BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015

    UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

       Số:      /BC-UBND                              Quảng Xương, ngày     tháng 9  năm 2015

 

 

BÁO CÁO

Thực hiện nhiệm vụ  Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh

9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015

 
 
 

 


Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI,

 QUỐC PHÒNG - AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

 

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2015 trong điều kiện có nhiều thuận lợi do tình hình kinh tế trong nước và trong tỉnh đang trên đà phục hồi, thị trường bất động sản có dấu hiệu chuyển biến tích cực; thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn gặp một số khó khăn như: giá cả đầu vào sản xuất nông nhiệp gia tăng, nguồn vốn cho đầu tư phát triển còn hạn chế. Song được sự chỉ đạo của UBND và các ngành cấp tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Những kết quả đạt được chủ yếu như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về lĩnh vực kinh tế

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt 14,8%. Trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 4,1%, công nghiệp – xây dựng tăng 18,2%, dịch vụ tăng 19,7%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 31,0%, giảm 0,9%; công nghiệp – xây dựng chiếm 32,2%, tăng 0,4%; dịch vụ chiếm 36,8%, tăng 0,5% so với CK.

1.1. Phát triển nông nghiệp

       Tập trung chỉ đạo đảm bảo gieo cấy đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống; tăng cường chỉ đạo việc đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào địa bàn. Tổng diện tích gieo trồng 22.378ha, đạt 98,6% KH. Trong đó: Diện tích lúa xuân:  8.198ha, năng suất 66tạ/ha, sản lượng 54.107 tấn; diện tích lúa mùa 8.250ha, năng suất ước đạt 59 tạ/ha, sản lượng 48.675 tấn; diện tích ngô 1.200ha, lạc 550ha; diện tích cói 1.050ha, năng suất 70tạ/ha, sản lượng ước đạt 7.350 tấn, diện tích rau màu 2580ha, diện tích thuốc lào, ớt xuất khẩu…715ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 107.942 tấn, đạt 103% KH. Mô hình khảo nghiệm giống mới, mô hình cơ giới đồng bộ mạ khay, máy cấy tiếp tục được duy trì và nhân ra diện rộng. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và  triển khai đề án sản xuất tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap giai đoạn 2015-2020 và đề án xây dựng cánh đồng mẫu hợp tác liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa đồng bộ.

       Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi trang trại, phát triển đàn lợn ngoại và cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò. Tổng đàn gia súc 109.400 con, đạt 76,5%KH, tổng đàn gia cầm 1.150 nghìn con, đạt 95,8% KH; đã đưa vào nuôi mới 400 con lợn ngoại, đạt 100%KH, truyền tinh nhân tạo cho 2.200 con bò (trong đó có 44 con bò được truyền tinh giống BBB); xây dựng được 6 trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung theo tiêu chí của tỉnh (Q. Phong, Q. Phúc, Q. Ninh, Q. Vọng, Quảng Yên ), đạt 100%  KH. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh thú y được tăng cường chỉ đạo.

Tổng diện tích NTTS 1.361,8ha, số lượng tôm sú đưa vào nuôi thả vụ xuân hè 50 triệu con, tôm thẻ chân trắng 30 triệu con. Tổng sản lượng NTTS ước đạt 4.753 tấn, tăng 12,6% so với cùng kỳ, đạt 118,8% KH. Tổng sản lượng khai thác ước đạt 14.257 tấn, tăng  7% so với cùng kỳ, bằng 89,1% KH năm; sản lượng chế biến đông lạnh trên 100.000 tấn, nước mắm 1.262 nghìn lít, mắm chược 466 tấn.

       Triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2015; các địa phương, đặc biệt là các xã ven biển, vùng triều đã chuẩn bị tốt vật tư, thiết bị phòng chống bão và tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h khi có bão và áp thấp nhiệt đới xảy ra; đầu tư sửa chữa, nạo vét các hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp.

1.2. Chương trình xây dựng Nông thôn mới

Tiếp tục chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại các xã. Chỉ đạo các xã khẩn trương triển khai các hạng mục công trình được tỉnh đầu tư, hỗ trợ; 9 tháng đầu năm tổng lượng xi măng tỉnh hỗ trợ cho 11 xã trên địa bàn huyện 3.220,8 tấn. Thành lập các tổ công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực UBND huyện làm tổ trưởng chỉ đạo tại 9 xã đăng ký hoàn thành năm 2015. Ban chỉ đạo NTM huyện đã thường xuyên giao ban để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo thực hiện các tiêu chí tại các xã; các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ đã bám sát, chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện hồ sơ công nhận từng tiêu chí. Hiện tại xã Quảng Bình đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã Quảng trạch đang được các ngành cấp tỉnh về thẩm định và đề nghị công nhận, 8 xã còn lại đang tập trung hoàn thành các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận trong năm 2015. Chỉ đạo các xã báo cáo và tổ chức tổng kết điểm 5 năm chương trình xây dựng nông thôn mới cấp xã và cấp huyện, giai đoạn 2011-2015.

  1.3. Phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ-thương mại

Sản xuất công nghiệp, TTCN vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất ước đạt 328,5 tỷ đồng, đạt 75% KH, tăng 18% so với CK. Các cơ sở sản xuất công nghiệp và các ngành nghề TTCN trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển sản xuất đảm bảo sản lượng ổn định, các cơ sở dệt may, dày da, tiếp tục thu hút thêm lao động; tích cực chuẩn bị hạ tầng, mặt bằng để Công ty may 888 (Quảng Hợp) mở rộng sản xuất; đã đưa thêm 11 máy dệt chiếu, nâng tổng số máy dệt chiếu trên địa bàn lên 428 máy. Có 6 doanh nghiệp thành lập mới, hiện tại tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện là 228 doanh nghiệp.

Về xây dựng cơ bản: Giá trị xây dựng toàn xã hội ước đạt 750,5 tỷ đồng, đạt 71% KH, giảm 0,5% so với CK. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình như: Nhà điều trị Methadone tại Trung tâm y tế huyện; vĩa hè quốc lộ 1A, bao gồm vĩa hè  phía Đông đoạn từ cơ quan Huyện ủy đến UBND Thị trấn, vĩa hè phía Tây từ Viện kiểm sát đến Ngân hàng Nông nghiệp, vĩa hè trước nghĩa trang liệt sỹ huyện, Cầu Quảng Hùng, đường điện chiếu sáng công cộng tại Quảng Lợi dài 1,4km, công sở xã Quảng Khê, cổng chào điện tử trung tâm huyện, trường Tiểu học Quảng Giao, Quảng Nham 1; sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp và các công trình thuộc kế hoạch năm 2015: Nhà thi đấu thể thao và các công trình trong khu thể thao của huyện, các công trình chợ, trường học, công sở UBND xã. Tăng cường công tác kiểm tra cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện, đã cấp được 260 giấy phép xây dựng, trong đó 252 giấy phép nhà ở dân cư, lập biên bản đình chỉ thi công 8 công trình.

Về dịch vụ, thương mại: Tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ vẫn duy trì ở mức khá (dịch vụ bán lẻ, dịch vụ vận tải…); tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.635 tỷ đồng, bằng 75% KH, tăng 18% so với CK; giá trị hàng hóa xuất khẩu 9,5 triệu USD, đạt 82,6% KH, tăng 26,67% so với CK.

Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch điều chỉnh mở rộng Thị trấn Quảng Xương, phê duyệt qui hoạch khu đô thị Cống Trúc; hoàn thiện việc xây dựng và trình phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch xã Quảng Lợi và khu du lịch sinh thái ven biển 3 xã Q. Thái, Q. Lưu, Q. Hải.

Tiếp tục phối hợp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB đường Ba Voi – Sầm Sơn, đê biển Quảng Thái-Quảng Lưu, dự án GPMB khu du lịch sinh thái biển Tiên Trang.

 

 

1.4. Công tác Tài nguyên - Môi trường

Chỉ đạo các xã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch và các trường hợp giao đất trái thẩm quyền; đã thẩm định và cấp được 5.325 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đạt 96,8% KH, tăng 54% so với CK; đăng ký thế chấp bảo lãnh cho 658 trường hợp; chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ đo đạc bản đồ địa chính số và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 17 xã trên địa bàn huyện. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2015. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trình UBND tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Hiện tại tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 97,8%, tăng 0,8% so CK, đạt 99,8% KH; tỷ lệ chất thải rắn, chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 72%, tăng 5% so CK, đạt 98,6% KH.

1.5. Công tác Tài chính – Kế hoạch, tín dụng, ngân hàng

 Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế, phí, lệ phí, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; nuôi dưỡng, khai thác tốt các nguồn thu; chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được giao; quản lý, kiểm tra việc sử dụng NSNN đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 654,9 tỷ đồng, đạt 108% so với dự toán, trong đó: Thu bổ sung từ NS cấp trên 413,5 tỷ đồng, đạt 88,7% dự toán giao; thu NSNN trên địa bàn 204,3 tỷ đồng, đạt 147% dự toán. Chi NSĐP 563,9 tỷ đồng, đạt 82,8% so với dự toán giao, trong đó: chi đầu tư phát triển 47 tỷ đồng; chi thường xuyên 294,2 tỷ đồng; chi bổ sung NS cấp xã 115,1 tỷ đồng.

       Thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các mặt bằng đã quy hoạch trên địa bàn huyện đúng quy định; cấp 633 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ trên địa bàn; đã thẩm định, trình phê duyệt quyết toán 90 công trình XDCB. Thực hiện báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2014 và ước thực hiện 6 tháng năm 2015; xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

       Dư nợ Ngân hàng chính sách xã hội đạt 394 tỷ đồng, bằng 100% so CK và đạt 96% so KH; dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đạt 810 tỷ đồng, tăng 100 tỷ so với năm 2014, đạt 100% KH.

2. Về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

2.1. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông

Triển khai phương án tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện; hoàn thành đề án nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh xã, thị trấn. Công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện được thực hiện tốt, đặc biệt là tuyên truyền về công tác Đại hội Đảng tại cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, tuyên truyền năm du lịch quốc gia 2015 Thanh Hóa, kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác… Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, công nhận lần đầu 15 thôn, công nhận lại 38 thôn văn hóa và công nhận 02 xã Quảng Bình, Quảng Trạch đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; triển khai việc trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp 04 di tích tại xã Quảng Trạch, Quảng Trung, Quảng Nhân và Quảng Đại.

Tổ chức thành công giải bóng chuyền nam toàn huyện; tham gia thi đấu giải việt dã báo Thanh Hóa lần thứ XV và giải TDTT hè Sầm Sơn năm 2015; tham gia giải bóng đá Halida đạt cúp vàng. Phối hợp với Sở Văn hóa  TT và DL tổ chức thành công đêm nhạc “Trời thu Hà Nội” tại Trung tâm hội nghị huyện; Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng sử dụng nhạc cụ dân tộc và ca nương hát chèo. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện, chỉ đạo ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc và đảm bảo tốt công tác thông tin liên lạc.

2.2. Công tác Giáo dục - Đào tạo

Chỉ đạo duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Tăng cường  công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Thường xuyên chú trọng kiểm tra về công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nề nếp chuyên môn, công tác dạy thêm, học thêm; có nhiều giải pháp chỉ đạo bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu và phụ đạo giúp đỡ HS yếu kém.

Năm học 2014-2015 có 53 GV Mầm non, 60 GV Tiểu học và 96 GV THCS đạt GV giỏi cấp huyện. Học sinh tham gia các kỳ thi HSG, HS năng khiếu các cấp đạt kết quả cao: Đội tuyển HSG lớp 9 tham gia kỳ thi HSG cấp tỉnh  có 70/90 em đạt giải, xếp thứ nhất toàn tỉnh; đội tuyển HSG lớp 12 trường THPT Quảng Xương I xếp thứ nhất toàn tỉnh. Đội tuyển học sinh lớp 5 tham gia giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tỉnh và hội thi “Bé khỏe – Bé thông minh” có 6 bé đạt giải, xếp thứ ba toàn đoàn; thi giải toán bằng máy tính Casio có 10 HS đạt giải và kỳ thi tin học trẻ toàn tỉnh tiểu học, THCS có 13/40 HS đạt giải, xếp thứ nhất toàn đoàn. Đã tập trung chỉ đạo và tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế. Kết quả tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt   95,6%, Bổ túc THPT đạt  93,3%; có 01 HS đậu thủ khoa và 16 HS có điểm thi vào Đại học đạt 27 điểm trở lên. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tại 8 trường trong kế hoạch hoàn thành năm 2015. Đến tháng 8/2015 tỉnh đã công nhận trường THCS Quảng Hợp và trường Tiểu học Quảng Giao đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 69 trường, đạt tỷ lệ 62,7%. Xây dựng và triển khai phương án  sáp nhập trường THCS Thị trấn với trường THCS Quảng Tân.

2.3. Công tác Y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình

Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất y tế, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch, đặc biệt là dịch sởi, dịch tiêu chảy cấp, cúm A H5N1, virus Ebola....; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ 80%, tăng 5% so với CK; công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng tổng số xã đạt chuẩn y tế lên 18 xã (chiếm 50%). Tổng số lượt khám chữa bệnh 148.259 người (tại bệnh viện 60.475 người, tại trạm y tế 87.784 người), giảm khoảng 1000 người so với CK; tổng số bệnh nhân được điều trị 81.473 người (tại bệnh viện 14.024 người, tại trạm y tế 67.449 người), tăng khoảng 2000 người so với CK. Đã tổ chức thành công lễ hiến máu tình nguyện năm 2015, kết quả có hơn 600 lượt người tham gia, thu được 497 đơn vị máu, đạt 110% KH tỉnh giao. Đưa cơ sở điều trị Methadone vào hoạt động, đến nay đã có 57 người đăng ký điều trị.

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm chỉ đạo, tổng sinh trong 9 tháng đầu năm 2.556 người, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,57%, giảm 0,1% so với CK; số người sinh con thứ 3 trở lên 299 người, chiếm tỷ lệ 11,7%, giảm 1,69% so với CK.

          2.4. Công tác Lao động - Thương binh và xã hội

  Thường xuyên quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, chăm lo hỗ trợ đời sống cho các đối tượng khó khăn vào dịp lễ tết, kỳ giáp hạt. Đã giải quyết cứu trợ hơn 61 tấn gạo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện. Tổ chức các đoàn thăm và tặng quà của Chủ tịch nước, Trung ương, của tỉnh, của huyện và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với 21.344 suất quà, trị giá 3,4 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và ngày 27/7. Đã chi trả chế độ cho 61.048 lượt đối tượng người có công và thân nhân người có công với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng, chi trả chế độ cho 110.711 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng, giải quyết chế độ mai tang phí cho 256 đối tượng với kinh phí 768 triệu, đồng thời cấp 80.961 thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được hưởng theo quy định.

Hướng dẫn các xã bổ sung hồ sơ đề nghị truy tặng, phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ trao quyết định phụng dưỡng cho 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Triển khai thực hiện điều tra cung cầu lao động năm 2015; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, số lao động xuất khẩu đi nước ngoài 185 người, đạt 84,1% KH, giải quyết việc làm cho 3.757 người, đạt 81,7%; triển khai thực hiện đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ năm 2015.

2.5.  Công tác Nội vụ, cải cách hành chính, Tư pháp và Thanh tra

       Tổ chức kiện toàn kịp thời bộ máy chính quyền cấp xã, cấp huyện sau Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Làm qui trình bổ nhiệm CBQL các phòng chuyên môn của huyện và các chức danh trưởng, phó công an, ban chỉ huy quân sự xã đúng qui định. Chọn cử 35 CB,CC,VC đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại 14 xã trên địa bàn huyện. Hoàn thành hồ sơ, thủ tục về điều chỉnh địa giới hành chính đối với 6 xã về thị xã Sầm Sơn.

          Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện; tổ chức tiếp nhận hồ sơ điều động, bổ nhiệm chức sắc về trụ trì tại chùa Vạn Linh (Quảng Văn), chùa Diên Phúc (Quảng Thái), hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản PL2259-DL2015, lễ vu lan báo hiếu PL2558-DL2015 đúng qui định. Tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến huyện Quảng Xương lần thứ IX và lễ trao thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2014-2015.

          Bộ phận “Một cửa” của UBND huyện tiếp nhận và giải quyết 8.428 hồ sơ. Trong đó: giải quyết đúng hạn 6.838 HS, đạt 91,58%, số quá hạn 526 hồ sơ,  Bộ phận “Một cửa” cấp xã, thị trấn tiếp nhận 197.198 HS, đã giải quyết được 196.722 HS đúng hạn, đạt 99,76%, quá hạn 24 HS, chiếm 0,12%, 26 hồ sơ đang tiến hành giải quyết.

          Triển khai thực hiện đúng kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015; đã tổ chức tập huấn Luật hôn nhân và gia đình, Luật Bảo hiểm y tế, Luật công chứng, kỹ năng soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật đến cán bộ chủ chốt các ngành, các xã, thị trấn. Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”, số bài viết nhận được 31.200 bài với 162 đơn vị tham gia. Triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự, bộ luật hình sự sửa đổi. Thực hiện công tác kiểm soát TTHC và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực theo đúng quy định của pháp luật.

  Đã thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đặc biệt là khiếu nại về công tác bồi thường GPMB, tranh chấp đất đai; thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. Trong 9 tháng đầu năm đã tiếp công dân 174 lượt với số lượng 146 người, nhận 59 đơn khiếu nại, 18 đơn tố cáo, 4 đơn đề nghị, phản ánh (tăng 14 đơn tố cáo so với CK) với 61 vụ việc. Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện là 51 (18 đơn tố cáo, 33 đơn khiếu nại), cấp xã 10 đơn khiếu nại, cấp tỉnh 01, các ngành khác 9, rút đơn 01, đã tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức 17 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại các xã và trường học trên địa bàn huyện, đã kết thúc và ban hành kết luận 16 cuộc. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện các qui định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong kỳ kê khai có 812 người tiến hành kê khai tài sản thu nhập theo đúng qui định.

          3. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh

Thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2015, tổ chức tiễn đưa 272 nam thanh niên lên đường nhập ngũ. Thực hiện nghiêm kế hoạch tập huấn Quân sự - Chính trị  năm 2015 và các đợt tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; tổ chức và theo dõi chỉ đạo công tác huấn luyện lực lượng dân quân, kiểm tra bắn đạt thật cho 36 xã, thị trấn bảo đảm tuyệt đối an toàn; tuyển chọn 27 lão dân quân tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm thành lập quân khu 4 theo kế hoạch của tỉnh. Đón nhận 215 quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương, tổ chức đăng ký vào ngạch DBĐV theo qui định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuần tra, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, chính trị và an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và thả đèn trời; tình hình an ninh tuyến biển, an ninh trên các lĩnh vực ổn định, một số loại tội phạm giảm, kết quả điều tra phá án đạt tỷ lệ cao (83,1%), trọng án đạt 100%, không để xảy ra oan sai, trốn, chết trong nhà tạm giữ.

Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội: Tội phạm về TTXH xảy ra 89 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự, giảm 8 vụ so với CK. Phát hiện, bắt giữ và xử lý 21 vụ, 28 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 4,12g Heroin, 22,87g ma túy đá, tăng 3 vụ, 9 đối tượng so với CK; phát hiện 5 trường hợp vi phạm về mua bán, tàng trữ pháo, đồ chơi nguy hiểm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường biển: Trên biển xảy ra 7 vụ, làm chết 03 người. Tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra 13 vụ, làm 14 người chết, bị thương 16 người, giảm 4 vụ, 5 người chết và 5 người bị thương so với CK.

 

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Tồn tại, hạn chế

1.1. Về phát triển kinh tế

- Sản xuất vụ đông năm 2014 và kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 không đạt kế hoạch; số vụ rủi ro trong khai thác hải sản, thiệt hại về tài sản và người tăng so với CK.

- Công tác xây dựng nông thôn mới ở một số đơn vị thiếu quyết liệt và chậm tiến độ.

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế, sản phẩm còn đơn điệu ít có sự đổi mới về mẫu mã và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

- Quản lý trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa được quan tâm, tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn diễn ra ở nhiều địa phương (Quảng Giao, Quảng Tân, Quảng Lĩnh, Quảng Nhân, Quảng Phong...); việc lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi tập kết vật liệu, đặt biển quảng cáo bán hàng, tình trạng đốt rơm rạ trên các tuyến đường nhựa chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

- Công tác quản lý nhà nước về môi trường ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác quản lý nguồn thu từ đất công ích, phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân ở một số đơn vị còn chưa đúng luật ngân sách và còn nhiều hạn chế. Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt thấp.

1.2. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội

- Công tác thông tin, tuyên truyền, công tác chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý nhà nước về kinh doanh các dịch vụ lưu trú, Karaoke, Internet, cầm đồ...tại một số đơn vị chưa nghiêm.

- Tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm so với yêu cầu; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao.

- Công tác cải cách hành chính, giải quyết TTHC qua bộ phận “một cửa” chưa được quan tâm chỉ đạo (như Quảng Hòa, Quảng Giao). Công tác giải quyết đơn thư, tiếp công dân của 1 số đơn vị trách nhiệm chưa cao (Q. Hùng, Q. Thọ).

- Việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số xã còn chậm, chưa quyết liệt dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài (Q. Lộc, Q. Hùng).

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở một số xã chưa đảm bảo qui định. Một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo và nội qui hội nghị, chất lượng báo cáo còn thấp.

1.3. Công tác đảm bảo Quốc phòng – an ninh

Tình hình tội phạm tuy đã được tập trung đấu tranh một cách quyết liệt và đã được kiềm chế nhưng có nơi có lúc còn phức tạp, kết quả điều tra một số loại tội phạm tỷ lệ đạt được chưa cao. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được duy trì thường xuyên nhưng mô hình, điển hình chưa được nhân rộng, tổ bảo vệ ANTT, tổ ANXH một số nơi hoạt động còn hình thức, chất lượng hiệu quả thấp.

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, bên cạnh những ảnh hưởng, tác động của các yếu tố khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, cụ thể là công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trên một số lĩnh vực còn thiếu quyết liệt và chưa cụ thể, sâu sát, việc chấp hành qui định và nhiệm vụ cấp trên giao chưa nghiệm; năng lực tham mưu, trách nhiệm công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015

 

 

Để khắc phục khó khăn, tranh thủ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2015, các cấp, các ngành, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thu hoạch nhanh, gọn lúa mùa để phòng tránh ảnh hưởng do mưa bão gây ra; chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông 2015, đặc biệt là diện tích ngô đông theo kế hoạch hỗ trợ của tỉnh; triển khai thực hiện đề án sản xuất rau an toàn và kế hoạch trồng ớt xuất khẩu. Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, chỉ đạo thực hiện công tác TTNT cho đàn bò, phát triển chăn nuôi lợn ngoại đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống lụt bão; triển khai thực hiện tốt kế hoạch làm thủy lợi mùa khô năm 2015. Chỉ đạo các xã tăng cường quản lý và chăm sóc ao nuôi; đẩy mạnh phát triển các loại phương tiện có công suất 150CV trở lên để đảm bảo vươn khơi và khai thác hải sản quanh năm theo mùa vụ.

2. Hoàn thành đề án xây dựng Quảng Xương trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2018 để triển khai thực hiện. Chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại 8 xã xây dựng NTM còn lại trong kế hoạch năm 2015, đồng thời chỉ đạo việc lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận theo đúng tiến độ thời gian. Các xã còn lại nỗ lực phấn đấu hoàn thành thêm các tiêu chí theo mục tiêu kế hoạch đề ra, phấn đấu đến cuối năm 2015 bình quân mỗi xã đạt 16,5 tiêu chí.

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân; tiếp tục chỉ đạo phát triển ổn định các nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm như: Nhà thi đấu TDTT huyện, công sở các xã, trường học, đường giao thông...; kiểm tra, rà soát lại các tuyến đường giao thông đã xuống cấp và xây dựng kế hoạch để duy tu, bão dưỡng; triển khai nhanh các công trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới; đôn đốc các đơn vị hoàn thành hồ sơ, trình duyệt quyết toán công trình; tập trung thẩm định các dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra cấp phép xây dựng, kiểm tra trật tự xây dựng, giải phóng hành lang an toàn giao thông. Chỉ đạo hoàn thành công tác lập phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Quảng Xương đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ qui hoạch đô thị xã Quảng Lợi; qui hoạch đô thị Cống Trúc, qui hoạch du lịch sinh thái ven biển; đề án kêu gọi đầu tư vào khu Bắc Ghép.

4. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch; tập trung giải quyết tồn đọng về đất đai tại 6 xã chuẩn bị chuyển về Sầm Sơn; thẩm định, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các trường hợp giao đất trái thẩm quyền; xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch sử dụng đất  đến năm 2020; tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc lập hồ sơ cấp GCN cho các tổ chức, trường học, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức tôn giáo...; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn huyện.

5. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, nhất là lĩnh vực cấp quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...; kiểm tra việc quản lý sử dụng ngân sách ở các đơn vị, điều hành ngân sách theo kế hoạch đã phân bổ; đẩy mạnh công tác đấu giá đất tại các xã, thị trấn, đặc biệt là các xã trong kế hoạch hoàn thành xây dựng nông  thôn mới; thẩm định quyết toán vốn đầu tư các công trình XDCB. Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP năm 2016; qui hoạch phát triển  KT-XH huyện Quảng xương đến năm 2025 khi đã chuyển giao 6 xã về Sầm Sơn.

6. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội trên địa bàn huyện; tuyên truyền thành công Đại hội Đảng các cấp và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chỉ đạo, kiểm tra thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xây dựng thôn văn hóa. Tiếp tục thực hiện các dự án về trùng tu, tôn tạo, xếp hạng di tích, đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chỉ đạo nâng cao chất lượng các làng văn hóa sau khai trương. Tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động về kinh doanh các dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện; sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị của Chính phủ về công tác thể thao; tổ chức thành công giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt toàn huyện; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và triển khai thực hiện mô hình “một cửa” điện tử liên thông tại cơ quan UBND huyện.

7. Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Chính phủ, của tỉnh và ban hành chương trình hành động của huyện thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo; tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nhiệm vụ năm học đến tất cả các cấp học, ngành học. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các nhà trường thực hiện đúng các quy chế chuyên môn, thực hiện các khoản thu theo quy định; đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại các đơn vị theo đúng tiến độ và đạt kế hoạch. Hoàn thành việc sáp nhập trường THCS Thị trấn với Trường THCS Quảng Tân. Chỉ đạo ngành giáo dục – đào tạo và các ngành có liên quan tổ chức thành công hội khỏe phù đổng cấp huyện lần thứ 9 và tham gia hội khỏe phù đổng cấp tỉnh đạt kết quả cao.

8. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát dịch, quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân; tăng cường chỉ đạo công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3, quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Triển khai thực hiện các chương trình y tế quốc gia theo kế hoạch; tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT, chú trọng đến đối tượng hộ cận nghèo và đối tượng học sinh, BHYT theo hộ gia đình; chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế năm 2015.

9. Thực hiện chi trả kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước đối với các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tổng kết chương trình, kế hoạch tổng rà soát chế độ chính sách đối với đối tượng người có công trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ; công tác bảo vệ trẻ em.

10. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với CB,CC,VC trên địa bàn huyện; tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch và thực hiện quy trình bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại CBQL trường học năm học 2015-2016; tiếp tục tổ chức kiểm tra chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại các xã, thị trấn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là công tác đánh giá, xếp loại và khen thưởng cuối năm 2015. Triển khai tiêu chí xây dựng gia đình gương mẫu, thôn, phố, xã, huyện kiểu mẫu. Chuẩn bị tốt các hồ sơ có liên quan, bàn giao 6 xã về thị xã Sầm Sơn theo quy định. Thường xuyên nắm bắt, quản lý tốt tình hình hoạt động tôn giáo. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, công tác chứng thực, đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tiếp công dân, thực hiện tốt công tác thanh tra; tập trung tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện đề án về tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở cấp cơ sở theo quyết định 1133 của Thủ tướng chính phủ; thực hiện tổng kết 10 năm về công tác phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh.

11. Duy trì và thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện quân sự; chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không theo quy định. Tăng cường lực lượng, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa,  đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra những vụ việc phức tạp trên địa bàn. Nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

12. Các cấp, các ngành tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, Nghị quyết huyện Đảng bộ lần thứ XXV; chuẩn bị và tổ chức tốt công tác tổng kết năm 2015, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016 đảm bảo bám sát Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và có tính khả thi cao.

Trên cơ sở các kết quả đạt được 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015, các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng  năm 2015./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                       KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo);                                                     PHÓ CHỦ TỊCH  

- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                                         

- UBND các xã, thị trấn;                                                                     

- Lưu: VT.                                                                           

    

    Trần Thế Lưu

 

  

 

 

Đỗ Trí Hòa - VP