tác gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đoàn thể tập trung chỉ đạo 9 xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí năm 2015, chỉ đạo thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng công trình, hỗ trợ xi măng của tỉnh đối với các xã; thường xuyên tổ chức giao ban với các xã nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch. Đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã Quảng Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

  1.3. Phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thương mại

Sản xuất công nghiệp, TTCN vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất ước đạt 227,76 tỷ đồng, đạt 52% KH, tăng 18,4% so với CK. Các cơ sở sản xuất công nghiệp và các ngành nghề TTCN trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển sản xuất đảm bảo sản lượng ổn định, các cơ sở dệt may, dày da, tiếp tục thu hút thêm lao động; tích cực chuẩn bị hạ tầng, mặt bằng để Công ty may 888 (Quảng Hợp) mở rộng sản xuất; đã đưa thêm 11 máy dệt chiếu, nâng tổng số máy dệt chiếu trên địa bàn lên 428 máy. Có 01 doanh nghiệp thành lập mới, hiện tại tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện là 223 doanh nghiệp.

Về xây dựng cơ bản: Giá trị xây dựng toàn xã hội ước đạt 520 tỷ đồng, đạt 48,5% KH, tăng 22,5% so với CK. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình như: Nhà điều trị Methadone tại Trung tâm y tế huyện, Vĩa hè phía Đông quốc lộ 1A đoạn từ cơ quan Huyện ủy đến UBND Thị trấn, vĩa hè trước nghĩa trang liệt sỹ huyện, Cầu Quảng Hùng, đường điện chiếu sáng công cộng tại Quảng Lợi, công sở xã Quảng Khê, sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp và các công trình thuộc kế hoạch năm 2015: Nhà thi đấu thể thao và các công trình trong khu thể thao của huyện, đường Quảng Lợi, đường vào Công ty may 888, các công trình chợ, trường học, công sở UBND xã. Tăng cường công tác kiểm tra cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện, đã cấp được 260 giấy phép xây dựng, trong đó 252 giấy phép nhà ở dân cư, lập biên bản đình chỉ thi công 8 công trình.

Về dịch vụ, thương mại: Tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ vẫn duy trì ở mức khá (dịch vụ bán lẻ, dịch vụ vận tải…); tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.720 tỷ đồng, bằng 47% KH, tăng 19,4% so với CK; giá trị hàng hóa xuất khẩu 4,7 triệu USD, đạt 42,5% KH, tăng 7,2% so với CK.

Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch điều chỉnh mở rộng Thị trấn Quảng Xương, phê duyệt qui hoạch khu đô thị Cống Trúc; hoàn thiện việc xây dựng và trình phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch xã Quảng Lợi và khu du lịch sinh thái ven biển 3 xã Q. Thái, Q. Lưu, Q. Hải.

Tiếp tục phối hợp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB đường Ba Voi – Sầm Sơn, đê biển Quảng Thái-Quảng Lưu, dự án GPMB khu du lịch sinh thái biển Tiên Trang.

1.4. Công tác Tài nguyên - Môi trường

Chỉ đạo các xã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch và các trường hợp giao đất trái thẩm quyền; đã thẩm định và cấp được 3.185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đạt 58% KH, tăng 26% so với CK; đăng ký thế chấp bảo lãnh cho 176 trường hợp; chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ đo đạc bản đồ địa chính số và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 8 xã năm 2014 và triển khai thực hiện việc đo đạc tại 9 xã năm 2015. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện thực hiện tốt công tác tổng vệ sinh môi trường; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài nguyên – Môi trường và các ngành cấp huyện tổ chức thành công Lễ mít tinh hưởng ứng “ngày Quốc tế đa dạng sinh học”, “ngày môi trường Thế giới”, “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2015 tại bãi biển Tiên Trang, xã Quảng Lợi.

1.5. Công tác Tài chính – Kế hoạch

  Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế, phí, lệ phí, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; nuôi dưỡng, khai thác tốt các nguồn thu; chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được giao; quản lý, kiểm tra việc sử dụng NSNN đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 473 tỷ đồng, đạt 77% so với dự toán, trong đó: Thu bổ sung từ NS cấp trên 293,2 tỷ đồng, đạt 63% dự toán giao; thu nội địa 142,9 tỷ đồng, đạt 103% dự toán. Chi NSĐP 453 tỷ đồng, đạt 74% so với dự toán giao, trong đó: chi ngân sách cấp huyện 293,2 tỷ đồng; chi ngân sách cấp xã 159,8 tỷ đồng.

         Tích cực thực hiện công tác đấu giá các mặt bằng đất đã quy hoạch trên địa bàn huyện, tổng số tiền thu được từ đấu giá đất 115 tỷ đồng; cấp 410 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ trên địa bàn; đã thẩm định, trình phê duyệt quyết toán 54 công trình XDCB. Cùng với đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo tổng thể quy hoạch phát triển KT-XH, QP-AN huyện Quảng Xương đến năm 2025.

  2. Về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

2.1. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông

Triển khai phương án tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện; hoàn thành đề án nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh xã, thị trấn. Công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện được thực hiện tốt, đặc biệt là tuyên truyền về công tác Đại hội Đảng tại cơ sở, tuyên truyền năm du lịch quốc gia 2015 Thanh Hóa, kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, công nhận lại 28 thôn văn hóa, cấp đổi 67 giấy phép ĐKKD theo Nghị định 72/NĐ-CP, triển khai việc trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp 04 di tích tại xã Quảng Trạch, Quảng Trung, Quảng Nhân và Quảng Đại. Tổ chức thành công giải bóng chuyền nam toàn huyện; tham gia thi đấu giải việt dã báo Thanh Hóa lần thứ XV và giải TDTT hè Sầm Sơn năm 2015. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện, chỉ đạo ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc và đảm bảo tốt công tác thông tin liên lạc.

2.2. Công tác Giáo dục - Đào tạo

Chỉ đạo duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Tăng cường  công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Thường xuyên chú trọng về công tác kiểm tra về công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nề nếp chuyên môn, công tác dạy thêm, học thêm; có nhiều giải pháp chỉ đạo bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu và phụ đạo giúp đỡ HS yếu kém.

Tham gia các kỳ thi HSG, HS năng khiếu các cấp đạt kết quả cao: Đội tuyển HSG lớp 9 tham gia kỳ thi HSG cấp tỉnh  có 70/90 em đạt giải, xếp thứ nhất toàn tỉnh; đội tuyển HSG lớp 12 trường THPT Quảng Xương I xếp thứ nhất toàn tỉnh. Đội tuyển học sinh lớp 5 tham gia giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tỉnh và hội thi “Bé khỏe – Bé thông minh” có 6 bé đạt giải, xếp thứ ba toàn đoàn; thi giải toán bằng máy tính Casio có 10 HS đạt giải, xếp thứ nhất toàn đoàn. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tại 9 trường trong kế hoạch hoàn thành năm 2015; trường THCS Quảng Hợp đã được kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia vào tháng 4/2015.

2.3. Công tác Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình

Đã huy động tốt các nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch, đặc biệt là dịch sởi, dịch tiêu chảy cấp, dịch tay chân miệng, cúm A H5N1.... Tổng số lượt khám chữa bệnh 105.589 lượt người (tại bệnh viện 37.766 lượt người, tại trạm y tế 67.823 lượt người), tăng hơn 2 nghìn người so với cùng kỳ; tổng số bệnh nhân được điều trị 65.912 lượt người (tại bệnh viện 13.306 lượt người, tại trạm y tế 52.606 lượt người). Đã tổ chức thành công lễ hiến máu tình nguyện năm 2015, kết quả có hơn 600 lượt người tham gia, thu được 497 đơn vị máu, đạt 110% KH tỉnh giao.

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm chỉ đạo, tổng sinh trong 6 tháng đầu năm 1.552 người, số người sinh con thứ 3 trở lên 195người, chiếm tỷ lệ 12,5%, tăng 0,1% so với cùng kỳ.

          2.4. Công tác Lao động - Thương binh và xã hội

  Thường xuyên quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, chăm lo hỗ trợ đời sống cho các đối tượng khó khăn vào dịp lế tết, kỳ giáp hạt. Đã giải quyết cứu trợ hơn 61 tấn gạo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện. Tổ chức các đoàn thăm và tặng quà của Chủ tịch nước, Trung ương, của tỉnh, của huyện và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với 21.344 suất quà, trị giá 3,4 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Đã chi trả chế độ cho 5.880 đối tượng người có công với tổng kinh phí trên 59 tỷ đồng, chi trả chế độ cho 14.148 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng, đồng thời cấp mới 1.697 thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được hưởng theo quy định. Hướng dẫn các xã bổ sung hồ sơ đề nghị truy tặng, phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Triển khai thực hiện điều tra cung cầu lao động năm 2015; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, số lao động xuất khẩu đi nước ngoài 120 người, đạt 54% KH; triển khai thực hiện đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ năm 2015.

  2.5.  Công tác Nội vụ, Cải cách hành chính, Tư pháp và Thanh tra

         Tổ chức kiện toàn kịp thời bộ máy chính quyền cấp xã sau Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Làm qui trình bổ nhiệm CBQL các phòng chuyên môn của huyện và các chức danh trưởng, phó công an, ban chỉ huy quân sự xã đúng qui định. Chọn cử 31 CB,CC,VC đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại 9 xã trên địa bàn huyện. Hoàn thành hồ sơ, thủ tục về điều chỉnh địa giới hành chính đối với 6 xã về thị xã Sầm Sơn.

         Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định, không có vấn đề bất thường xảy ra; tổ chức tiếp nhận hồ sơ điều động, bổ nhiệm chức sắc về trụ trì tại chùa Vạn Linh (Quảng Văn), chùa Diên Phúc (Quảng Thái), hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản PL2259-DL2015 đúng qui định. Tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến huyện Quảng Xương lần thứ IX và lễ trao thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2014-2015.

         Bộ phận “Một cửa” của UBND huyện tiếp nhận và giải quyết 3.164 hồ sơ. Trong đó: giải quyết đúng hạn 1.779 HS, đạt 94,57%, quá hạn 102 HS, chiếm 5,43% tập trung ở lĩnh vực đất đai, số chưa đến hạn 1.283 HS. Bộ phận “Một cửa” cấp xã, thị trấn tiếp nhận 124.532 HS, đã giải quyết được 124.116 HS đúng hạn, đạt 99,67%, quá hạn 73 HS, chiếm 0,06%, số hồ sơ còn lại đang tiến hành giải quyết.

         Triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015; đã tổ chức tập huấn Luật hôn nhân và gia đình, Luật Bảo hiểm y tế, Luật công chứng đến cán bộ chủ chốt đúng kế hoạch. Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”, số bài viết nhận được 31.200 bài với 162 đơn vị tham gia. Thực hiện công tác kiểm soát TTHC và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2015; thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực theo đúng quy định của pháp luật.

  Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đặc biệt là khiếu nại về công tác bồi thường GPMB, tranh chấp đất đai, thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện; trong 6 tháng đầu năm đã tiếp công dân 136 lượt với số lượng 93 người, nhận 28 đơn khiếu nại và 14 đơn tố cáo (tăng 10 đơn tố cáo so với CK) với 34 vụ việc. Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện là 28, cấp xã 07 đơn khiếu nại, cấp tỉnh 01, các ngành khác 05, rút đơn 01, đã chỉ đạo giải quyết tốt các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện các qui định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  3. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh

Thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu theo qui định; triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2015 trên địa bàn toàn huyện. Thực hiện nghiêm kế hoạch tập huấn Quân sự -  Chính trị  năm 2015 và các đợt tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; tổ chức và theo dõi chỉ đạo công tác huấn luyện lực lượng dân quân, kiểm tra bắn đạt thật cho 36 xã, thị trấn bảo đảm tuyệt đối an toàn; đón nhận 215 quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương, tổ chức đăng ký vào ngạch DBĐV theo qui định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuần tra, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, chính trị và an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và thả đèn trời; tình hình an ninh tuyến biển, an ninh trên các lĩnh vực ổn định, một số loại tội phạm giảm, kết quả điều tra phá án đạt tỷ lệ cao (82,9%), trọng án đạt 100%.

Tình hình tội phạm về tệ nạn xã hội: Xảy ra 55 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự, giảm 7 vụ so với CK; phát hiện, bắt giữ 12 vụ với 18 đối tượng mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1,87g Heroin và 22,87g ma túy đá, giảm 1 vụ, 2 đối tượng so với CK. Tổng số đối tượng nghiện 345 (tăng 12 đối tượng) và 318 đối tượng nghi nghiện (tăng 31 đối tượng) so với CK. Phát hiện 4 trường hợp vi phạm về các hành vi mua bán, tàng trữ pháo, đồ chơi nguy hiểm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường biển: Trên biển xảy ra 7 vụ, làm chết 03 người. Tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra 10 vụ, làm 10 người chết, bị thương 7 người, giảm 01 vụ, 02 người chết và 03 người bị thương so với CK. Phát hiện, xử lý 2.756 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 773 triệu đồng, tạm giữ 80 phương tiện, tước giấy phép lái xe 245 trường hợp.

 II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, yếu kém

1.1. Về phát triển kinh tế

- Sản xuất vụ đông không đạt kế hoạch; mô hình mạ khay, máy cấy chậm nhân ra diện rộng; chương trình xây dựng nông thôn mới chưa được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiến độ chậm so với KH; kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm không đạt kế hoạch; số vụ rủi ro trong khai thác hải sản, thiệt hại về tài sản và người tăng so với CK.

- Quản lý trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa được quan tâm, tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn diễn ra ở nhiều địa phương (Quảng Giao, Quảng Tân, Quảng Lĩnh, Quảng Nhân, Quảng Phong...); việc lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi tập kết vật liệu, đặt biển quảng cáo bán hàng, tình trạng đốt rơm rạ trên các tuyến đường nhựa chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

- Ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, đặc biệt là tình trạng người dân tự ý tháo dỡ dãi phân cách, tấm chắn lóa tại một số xã dọc quốc lộ 1A (Quảng Ninh, Quảng Trung, Quảng Chính...) ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

- Hoạt động của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đã có 12 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động.

- Một số xã chưa tích cực lập hồ sơ giải quyết các tồn đọng về đất đai do việc giao đất trái thẩm quyền. Công tác quản lý nhà nước về môi trường ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác quản lý nguồn thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân ở một số đơn vị còn nhiều hạn chế. Công tác chỉ đạo đôn đốc thu tiền nợ cấp quyền sử dụng đất tại một số mặt bằng đấu giá chưa quyết liệt.

1.2. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội

- Công tác thông tin, tuyên truyền, công tác chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý nhà nước về kinh doanh các dịch vụ lưu trú, Karaoke, Internet, cầm đồ...tại một số đơn vị chưa nghiêm.

- Tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm so với yêu cầu; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn chưa có chiều hướng giảm.

- Công tác cải cách hành chính, kỷ cương kỷ luật trong thi hành công vụ tuy đã được quan tâm chỉ đạo nhưng một số xã chuyển biến còn chậm. Chất lượng tham mưu của một số phòng chuyên môn còn hạn chế. Công tác giải quyết đơn thư, tiếp công dân của 1 số đơn vị chưa thật kịp thời.

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở một số xã chưa đảm bảo qui định. Một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo và nội qui hội nghị, chất lượng báo cáo chưa cao.

1.3. Công tác đảm bảo Quốc phòng – an ninh

Tình hình tội phạm tuy đã được tập trung đấu tranh một cách quyết liệt và đã được kiềm chế nhưng chưa bền vững. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được duy trì thường xuyên nhưng mô hình, điển hình chưa được phát huy, tổ bảo vệ ANTT, tổ ANXH một số nơi hoạt động còn hình thức, chất lượng hiệu quả chưa cao.

2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, bên cạnh những ảnh hưởng, tác động của các yếu tố khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, cụ thể là công tác chỉ đạo điều hành của các các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trên một số lĩnh vực còn thiếu quyết liệt và chưa cụ thể, sâu sát; một số đơn vị phải dành nhiều thời gian, công sức chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cơ sở nên ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; năng lực tham mưu, trách nhiệm công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; ý thức và hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế trong việc đảm bảo ATGT đường bộ.


Phần thứ hai

KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

 

I. NHỮNG ƯU ĐIỂM

1. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, điều hành; việc triển khai thực hiện được cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch hành động, văn bản chỉ đạo thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm đã ban hành 1484 quyết định, 656 công văn, 06 chỉ thị và 245 thông báo, kế hoạch...; giao trách nhiệm, thời gian thực hiện cụ thể cho từng ngành, đơn vị, các xã, thị trấn tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ, nâng cao hiệu quả công việc. Đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nề nếp, nội quy và chất lượng hội nghị, trong 6 tháng đầu năm UBND huyện đã tổ chức 146 hội nghị triển khai nhiệm vụ, hội nghị giao ban, nắm tình hình, tiến độ thực hiện để tiếp tục có giải pháp chỉ đạo.

          2. Quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 6 tháng đầu năm UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện 66 nhiệm vụ. Trong đó: 26 nhiệm vụ có thời hạn giải quyết, 40 nhiệm vụ  không hạn thời gian. UBND huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đơn vị có liên quan thực hiện; hiện tại, số nhiệm vụ đã thực hiện và báo cáo 42, số nhiệm vụ đang thực hiện là 24 nhiệm vụ.      

3. UBND, Chủ tịch UBND huyện đã giành nhiều thời gian, công sức chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm: Chỉ đạo quyết liệt cơ cấu cây trồng, lịch thời vụ, đưa tiến bộ kỹ thuật, các giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các nhà thầu khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình, gắn với tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng công trình; tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tồn đọng về đất đai; tăng cường khai thác các nguồn thu, kiểm soát công tác chi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế, giải quyết chính sách xã hội; xây dựng trường chuẩn quốc gia, xã chuẩn quốc gia về y tế; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc nổi cộm, phức tạp; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo ổn định về quốc phòng - an ninh.

          4. Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan đã thường xuyên bám sát cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh tại các đơn vị trên địa bàn huyện. Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình đã  kịp thời phát hiện và  giải quyết các vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ.

II. NHỮNG HẠN CHẾ

          1. Một số nhiệm vụ chưa tổ chức thực hiện đúng theo chương trình công tác của UBND huyện. Việc chỉ đạo báo cáo chưa nghiêm, nên còn nhiều đơn vị chưa chấp hành chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và chất lượng báo cáo còn hạn chế.

                   2. Việc  kiểm tra nắm bắt tình hình cơ sở, kiểm tra phát hiện sai sót trên một số lĩnh vực của các thành viên UBND huyện đối với một số công việc được giao chưa thường xuyên, vì vậy chưa kịp thời tham mưu cho UBND chỉ đạo giải pháp khắc phục hiệu quả.

 

Phần thứ ba

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

 

Trong những tháng cuối năm dự báo sẽ có nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến khó lường, nguồn thu còn nhiều khó khăn…ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

 Để khắc phục khó khăn, tranh thủ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2015, các cấp, các ngành, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng thời vụ và cơ cấu giống; chủ động nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh trên lúa và các cây rau màu khác; triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông gắn với sản xuất vụ thu mùa 2015. Tập trung chỉ đạo thực hiện đề án “sản xuất và tiêu thụ rau an toàn”; chương trình chăn nuôi bò theo hướng trang trại kết hợp chế biến thức ăn tại chỗ; Đề án xây dựng cánh đồng mẫu hợp tác liên kết với các doanh nghiệp và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ;  Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, chỉ đạo thực hiện công tác TTNT cho đàn bò, phát triển chăn nuôi lợn ngoại đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Chỉ đạo các xã tăng cường quản lý và chăm sóc ao nuôi; đẩy mạnh phát triển các loại phương tiện tàu thuyền có công suất trên 90CV để đảm bảo vươn khơi và khai thác quanh năm theo mùa vụ.

2. Tích cực chỉ đạo quyết liệt, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại 9 xã xây dựng NTM trong kế hoạch năm 2015, đồng thời chỉ đạo việc lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận theo đúng tiến độ thời gian quy định. Các xã còn lại nỗ lực phấn đấu hoàn thành thêm các tiêu chí theo mục tiêu kế hoạch đề ra, phấn đấu đến cuối năm 2015 bình quân mỗi xã đạt 16,5 tiêu chí.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tiếp tục chỉ đạo phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống. Đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình, trọng tâm là các công trình trong khu thể dục thể thao của huyện; đôn đốc các đơn vị hoàn thành hồ sơ, trình duyệt quyết toán công trình; tập trung thẩm định các dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Triển khai các công trình giao thông và sửa chữa các tuyến đường trước mùa mưa bão; xây dựng kế hoạch đầu tư công trình xây dựng năm 2016; tăng cường kiểm tra cấp phép xây dựng, kiểm tra trật tự xây dựng, giải phóng hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Chỉ đạo hoàn thành công tác lập phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Quảng Xương đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ qui hoạch đô thị xã Quảng Lợi ; qui hoạch đô thị Cống Trúc, qui hoạch du lịch sinh thái ven biển; đề án kêu gọi đầu tư vào khu Bắc Ghép .

4. Báo cáo kiểm kê đất đai năm 2015; tiếp tục chỉ đạo UBND các xã lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch; thẩm định, lập hồ sơ xét hợp pháp hóa cho các trường hợp giao đất trái thẩm quyền; hoàn thành công tác kiểm kê đất đai đúng thời gian qui định; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính số tại 9 xã năm 2015; lập điều chỉnh bổ sung qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020; xây dựng kế hoạch chuyển mục đích đất lúa năm 2016 trình HĐND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục lập hồ sơ cấp GCN cho các tổ chức, trường học, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức tôn giáo...; khảo sát, xây dựng bảng giá đất năm 2016; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn huyện.

5. Hoàn thiên báo cáo quyết toán thu chi NSNN năm 2014 trình HĐND huyện phê duyệt . Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, nhất là lĩnh vực cấp quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và phí, lệ phí; kiểm tra việc quản lý sử dụng ngân sách ở các đơn vị, điều hành ngân sách theo kế hoạch đã phân bổ; xây dựng kế hoạch, dự toán thu chi năm 2016; tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư công theo luật; đẩy mạnh công tác đấu giá đất tại các xã, thị trấn, đặc biệt là các xã trong kế hoạch hoàn thành xây dựng nông thôn mới để tạo nguồn vốn đầu tư XDCB; thẩm định quyết toán vốn đầu tư các công trình XDCB; rà soát và thực hiện giải ngân các chính sách hỗ trợ, chương trình mục tiêu trên địa bàn huyện. Hoàn thành việc xây dựng báo cáo quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2025 và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP năm 2016.

6. Hoàn thiện và tổ chức thực hiện đề án nâng cao chất lượng đài truyền thanh cấp xã; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục thực hiện các dự án về trùng tu, tôn tạo, xếp hạng di tích, đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chỉ đạo nâng cao chất lượng các làng văn hóa sau khai trương; tổ chức giải bóng bàn, cầu lông toàn huyện vào dịp kỷ niệm 19/8 và 2/9; xây dựng kế hoạch, tổ chức “Hội khỏe phù đổng toàn huyện lần thứ VII”; tham gia “Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn tỉnh”, hội thi thông tin toàn tỉnh đạt kết quả cao. Tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động về kinh doanh các dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện; chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chỉ tiêu nhà nước về xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xây dựng thôn văn hóa.

7. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đề án qui hoạch và phát triển trường lớp học trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn huyện. chỉ đạo khai giảng năm học mới 2015-2016 đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; tập trung rà soát xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nhiệm vụ năm học đến tất cả các cấp học, ngành học. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các nhà trường thực hiện đúng các quy chế chuyên môn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD; đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại các đơn vị theo đúng tiến độ và đạt kế hoạch.

8. Chủ động trong công tác phòng chống dịch; tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân; tăng cường chỉ đạo công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 xuống dưới 10%, quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Triển khai thực hiện các chương trình y tế quốc gia theo kế hoạch; tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT, nhất là đối tượng hộ cận nghèo và đối tượng học sinh; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế.

9. Thực hiện chi trả kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước đối với các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tổng hợp kết quả điều tra, rà soát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2015. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tiếp tục thực hiện điều tra cung cầu lao động năm 2015; tổ chức thực hiện kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ.

              10. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phương án sắp xếp lại các thôn trên địa bàn huyện và kế hoạch luân chuyển vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.  Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với CB,CC,VC trên địa bàn huyện; kiện toàn bộ máy chính quyền cấp xã sau Đại hội đảng nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch và thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL trường học. Thường xuyên nắm bắt, quản lý tốt tình hình hoạt động tôn giáo. Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đơn thư vượt cấp. Tập trung giải quyết các vấn đề ở cơ sở nhằm ổn định tình hình phục vụ đại hội Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh tin học hóa công tác quản lý hộ tịch; thẩm định, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật.

11. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và tổ chức tốt công tác giao nhận quân năm 2015. Duy trì và thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện quân sự, hoàn thành chỉ tiêu giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng trên địa bàn toàn huyện; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không theo quy định. Tăng cường lực lượng, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ATGT, an ninh tuyến biển; tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn các loại đối tượng hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, các tình huống, không để bị động bất ngờ xảy ra; tăng cường công tác tuần tra vũ trang bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

12. Các phòng ban rà soát các nhiệm vụ, hồ sơ để bàn giao 6 xã : Quảng Châu; Quảng Hùng, Quảng  Vinh, Quảng Minh, Quảng Đại và Quảng Thọ về thị xã Sầm Sơn theo đúng sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và Nghị Quyết số 935/ NQ – UBTVQH13 ngày 15/5/2015của  Ủy ban thường vụ Quốc hội

Trên cơ sở các kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015, các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:                                                                     KT. CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                                         

- UBND các xã, thị trấn;                                                                     

- Lưu: VT.                                                                       

    

      Trần Thế Lưu                                                                                                                                                                                             

 

  

 

Đỗ Trí Hòa - VP